Financování celkem 2019

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 1 628 794 000 Kč 1 830 178 500 Kč 719 249 421 Kč
2) Celkové výdaje 2 351 105 400 Kč 2 616 451 300 Kč 710 911 206 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 289 901 600 Kč 294 596 700 Kč 166 324 608 Kč
z toho investiční výdaje města 856 389 200 Kč 999 864 500 Kč 79 811 425 Kč
3) Financování celkem 722 311 400 Kč 786 272 800 Kč -8 338 215 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0 Kč 0 Kč 0 Kč
změna stavu finančních prostředků (pol. 8115) 722 311 400 Kč 786 272 800 Kč -6 375 602 Kč