Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy ostatní (ORG 0) / 2019

Název:
ostatní (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 796 891 000 Kč Navýšení 1 083 709 700 Kč 925 416 391 Kč 85 %
výdaje 0 Kč Navýšení 999 300 Kč 876 232 Kč 88 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Daňové příjmy 99 000 000 Kč Navýšení 99 000 000 Kč 86 654 914 Kč 88 %
Nedaňové příjmy 6 534 000 Kč Navýšení 7 163 300 Kč 17 742 007 Kč 248 %
Přijaté dotace 691 357 000 Kč Navýšení 977 546 400 Kč 821 019 470 Kč 84 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 99 000 000 Kč 99 000 000 Kč 86 654 914 Kč 88 %
1341 Poplatek ze psů 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 1 988 216 Kč 95 %
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 2 699 609 Kč 150 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 16 700 000 Kč 16 700 000 Kč 15 141 629 Kč 91 %
1344 Poplatek ze vstupného 300 000 Kč 300 000 Kč 238 050 Kč 79 %
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 1 850 001 Kč 116 %
1361 Správní poplatky 14 200 000 Kč 14 200 000 Kč 0 Kč 0 %
1511 Daň z nemovitostí 62 300 000 Kč 62 300 000 Kč 64 737 409 Kč 104 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 Kč 0 Kč 12 508 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 12 508 Kč - - - -
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč 0 Kč 12 000 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 12 000 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 200 000 Kč 200 000 Kč 52 395 Kč 26 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000 Kč 200 000 Kč 52 395 Kč 26 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 0 Kč 0 Kč 7 841 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 7 841 Kč - - - -
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0 Kč 0 Kč 500 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Kč 0 Kč 500 Kč - - - -
4179 Ostatní dávky sociální pomoci 0 Kč 0 Kč 251 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč 0 Kč 251 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 Kč 0 Kč 1 140 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 1 140 Kč - - - -
6112 Zastupitelstva obcí 0 Kč 0 Kč 214 912 Kč - - - -
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 Kč 0 Kč 14 912 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 200 000 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 4 134 000 Kč Navýšení 4 641 400 Kč 3 077 792 Kč 66 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 102 000 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč 0 Kč 1 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 034 000 Kč Navýšení 4 541 400 Kč 2 975 007 Kč 66 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 784 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 14 055 844 Kč 639 %
2141 Příjmy z úroků (část) 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 14 055 844 Kč 639 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 691 357 000 Kč Navýšení 977 546 400 Kč 821 019 470 Kč 84 %
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 350 000 000 Kč Navýšení 379 462 400 Kč 222 935 454 Kč 59 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 341 357 000 Kč Navýšení 598 084 000 Kč 598 084 015 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 121 900 Kč 123 566 Kč 101 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 121 900 Kč 123 566 Kč 101 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 183 259 Kč - - - -
2328 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 140 590 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 42 669 Kč - - - -
Celkem 796 891 000 Kč Navýšení 1 083 709 700 Kč 925 416 391 Kč 85 %