Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 100006 (ORG 100006) / 2019

Název:
100006 (100006)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 537 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 537 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 537 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 537 Kč 100 %
510 510 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 537 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 537 Kč 100 %