Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD (ORG 81011000059) / 2019

Název:
ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD (81011000059)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 1 900 000 Kč 1 145 870 Kč 60 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 100 %