Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje CSOP (ORG 100) / 2019

Název:
CSOP (100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 15 588 500 Kč 15 088 475 Kč 97 %
výdaje 27 295 000 Kč Navýšení 36 725 000 Kč 36 685 000 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 27 295 000 Kč Navýšení 36 725 000 Kč 36 685 000 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %