Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Dům s pečovatelskou službou,Zubatého 10-přestavba suterén.prostor a řešení vlhkosti a odvětrávání (ORG 130116) / 2019

Název:
Dům s pečovatelskou službou,Zubatého 10-přestavba suterén.prostor a řešení vlhkosti a odvětrávání (130116)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 1 330 337 Kč - - - -
výdaje 4 920 000 Kč Pokles 2 707 200 Kč 1 301 446 Kč 48 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 4 920 000 Kč Pokles 2 707 200 Kč 1 301 446 Kč 48 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 4 920 000 Kč Pokles 2 707 200 Kč 1 301 446 Kč 48 %
6121 Budovy, haly a stavby 4 920 000 Kč Pokles 2 707 200 Kč 1 301 446 Kč 48 %
513 513 4 920 000 Kč Pokles 2 707 200 Kč 1 301 446 Kč 48 %
Celkem 4 920 000 Kč Pokles 2 707 200 Kč 1 301 446 Kč 48 %