Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“. (ORG 130075) / 2019

Název:
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“. (130075)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 8 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 40 354 Kč 40 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 8 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 40 354 Kč 40 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 8 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 40 354 Kč 40 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 40 354 Kč 40 %
913 913 8 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 40 354 Kč 40 %
Celkem 8 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 40 354 Kč 40 %