Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy MŠ Beníškové "Slunéčko"- výstavba kontejnerového pavilonu MŠ (ORG 130190) / 2019

Název:
MŠ Beníškové "Slunéčko"- výstavba kontejnerového pavilonu MŠ (130190)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 791 000 Kč 1 791 000 Kč 837 320 Kč 47 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Celkem 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -