Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje MŠ Trojdílná - OPP - pól růstu (ORG 2360430000000) / 2019

Název:
MŠ Trojdílná - OPP - pól růstu (2360430000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 945 100 Kč 514 131 Kč 26 %
výdaje 0 Kč Navýšení 1 945 100 Kč 514 131 Kč 26 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 1 804 300 Kč 373 372 Kč 21 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 140 800 Kč 140 759 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 1 576 600 Kč 373 372 Kč 24 %
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 576 600 Kč 373 372 Kč 24 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 576 600 Kč 373 372 Kč 24 %
Celkem 0 Kč Navýšení 1 576 600 Kč 373 372 Kč 24 %