Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje ZŠ a MŠ Barrandov 1, j.Chaplinovo nám.615/1, rekonstrukce doprav. hřiště vč.rekon.2 hřišť a vyb.učeb (ORG 130104) / 2019

Název:
ZŠ a MŠ Barrandov 1, j.Chaplinovo nám.615/1, rekonstrukce doprav. hřiště vč.rekon.2 hřišť a vyb.učeb (130104)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 37 000 Kč 37 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 37 000 Kč 37 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 37 000 Kč 37 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 37 000 Kč 37 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 37 000 Kč 37 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 37 000 Kč 37 000 Kč 0 Kč 0 %