Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor kancelář městské části (ORG 100000) / 2019

Název:
Odbor kancelář městské části (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 21 160 000 Kč Pokles 20 583 400 Kč 11 709 213 Kč 57 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 19 060 000 Kč Pokles 18 483 400 Kč 10 936 577 Kč 59 %
Civilní připravenost na krizové stavy 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 1 810 000 Kč 1 810 000 Kč 772 636 Kč 43 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000 Kč Navýšení 113 000 Kč 112 696 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 100 000 Kč Navýšení 113 000 Kč 112 696 Kč 100 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 113 000 Kč 112 696 Kč 100 %
Celkem 100 000 Kč Navýšení 113 000 Kč 112 696 Kč 100 %