Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy MŠ Trojdílná - OPP - pól růstu (ORG 2360430000000) / 2019

Název:
MŠ Trojdílná - OPP - pól růstu (2360430000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 945 100 Kč 514 131 Kč 26 %
výdaje 0 Kč Navýšení 1 945 100 Kč 514 131 Kč 26 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 140 800 Kč 140 759 Kč 100 %
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 1 804 300 Kč 373 372 Kč 21 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 140 800 Kč 140 759 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 140 800 Kč 140 759 Kč 100 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 1 804 300 Kč 373 372 Kč 21 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 1 804 300 Kč 373 372 Kč 21 %
Celkem 0 Kč Navýšení 1 945 100 Kč 514 131 Kč 26 %