Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 0236 ZŠ a MŠ Grafická (ORG 236) / 2019

Název:
0236 ZŠ a MŠ Grafická (236)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 51 400 Kč 51 373 Kč 100 %
výdaje 3 700 400 Kč Navýšení 6 048 500 Kč 6 048 540 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 3 700 400 Kč Navýšení 6 048 500 Kč 6 048 540 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %