Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 875 (ORG 875) / 2019

Název:
875 (875)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 177 700 Kč 177 721 Kč 100 %
výdaje 1 274 000 Kč Navýšení 2 353 300 Kč 2 353 300 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 81 700 Kč 81 721 Kč 100 %
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 96 000 Kč 96 000 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 96 000 Kč 96 000 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 96 000 Kč 96 000 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 81 700 Kč 81 721 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 81 700 Kč 81 721 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 177 700 Kč 177 721 Kč 100 %