Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Financování VZMR - ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 8 - Jinonice - provedení nového pavil (ORG 130084) / 2019

Název:
Financování VZMR - ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 8 - Jinonice - provedení nového pavil (130084)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 73 800 000 Kč 73 800 000 Kč 21 726 006 Kč 29 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Celkem 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -