Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2019

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 44 420 000 Kč Pokles 43 637 200 Kč 9 045 263 Kč 21 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 222 466 000 Kč Navýšení 246 590 000 Kč 6 338 608 Kč 3 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 580 000 Kč 580 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Doprava 33 542 400 Kč Navýšení 34 772 300 Kč 904 299 Kč 3 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 85 299 200 Kč Navýšení 89 737 200 Kč 27 621 890 Kč 31 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 740 000 Kč 1 740 000 Kč 106 700 Kč 6 %
  
Školství a sociální věci 672 062 000 Kč Navýšení 837 068 200 Kč 268 831 181 Kč 32 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 120 574 400 Kč Navýšení 141 134 400 Kč 15 999 419 Kč 11 %
  
Veřejná správa 696 878 200 Kč Navýšení 714 526 600 Kč 282 458 696 Kč 40 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 6 960 000 Kč 6 960 000 Kč 3 770 000 Kč 54 %
  
Všeobecná pokladní správa 10 554 000 Kč Navýšení 44 434 000 Kč 3 109 207 Kč 7 %
  
Zdravotnictví 360 000 Kč Navýšení 560 000 Kč 360 000 Kč 64 %
  
Životní prostředí 455 669 200 Kč Pokles 454 711 400 Kč 92 365 942 Kč 20 %
Celkem 2 351 105 400 Kč Navýšení 2 616 451 300 Kč 710 911 206 Kč 27 %