Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2019

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 76 560 000 Kč Navýšení 77 016 100 Kč 24 260 138 Kč 32 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 75 860 000 Kč Navýšení 76 316 100 Kč 23 793 700 Kč 31 %
Všeobecná pokladní správa 700 000 Kč 700 000 Kč 466 438 Kč 67 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 5 860 000 Kč 5 860 000 Kč 560 352 Kč 10 %
5171 Opravy a udržování 5 860 000 Kč 5 860 000 Kč 560 352 Kč 10 %
916 916 5 860 000 Kč 5 860 000 Kč 560 352 Kč 10 %
Celkem 5 860 000 Kč 5 860 000 Kč 560 352 Kč 10 %