Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor majetku a investic (ORG 130000) / 2019

Název:
Odbor majetku a investic (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 37 620 000 Kč Navýšení 39 832 800 Kč 3 158 947 Kč 8 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 21 084 000 Kč 21 084 000 Kč 1 025 263 Kč 5 %
Školství a sociální věci 2 260 000 Kč Pokles 2 080 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 200 000 Kč Navýšení 380 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 14 076 000 Kč Navýšení 16 288 800 Kč 2 133 684 Kč 13 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 5 457 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 5 457 Kč 0 %
813 813 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 5 457 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 161 965 Kč 3 %
5171 Opravy a udržování 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 161 965 Kč 3 %
813 813 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 161 965 Kč 3 %
6171 Činnost místní správy 11 000 000 Kč Navýšení 13 212 800 Kč 525 496 Kč 4 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Navýšení 13 212 800 Kč 525 496 Kč 4 %
913 913 11 000 000 Kč Navýšení 13 212 800 Kč 525 496 Kč 4 %
Celkem 20 000 000 Kč Navýšení 22 212 800 Kč 692 918 Kč 3 %