Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Výměna oken Plzeňská 39/117 (ORG 130199) / 2019

Název:
Výměna oken Plzeňská 39/117 (130199)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 500 000 Kč 500 000 Kč 410 190 Kč 82 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 500 000 Kč 500 000 Kč 410 190 Kč 82 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 500 000 Kč 500 000 Kč 410 190 Kč 82 %
6121 Budovy, haly a stavby 500 000 Kč 500 000 Kč 410 190 Kč 82 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 410 190 Kč 82 %
Celkem 500 000 Kč 500 000 Kč 410 190 Kč 82 %