Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje ZŠ a MŠ - Bezbariérovost škol zřizovaných MČ P5 (ORG 130166) / 2019

Název:
ZŠ a MŠ - Bezbariérovost škol zřizovaných MČ P5 (130166)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 429 000 Kč 429 000 Kč 418 660 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 429 000 Kč 429 000 Kč 418 660 Kč 98 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 167 000 Kč 166 980 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 167 000 Kč 166 980 Kč 100 %
413 413 0 Kč Navýšení 167 000 Kč 166 980 Kč 100 %
3113 Základní školy 429 000 Kč Pokles 262 000 Kč 251 680 Kč 96 %
6121 Budovy, haly a stavby 429 000 Kč Pokles 262 000 Kč 251 680 Kč 96 %
413 413 429 000 Kč Pokles 262 000 Kč 251 680 Kč 96 %
Celkem 429 000 Kč 429 000 Kč 418 660 Kč 98 %