Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Vybudování veřejné infrastruktury - výstavba občanského vybavení "Hotel Mozart" (ORG 130041) / 2019

Název:
Vybudování veřejné infrastruktury - výstavba občanského vybavení "Hotel Mozart" (130041)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %