Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Na Neklance Dům sociálních služeb - kompletní výměna hlavních bezpečnostních dveří (ORG 130174) / 2019

Název:
Na Neklance Dům sociálních služeb - kompletní výměna hlavních bezpečnostních dveří (130174)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 320 000 Kč 320 000 Kč 295 792 Kč 92 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 320 000 Kč 320 000 Kč 295 792 Kč 92 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 320 000 Kč 320 000 Kč 295 792 Kč 92 %
6121 Budovy, haly a stavby 320 000 Kč 320 000 Kč 295 792 Kč 92 %
513 513 320 000 Kč 320 000 Kč 295 792 Kč 92 %
Celkem 320 000 Kč 320 000 Kč 295 792 Kč 92 %