Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2019

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 22 210 000 Kč Pokles 20 166 100 Kč 8 319 449 Kč 41 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 111 233 000 Kč Pokles 108 006 000 Kč 10 350 973 Kč 10 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 290 000 Kč Navýšení 443 700 Kč 153 697 Kč 35 %
  
Doprava 16 771 200 Kč Pokles 15 078 000 Kč 711 113 Kč 5 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 42 649 600 Kč Navýšení 45 484 500 Kč 23 082 153 Kč 51 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 870 000 Kč 870 000 Kč 353 350 Kč 41 %
  
Školství a sociální věci 336 031 000 Kč Navýšení 473 045 500 Kč 263 207 534 Kč 56 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 60 287 200 Kč Navýšení 73 482 200 Kč 14 088 303 Kč 19 %
  
Veřejná správa 348 439 100 Kč Navýšení 363 382 800 Kč 236 690 919 Kč 65 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 2 900 000 Kč 83 %
  
Všeobecná pokladní správa 5 277 000 Kč Navýšení 82 450 100 Kč 14 923 805 Kč 18 %
  
Zdravotnictví 180 000 Kč Navýšení 482 300 Kč 379 260 Kč 79 %
  
Životní prostředí 227 834 600 Kč Navýšení 228 742 400 Kč 79 177 337 Kč 35 %
Celkem 1 175 552 700 Kč Navýšení 1 415 113 600 Kč 654 337 893 Kč 46 %