Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ a CSOP (ORG 130155) / 2019

Název:
Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ a CSOP (130155)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 000 000 Kč Pokles 963 800 Kč 963 727 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 963 800 Kč 963 727 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 963 800 Kč 963 727 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 413 500 Kč 413 493 Kč 100 %
410 410 0 Kč Navýšení 413 500 Kč 413 493 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 550 300 Kč 550 234 Kč 100 %
410 410 0 Kč Navýšení 550 300 Kč 550 234 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
713 713 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 1 000 000 Kč Pokles 963 800 Kč 963 727 Kč 100 %