Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Vybudování systému Klimatizace, řízeného větrání s rekuperací vzduchu v admin.bud. (ORG 130207) / 2019

Název:
Vybudování systému Klimatizace, řízeného větrání s rekuperací vzduchu v admin.bud. (130207)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 500 000 Kč Pokles 400 000 Kč 292 971 Kč 73 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 1 500 000 Kč Pokles 400 000 Kč 292 971 Kč 73 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 1 500 000 Kč Pokles 400 000 Kč 292 971 Kč 73 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000 Kč Pokles 400 000 Kč 292 971 Kč 73 %
913 913 1 500 000 Kč Pokles 400 000 Kč 292 971 Kč 73 %
Celkem 1 500 000 Kč Pokles 400 000 Kč 292 971 Kč 73 %