Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje MŠ Beníškové "Slunéčko"- výstavba kontejnerového pavilonu MŠ (ORG 130190) / 2019

Název:
MŠ Beníškové "Slunéčko"- výstavba kontejnerového pavilonu MŠ (130190)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 791 000 Kč 1 791 000 Kč 837 320 Kč 47 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 791 000 Kč 1 791 000 Kč 837 320 Kč 47 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 791 000 Kč 1 791 000 Kč 837 320 Kč 47 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 791 000 Kč 1 791 000 Kč 837 320 Kč 47 %
413 413 1 791 000 Kč 1 791 000 Kč 837 320 Kč 47 %
Celkem 1 791 000 Kč 1 791 000 Kč 837 320 Kč 47 %