Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje MŠ Beníškové - nástavba 2. NP objektu (ORG 130162) / 2019

Název:
MŠ Beníškové - nástavba 2. NP objektu (130162)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 814 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 814 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 814 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 814 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 814 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 814 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -