Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně (ORG 130159) / 2019

Název:
FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně (130159)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 800 000 Kč 800 000 Kč 635 250 Kč 79 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 800 000 Kč 800 000 Kč 635 250 Kč 79 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 800 000 Kč 800 000 Kč 635 250 Kč 79 %
6121 Budovy, haly a stavby 800 000 Kč 800 000 Kč 635 250 Kč 79 %
413 413 800 000 Kč 800 000 Kč 635 250 Kč 79 %
Celkem 800 000 Kč 800 000 Kč 635 250 Kč 79 %