Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 2360433000000 (ORG 2360433000000) / 2019

Název:
2360433000000 (2360433000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 925 400 Kč 0 Kč 0 %
výdaje 0 Kč Navýšení 925 400 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 925 400 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 519 500 Kč 0 Kč 0 %
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 519 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 519 500 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 519 500 Kč 0 Kč 0 %