Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Financování VZMR - ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 8 - Jinonice - provedení nového pavil (ORG 130084) / 2019

Název:
Financování VZMR - ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 8 - Jinonice - provedení nového pavil (130084)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 73 800 000 Kč 73 800 000 Kč 21 726 006 Kč 29 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 73 800 000 Kč 73 800 000 Kč 21 726 006 Kč 29 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 73 800 000 Kč 73 800 000 Kč 21 726 006 Kč 29 %
6121 Budovy, haly a stavby 73 800 000 Kč 73 800 000 Kč 21 726 006 Kč 29 %
413 413 73 800 000 Kč 73 800 000 Kč 21 726 006 Kč 29 %
Celkem 73 800 000 Kč 73 800 000 Kč 21 726 006 Kč 29 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130084 (Financování VZMR - ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8,...), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Raeder & Falge s.r.o.ARES 21 192 029,25 Kč
360000052 06.03.2019 1 867 880,52 Kč
360000052 06.03.2019 1 867 880,52 Kč
360000329 28.03.2019 2 516 368,15 Kč
360000329 28.03.2019 2 516 368,15 Kč
360000332 26.04.2019 1 548 462,86 Kč
360000332 26.04.2019 1 548 462,86 Kč
360000003 03.06.2019 3 024 297,73 Kč
360000003 03.06.2019 3 024 297,73 Kč
360000215 17.06.2019 3 278 010,73 Kč
REINVEST spol. s r.o.ARES 379 726,40 Kč
360000038 06.03.2019 32 449,34 Kč
360000038 06.03.2019 32 449,34 Kč
360000306 27.03.2019 42 805,56 Kč
360000306 27.03.2019 42 805,56 Kč
360000096 13.05.2019 43 495,94 Kč
360000096 13.05.2019 43 495,94 Kč
360000032 05.06.2019 47 638,37 Kč
360000032 05.06.2019 47 638,37 Kč
360000020 02.07.2019 46 947,98 Kč
Japarida s.r.o.ARES 154 250,80 Kč
360000040 03.04.2019 31 750,40 Kč
360000040 03.04.2019 31 750,40 Kč
360000351 29.04.2019 18 150,00 Kč
360000351 29.04.2019 18 150,00 Kč
360000357 31.05.2019 18 150,00 Kč
360000357 31.05.2019 18 150,00 Kč
360000003 01.07.2019 18 150,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 21 726 006,45 Kč