Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje ZŠ a MŠ Kořenského,obj. Kořenského 760/10-sanace suterén. prostor do uliční části, opatření proti vl (ORG 130101) / 2019

Název:
ZŠ a MŠ Kořenského,obj. Kořenského 760/10-sanace suterén. prostor do uliční části, opatření proti vl (130101)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 12 000 Kč 12 000 Kč 11 500 Kč 96 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 12 000 Kč 12 000 Kč 11 500 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 12 000 Kč 12 000 Kč 11 500 Kč 96 %
6121 Budovy, haly a stavby 12 000 Kč 12 000 Kč 11 500 Kč 96 %
413 413 12 000 Kč 12 000 Kč 11 500 Kč 96 %
Celkem 12 000 Kč 12 000 Kč 11 500 Kč 96 %