Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy CSOP (ORG 100) / 2019

Název:
CSOP (100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 15 588 500 Kč 15 088 475 Kč 97 %
výdaje 27 295 000 Kč Navýšení 36 725 000 Kč 36 685 000 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 2 213 500 Kč 1 713 475 Kč 77 %
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 13 375 000 Kč 13 375 000 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 13 375 000 Kč 13 375 000 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 13 375 000 Kč 13 375 000 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 2 213 500 Kč 1 713 475 Kč 77 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 2 213 500 Kč 1 713 475 Kč 77 %
Celkem 0 Kč Navýšení 15 588 500 Kč 15 088 475 Kč 97 %