Pohled přes paragrafy 2019

Příjmy

Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Příjmy Daňové příjmy 99 000 000 Kč 99 000 000 Kč 84 896 669 Kč 86 %
Nedaňové příjmy 24 040 000 Kč Navýšení 31 300 000 Kč 43 087 323 Kč 138 %
Přijaté dotace 691 357 000 Kč Navýšení 1 055 315 700 Kč 817 222 288 Kč 77 %
Celkem 814 397 000 Kč Navýšení 1 185 615 700 Kč 945 206 280 Kč 80 %


Výdaje

Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 202 872 Kč 68 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 202 872 Kč 68 %
241 241 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 202 872 Kč 68 %
2141 Vnitřní obchod 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 190 000 Kč 92 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 190 000 Kč 92 %
637 637 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 190 000 Kč 92 %
2212 Silnice 12 895 000 Kč Pokles 7 983 000 Kč 1 023 088 Kč 13 %
130133 Stavební úpravy komunikace Na Pomezí 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 27 951 Kč 3 %
313 313 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 27 951 Kč 3 %
150000 150000 6 895 000 Kč Pokles 1 995 000 Kč 768 408 Kč 39 %
315 315 900 000 Kč Pokles 400 000 Kč 19 418 Kč 5 %
315 315 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
315 315 5 895 000 Kč Pokles 1 495 000 Kč 748 990 Kč 50 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 5 000 000 Kč Pokles 4 805 900 Kč 44 770 Kč 1 %
341 341 5 000 000 Kč Pokles 4 805 900 Kč 44 770 Kč 1 %
410076 410076 0 Kč Navýšení 182 100 Kč 181 959 Kč 100 %
341 341 0 Kč Navýšení 182 100 Kč 181 959 Kč 100 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 320 000 Kč Pokles 320 000 Kč 216 916 Kč 68 %
130077 Císařská louka - lávka (PD) 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
313 313 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství 320 000 Kč 320 000 Kč 216 916 Kč 68 %
241 241 320 000 Kč 320 000 Kč 216 916 Kč 68 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 878 800 Kč Navýšení 1 801 900 Kč 0 Kč 0 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 878 800 Kč Navýšení 1 801 900 Kč 0 Kč 0 %
317 317 0 Kč Navýšení 44 300 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 128 800 Kč Navýšení 257 600 Kč 0 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 677 400 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství 677 400 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
341 341 677 400 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3111 Předškolní zařízení 53 785 200 Kč Navýšení 76 176 400 Kč 56 546 585 Kč 74 %
130000 Odbor majetku a investic 200 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 200 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
130103 MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 780 000 Kč 780 000 Kč 290 400 Kč 37 %
413 413 780 000 Kč 780 000 Kč 290 400 Kč 37 %
130155 Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ a CSOP 0 Kč Navýšení 963 800 Kč 963 727 Kč 100 %
410 410 0 Kč Navýšení 550 300 Kč 550 234 Kč 100 %
410 410 0 Kč Navýšení 413 500 Kč 413 493 Kč 100 %
130162 MŠ Beníškové - nástavba 2. NP objektu 814 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 814 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130190 MŠ Beníškové "Slunéčko"- výstavba kontejnerového pavilonu MŠ 1 791 000 Kč 1 791 000 Kč 837 320 Kč 47 %
413 413 1 791 000 Kč 1 791 000 Kč 837 320 Kč 47 %
130192 MŠ Nad Palatou - snížení energetické náročnosti 12 300 000 Kč 12 300 000 Kč 6 740 014 Kč 55 %
413 413 12 300 000 Kč 12 300 000 Kč 6 740 014 Kč 55 %
130193 MŠ Lohniského - snížení energetické náročnosti 11 500 000 Kč 11 500 000 Kč 6 890 102 Kč 60 %
413 413 11 500 000 Kč 11 500 000 Kč 6 890 102 Kč 60 %
15003000000 EU Šablony - MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 533 800 Kč 533 741 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 533 800 Kč 533 741 Kč 100 %
15014000000 15014000000 0 Kč Navýšení 560 400 Kč 560 448 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 560 400 Kč 560 448 Kč 100 %
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 434 000 Kč 434 040 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 434 000 Kč 434 040 Kč 100 %
15034000000 15034000000 0 Kč Navýšení 641 000 Kč 641 024 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 641 000 Kč 641 024 Kč 100 %
15086000000 15086000000 0 Kč Navýšení 434 000 Kč 434 040 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 434 000 Kč 434 040 Kč 100 %
15089000000 15089000000 0 Kč Navýšení 568 700 Kč 568 732 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 568 700 Kč 568 732 Kč 100 %
15098000000 15098000000 0 Kč Navýšení 621 900 Kč 621 884 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 621 900 Kč 621 884 Kč 100 %
15138000000 15138000000 0 Kč Navýšení 479 400 Kč 479 379 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 479 400 Kč 479 379 Kč 100 %
2360430000000 2360430000000 0 Kč Navýšení 1 804 300 Kč 373 372 Kč 21 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 576 600 Kč 373 372 Kč 24 %
440 440 0 Kč Navýšení 227 700 Kč 0 Kč 0 %
2450653000000 2450653000000 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 249 236 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 249 236 Kč 100 %
2451157000000 2451157000000 0 Kč Navýšení 246 800 Kč 246 750 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 246 800 Kč 246 750 Kč 100 %
2451161000000 multikulturní šablony pro MŠ Duha 0 Kč Navýšení 713 400 Kč 713 186 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 713 400 Kč 713 186 Kč 100 %
2451183000000 2451183000000 0 Kč Navýšení 239 800 Kč 239 661 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 239 800 Kč 239 661 Kč 100 %
25410970000 25410970000 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 0 Kč 0 %
2541097000000 2541097000000 0 Kč Navýšení 652 600 Kč 57 948 Kč 9 %
417 417 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 614 600 Kč 57 948 Kč 9 %
2541137000000 2541137000000 0 Kč Navýšení 933 600 Kč 621 900 Kč 67 %
440 440 0 Kč Navýšení 872 500 Kč 621 900 Kč 71 %
440 440 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 0 Kč 0 %
2661358000000 2661358000000 0 Kč Navýšení 345 000 Kč 345 049 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 345 000 Kč 345 049 Kč 100 %
2661493000000 2661493000000 0 Kč Navýšení 435 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 435 600 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 6 982 000 Kč Pokles 4 765 200 Kč 2 097 198 Kč 44 %
440 440 662 000 Kč Navýšení 762 000 Kč 85 199 Kč 11 %
440 440 2 200 000 Kč Navýšení 2 212 000 Kč 2 011 999 Kč 91 %
440 440 80 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 4 040 000 Kč Pokles 1 791 200 Kč 0 Kč 0 %
400007 MŠ Kurandové - rekonstrukce školního hřiště 600 000 Kč Pokles 9 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 600 000 Kč Pokles 9 800 Kč 0 Kč 0 %
400012 400012 0 Kč Navýšení 618 300 Kč 521 531 Kč 84 %
440 440 0 Kč Navýšení 618 300 Kč 521 531 Kč 84 %
430000 Odbor bytů a privatizace 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 227 Kč 87 %
443 443 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 227 Kč 87 %
81010000162 81010000162 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 445 280 Kč 34 %
413 413 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 445 280 Kč 34 %
865 865 1 145 000 Kč Navýšení 1 872 900 Kč 1 780 850 Kč 95 %
440 440 0 Kč Navýšení 415 900 Kč 415 900 Kč 100 %
440 440 1 145 000 Kč Navýšení 1 457 000 Kč 1 364 950 Kč 94 %
866 866 1 160 000 Kč Navýšení 2 027 300 Kč 1 931 400 Kč 95 %
440 440 0 Kč Navýšení 541 600 Kč 541 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
440 440 1 160 000 Kč Navýšení 1 385 700 Kč 1 289 800 Kč 93 %
867 867 855 000 Kč Navýšení 1 513 900 Kč 1 443 450 Kč 95 %
440 440 0 Kč Navýšení 376 700 Kč 376 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
440 440 855 000 Kč Navýšení 1 037 200 Kč 966 750 Kč 93 %
869 869 1 250 000 Kč Navýšení 2 023 700 Kč 1 921 200 Kč 95 %
440 440 0 Kč Navýšení 569 700 Kč 569 700 Kč 100 %
440 440 1 250 000 Kč Navýšení 1 454 000 Kč 1 351 500 Kč 93 %
873 873 1 190 000 Kč Navýšení 2 015 500 Kč 1 918 000 Kč 95 %
440 440 0 Kč Navýšení 537 600 Kč 537 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
440 440 1 190 000 Kč Navýšení 1 377 900 Kč 1 280 400 Kč 93 %
874 874 2 283 200 Kč Navýšení 4 332 400 Kč 4 120 710 Kč 95 %
437 437 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
440 440 2 283 200 Kč Navýšení 2 722 500 Kč 2 510 850 Kč 92 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 429 400 Kč 1 429 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 50 500 Kč 50 460 Kč 100 %
875 875 1 274 000 Kč Navýšení 2 284 800 Kč 2 181 900 Kč 95 %
437 437 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
440 440 1 274 000 Kč Navýšení 1 660 900 Kč 1 558 000 Kč 94 %
440 440 0 Kč Navýšení 598 900 Kč 598 900 Kč 100 %
876 876 1 685 000 Kč Navýšení 2 590 900 Kč 2 451 700 Kč 95 %
440 440 0 Kč Navýšení 684 300 Kč 684 300 Kč 100 %
440 440 1 685 000 Kč Navýšení 1 906 600 Kč 1 767 400 Kč 93 %
877 877 1 394 500 Kč Navýšení 2 368 000 Kč 2 252 609 Kč 95 %
440 440 0 Kč Navýšení 433 500 Kč 433 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
440 440 1 394 500 Kč Navýšení 1 834 500 Kč 1 719 109 Kč 94 %
878 878 1 040 000 Kč Navýšení 1 731 100 Kč 1 644 750 Kč 95 %
440 440 0 Kč Navýšení 345 400 Kč 345 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
440 440 1 040 000 Kč Navýšení 1 285 700 Kč 1 199 350 Kč 93 %
879 879 3 088 000 Kč Navýšení 4 193 800 Kč 3 938 900 Kč 94 %
440 440 0 Kč Navýšení 818 500 Kč 818 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
440 440 3 088 000 Kč Navýšení 3 275 300 Kč 3 020 400 Kč 92 %
880 880 1 293 500 Kč Navýšení 2 808 800 Kč 2 702 625 Kč 96 %
440 440 0 Kč Navýšení 572 400 Kč 572 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 673 000 Kč 673 000 Kč 100 %
440 440 1 293 500 Kč Navýšení 1 563 400 Kč 1 457 225 Kč 93 %
882 882 1 160 000 Kč Navýšení 2 443 300 Kč 2 347 300 Kč 96 %
440 440 0 Kč Navýšení 500 400 Kč 500 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 572 800 Kč 572 800 Kč 100 %
440 440 1 160 000 Kč Navýšení 1 370 100 Kč 1 274 100 Kč 93 %
3113 Základní školy 235 502 600 Kč Navýšení 334 871 900 Kč 221 632 166 Kč 66 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 8 295 800 Kč 8 295 772 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 8 295 800 Kč 8 295 772 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 730 000 Kč Pokles 710 000 Kč 261 814 Kč 37 %
413 413 200 000 Kč Pokles 143 700 Kč 0 Kč 0 %
413 413 530 000 Kč 530 000 Kč 225 514 Kč 43 %
413 413 0 Kč Navýšení 36 300 Kč 36 300 Kč 100 %
130059 ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru 1 146 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 1 146 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130084 Financování VZMR - ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 8 - Jinonice - provedení nového pavil 36 900 000 Kč Navýšení 58 464 400 Kč 41 467 484 Kč 71 %
413 413 36 900 000 Kč Navýšení 58 464 400 Kč 41 467 484 Kč 71 %
130095 ZŠ a MŠ Kořenského. objekt pod Žvahovem 463/21 - úpravy pro umístění tříd ZŠ vč. ostranění závad 0 Kč 0 Kč -0 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč -0 Kč - - - -
130096 ZˇA a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 17 000 000 Kč Pokles 3 360 200 Kč 125 840 Kč 4 %
413 413 17 000 000 Kč Pokles 3 360 200 Kč 125 840 Kč 4 %
130097 Úprava objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby FZŠ Drtinova 14 700 000 Kč Pokles 9 583 000 Kč 130 680 Kč 1 %
413 413 14 700 000 Kč Pokles 9 583 000 Kč 130 680 Kč 1 %
130100 FZŠ Drtinova1861/1-sanace části obvodového zdiva a úprava ležaté kanalizace (PD) 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
130101 ZŠ a MŠ Kořenského,obj. Kořenského 760/10-sanace suterén. prostor do uliční části, opatření proti vl 12 000 Kč 12 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 12 000 Kč 12 000 Kč 0 Kč 0 %
130104 ZŠ a MŠ Barrandov 1, j.Chaplinovo nám.615/1, rekonstrukce doprav. hřiště vč.rekon.2 hřišť a vyb.učeb 37 000 Kč 37 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 37 000 Kč 37 000 Kč 0 Kč 0 %
130159 FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
130164 ZŠ a MŠ U Santošky - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav 327 000 Kč 327 000 Kč 48 400 Kč 15 %
413 413 327 000 Kč 327 000 Kč 48 400 Kč 15 %
130166 ZŠ a MŠ - Bezbariérovost škol zřizovaných MČ P5 429 000 Kč 429 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 429 000 Kč 429 000 Kč 0 Kč 0 %
130189 ZŠ a MŠ U Santošky - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení 125 000 Kč 125 000 Kč 124 872 Kč 100 %
413 413 125 000 Kč 125 000 Kč 124 872 Kč 100 %
130191 ZŠ a MŠ Tyršova - stavební úpravy tělocvičny 3 400 000 Kč 3 400 000 Kč 2 848 844 Kč 84 %
413 413 3 400 000 Kč 3 400 000 Kč 2 848 844 Kč 84 %
130194 ZŠ a MŠ Barrandov I, objekt Renoirova 648/29 - snížení energetické náročnosti 12 300 000 Kč 12 300 000 Kč 11 130 752 Kč 90 %
413 413 12 300 000 Kč 12 300 000 Kč 11 130 752 Kč 90 %
130195 ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 398 030 Kč 27 %
413 413 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 398 030 Kč 27 %
130210 130210 0 Kč Navýšení 75 400 Kč 75 352 Kč 100 %
413 413 0 Kč Navýšení 75 400 Kč 75 352 Kč 100 %
130215 130215 0 Kč Navýšení 117 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 0 Kč Navýšení 117 000 Kč 0 Kč 0 %
15058000000 15058000000 0 Kč Navýšení 1 394 400 Kč 1 394 378 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 394 400 Kč 1 394 378 Kč 100 %
15069000000 15069000000 0 Kč Navýšení 1 340 400 Kč 1 340 442 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 340 400 Kč 1 340 442 Kč 100 %
15090000000 15090000000 0 Kč Navýšení 2 453 000 Kč 2 453 040 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 453 000 Kč 2 453 040 Kč 100 %
1548 1548 0 Kč Navýšení 1 671 900 Kč 1 433 900 Kč 86 %
440 440 0 Kč Navýšení 534 200 Kč 534 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 104 000 Kč 104 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 033 700 Kč 795 700 Kč 77 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 3 700 400 Kč Navýšení 5 965 200 Kč 5 612 540 Kč 94 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 424 900 Kč 1 424 940 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
440 440 3 700 400 Kč Navýšení 4 436 800 Kč 4 084 100 Kč 92 %
441 441 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
2360433000000 2360433000000 0 Kč Navýšení 925 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 519 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 405 900 Kč 0 Kč 0 %
2390385000000 ZŠ A MŠ Kořenského - pól růstu 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
2450646000000 2450646000000 0 Kč Navýšení 583 400 Kč 583 250 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 583 400 Kč 583 250 Kč 100 %
2451177000000 2451177000000 0 Kč Navýšení 119 600 Kč 116 564 Kč 97 %
440 440 0 Kč Navýšení 119 600 Kč 116 564 Kč 97 %
2451225000000 2451225000000 0 Kč Navýšení 388 400 Kč 388 366 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 388 400 Kč 388 366 Kč 100 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 0 Kč 0 %
2451262000000 2451262000000 0 Kč Navýšení 351 200 Kč 351 004 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 351 200 Kč 351 004 Kč 100 %
2541098000000 2541098000000 0 Kč Navýšení 783 300 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 444 800 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 27 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 289 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 0 Kč 0 %
2541099000000 2541099000000 0 Kč Navýšení 2 482 300 Kč 237 211 Kč 10 %
417 417 0 Kč Navýšení 172 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 010 600 Kč 96 108 Kč 10 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 278 000 Kč 119 428 Kč 9 %
440 440 0 Kč Navýšení 15 200 Kč 15 185 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 6 500 Kč 6 490 Kč 100 %
2541100000000 2541100000000 0 Kč Navýšení 649 100 Kč 95 223 Kč 15 %
417 417 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 274 300 Kč 31 024 Kč 11 %
440 440 0 Kč Navýšení 13 300 Kč 13 200 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 311 500 Kč 50 998 Kč 16 %
2661362000000 2661362000000 0 Kč Navýšení 383 400 Kč 383 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 383 400 Kč 383 400 Kč 100 %
2661496000000 2661496000000 0 Kč Navýšení 211 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 211 600 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 48 200 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 48 200 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 35 238 600 Kč Pokles 24 138 100 Kč 3 593 077 Kč 15 %
440 440 4 000 Kč 4 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 500 000 Kč Pokles 270 300 Kč 0 Kč 0 %
440 440 111 000 Kč 111 000 Kč 21 986 Kč 20 %
440 440 20 700 000 Kč Pokles 20 150 200 Kč 2 717 176 Kč 13 %
440 440 220 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 9 991 600 Kč Pokles 1 580 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 6 000 Kč 100 %
440 440 1 512 000 Kč Navýšení 2 006 000 Kč 847 915 Kč 42 %
400008 ZŠ a MŠ Kořenského - rekonstrukce školního hřiště 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400009 ZŠ a MŠ Radlická - rekonstrukce školního hřiště 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400010 ZŠ a MŠ U Santošky - rekonstrukce školního hřiště 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400011 ZŠ a MŠ U Santošky - objekt MŠ U Santošky - rekonstrukce školního hřiště 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400013 400013 0 Kč Navýšení 962 700 Kč 942 735 Kč 98 %
440 440 0 Kč Navýšení 118 900 Kč 118 804 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 564 500 Kč 544 711 Kč 96 %
440 440 0 Kč Navýšení 279 300 Kč 279 220 Kč 100 %
400014 400014 0 Kč Navýšení 690 100 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 690 100 Kč 0 Kč 0 %
400015 400015 0 Kč Navýšení 2 381 900 Kč 2 372 891 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 58 500 Kč 58 412 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 111 800 Kč 1 102 964 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 074 900 Kč 1 074 848 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 136 700 Kč 136 668 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
430000 Odbor bytů a privatizace 0 Kč Navýšení 39 000 Kč 38 333 Kč 98 %
443 443 0 Kč Navýšení 39 000 Kč 38 333 Kč 98 %
756 756 4 204 000 Kč Navýšení 6 233 900 Kč 5 786 400 Kč 93 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 128 400 Kč 1 128 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 208 000 Kč 70 %
440 440 4 204 000 Kč Navýšení 4 808 500 Kč 4 450 000 Kč 93 %
757 757 11 404 500 Kč Navýšení 16 639 700 Kč 15 695 975 Kč 94 %
440 440 11 404 500 Kč Navýšení 12 837 900 Kč 11 894 175 Kč 93 %
440 440 0 Kč Navýšení 3 218 800 Kč 3 218 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 583 000 Kč 583 000 Kč 100 %
80435000081 FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu 18 500 000 Kč 18 500 000 Kč 15 079 451 Kč 82 %
413 413 0 Kč Navýšení 634 600 Kč 634 560 Kč 100 %
413 413 18 500 000 Kč Pokles 17 865 400 Kč 14 444 891 Kč 81 %
80436000000 ZŠ Pod Žvahovem 7 700 000 Kč Navýšení 10 214 300 Kč 6 688 714 Kč 65 %
413 413 7 700 000 Kč Navýšení 10 214 300 Kč 6 688 714 Kč 65 %
80440000052 Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Tyršova 3 200 000 Kč Pokles 2 700 000 Kč 2 638 073 Kč 98 %
413 413 3 200 000 Kč Pokles 2 700 000 Kč 2 638 073 Kč 98 %
807 807 4 762 000 Kč Navýšení 7 853 200 Kč 7 421 200 Kč 94 %
440 440 4 762 000 Kč Navýšení 5 325 800 Kč 4 893 800 Kč 92 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 677 000 Kč 1 677 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 850 400 Kč 850 400 Kč 100 %
808 808 10 010 000 Kč Navýšení 14 212 900 Kč 13 329 400 Kč 94 %
440 440 10 010 000 Kč Navýšení 10 958 300 Kč 10 074 800 Kč 92 %
440 440 0 Kč Navýšení 3 150 600 Kč 3 150 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 104 000 Kč 104 000 Kč 100 %
80938000209 80938000209 0 Kč Navýšení 35 000 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 0 Kč Navýšení 35 000 000 Kč 0 Kč 0 %
81011000059 81011000059 0 Kč Navýšení 1 900 000 Kč 1 145 870 Kč 60 %
413 413 0 Kč Navýšení 1 900 000 Kč 1 145 870 Kč 60 %
812 812 6 302 000 Kč Navýšení 9 099 100 Kč 8 547 200 Kč 94 %
440 440 6 302 000 Kč Navýšení 6 829 900 Kč 6 278 000 Kč 92 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 061 200 Kč 2 061 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 208 000 Kč 208 000 Kč 100 %
814 814 6 277 000 Kč Navýšení 10 367 700 Kč 9 808 450 Kč 95 %
440 440 6 277 000 Kč Navýšení 7 173 600 Kč 6 614 350 Kč 92 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 219 300 Kč 2 219 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 974 800 Kč 974 800 Kč 100 %
815 815 5 016 000 Kč Navýšení 7 783 200 Kč 7 318 000 Kč 94 %
440 440 5 016 000 Kč Navýšení 5 619 100 Kč 5 153 900 Kč 92 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 060 100 Kč 2 060 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 104 000 Kč 104 000 Kč 100 %
816 816 13 604 100 Kč Navýšení 22 239 200 Kč 21 033 175 Kč 95 %
437 437 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 331 700 Kč 2 331 700 Kč 100 %
440 440 13 604 100 Kč Navýšení 14 941 700 Kč 13 735 675 Kč 92 %
440 440 0 Kč Navýšení 4 905 800 Kč 4 905 800 Kč 100 %
863 863 8 980 000 Kč Navýšení 11 585 800 Kč 10 924 750 Kč 94 %
440 440 8 980 000 Kč Pokles 8 921 800 Kč 8 315 750 Kč 93 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 809 000 Kč 1 809 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 855 000 Kč 800 000 Kč 94 %
871 871 4 988 000 Kč Navýšení 10 384 600 Kč 9 919 615 Kč 96 %
440 440 4 988 000 Kč Navýšení 8 148 200 Kč 7 683 215 Kč 94 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 814 400 Kč 1 814 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 422 000 Kč 422 000 Kč 100 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3117 První stupeň základních škol 2 069 000 Kč Navýšení 3 891 300 Kč 3 672 187 Kč 94 %
15139000000 15139000000 0 Kč Navýšení 497 000 Kč 497 021 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 497 000 Kč 497 021 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 37 800 Kč 37 766 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 37 800 Kč 37 766 Kč 100 %
813 813 2 069 000 Kč Navýšení 3 356 500 Kč 3 137 400 Kč 93 %
440 440 2 069 000 Kč Navýšení 2 424 700 Kč 2 205 600 Kč 91 %
440 440 0 Kč Navýšení 856 800 Kč 856 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 769 700 Kč 767 689 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 769 700 Kč 767 689 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 83 500 Kč 83 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 4 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 63 200 Kč 61 200 Kč 97 %
440 440 0 Kč Navýšení 108 500 Kč 108 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 510 500 Kč 510 489 Kč 100 %
3231 Základní umělecké školy 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 170 000 Kč 170 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 170 000 Kč 170 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 1 009 200 Kč Navýšení 6 932 000 Kč 2 774 517 Kč 40 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 3 010 200 Kč 1 462 204 Kč 49 %
426 426 0 Kč Navýšení 162 600 Kč 85 594 Kč 53 %
426 426 0 Kč Navýšení 2 398 000 Kč 1 139 566 Kč 48 %
426 426 0 Kč Navýšení 449 600 Kč 237 044 Kč 53 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 2 006 700 Kč 375 378 Kč 19 %
417 417 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 99 825 Kč 100 %
426 426 0 Kč Navýšení 191 000 Kč 108 880 Kč 57 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 715 700 Kč 166 673 Kč 10 %
170002 OLEG 0 Kč 0 Kč -26 620 Kč - - - -
917 917 0 Kč 0 Kč -26 620 Kč - - - -
260000 KTA 0 Kč Navýšení 514 700 Kč 326 150 Kč 63 %
426 426 0 Kč Navýšení 514 700 Kč 326 150 Kč 63 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 867 900 Kč 540 350 Kč 62 %
439 439 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 10 500 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 803 400 Kč 540 350 Kč 67 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 1 009 200 Kč Pokles 532 500 Kč 97 055 Kč 18 %
440 440 0 Kč Navýšení 23 500 Kč 23 500 Kč 100 %
440 440 909 200 Kč Pokles 432 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 100 000 Kč Pokles 76 500 Kč 73 555 Kč 96 %
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
637 637 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 321 000 Kč 321 000 Kč 321 000 Kč 100 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 321 000 Kč 321 000 Kč 321 000 Kč 100 %
637 637 321 000 Kč 321 000 Kč 321 000 Kč 100 %
3314 Činnosti knihovnické 311 000 Kč 311 000 Kč 275 465 Kč 89 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 311 000 Kč 311 000 Kč 275 465 Kč 89 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 35 000 Kč 35 000 Kč 1 Kč 0 %
637 637 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 4 670 000 Kč 4 670 000 Kč 3 267 733 Kč 70 %
150000 150000 70 000 Kč 70 000 Kč 50 820 Kč 73 %
615 615 60 000 Kč 60 000 Kč 50 820 Kč 85 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 4 450 000 Kč 4 450 000 Kč 3 150 000 Kč 71 %
637 637 4 450 000 Kč 4 450 000 Kč 3 150 000 Kč 71 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 150 000 Kč 150 000 Kč 66 913 Kč 45 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 66 913 Kč 67 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 5 624 000 Kč 5 624 000 Kč 4 534 684 Kč 81 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 2 135 000 Kč 2 135 000 Kč 1 336 434 Kč 63 %
637 637 900 000 Kč Pokles 579 300 Kč 300 400 Kč 52 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 10 454 Kč 21 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 80 300 Kč 54 %
637 637 785 000 Kč Navýšení 1 105 700 Kč 855 036 Kč 77 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 68 430 Kč 46 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 21 814 Kč 44 %
513 0513 - KK POŠTOVKA - 3 489 000 Kč 3 489 000 Kč 3 198 250 Kč 92 %
637 637 3 489 000 Kč 3 489 000 Kč 3 198 250 Kč 92 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 7 762 600 Kč 7 762 600 Kč 5 749 270 Kč 74 %
130026 Letohrádek Portheimka č.p.68, Štefánikova 12 554 000 Kč 554 000 Kč 0 Kč 0 %
613 613 554 000 Kč 554 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 370 000 Kč 32 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
637 637 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 0 Kč Navýšení 770 000 Kč 290 000 Kč 38 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 6 058 600 Kč 6 058 600 Kč 5 379 270 Kč 89 %
641 641 6 058 600 Kč 6 058 600 Kč 5 379 270 Kč 89 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 61 100 Kč 23 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 61 100 Kč 23 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 61 100 Kč 100 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 8 284 000 Kč Navýšení 8 350 000 Kč 4 940 839 Kč 59 %
190000 Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu 8 284 000 Kč Pokles 8 184 000 Kč 4 876 456 Kč 60 %
619 619 320 000 Kč 320 000 Kč 293 805 Kč 92 %
619 619 7 764 000 Kč Pokles 7 664 000 Kč 4 569 511 Kč 60 %
619 619 200 000 Kč 200 000 Kč 13 140 Kč 7 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 166 000 Kč 64 382 Kč 39 %
637 637 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 66 000 Kč 64 382 Kč 98 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 2 900 000 Kč Pokles 2 656 800 Kč 1 717 500 Kč 65 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 2 900 000 Kč Pokles 2 656 800 Kč 1 717 500 Kč 65 %
637 637 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
637 637 2 900 000 Kč Pokles 1 159 300 Kč 220 000 Kč 19 %
637 637 0 Kč Navýšení 1 005 000 Kč 1 005 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 195 000 Kč 195 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 57 500 Kč 57 500 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 175 000 Kč 175 000 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 11 077 000 Kč Navýšení 14 028 000 Kč 7 429 903 Kč 53 %
190000 Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 668 427 Kč 37 %
619 619 600 000 Kč 600 000 Kč 346 221 Kč 58 %
619 619 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 322 206 Kč 27 %
370000 Kancelář starosty 1 250 000 Kč Pokles 1 233 000 Kč 371 625 Kč 30 %
637 637 0 Kč Navýšení 6 300 Kč 4 990 Kč 79 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 50 000 Kč Navýšení 340 000 Kč 168 063 Kč 49 %
637 637 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 20 712 Kč 21 %
637 637 400 000 Kč Pokles 203 700 Kč 121 545 Kč 60 %
637 637 80 000 Kč 80 000 Kč 20 000 Kč 25 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč Pokles 83 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 36 315 Kč 12 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 1 515 000 Kč Navýšení 1 595 000 Kč 1 590 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
637 637 200 000 Kč Pokles 52 000 Kč 50 000 Kč 96 %
637 637 800 000 Kč Navýšení 865 000 Kč 865 000 Kč 100 %
637 637 515 000 Kč Navýšení 613 000 Kč 610 000 Kč 100 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 5 150 000 Kč 5 150 000 Kč 4 004 441 Kč 78 %
637 637 300 000 Kč Navýšení 355 000 Kč 100 136 Kč 28 %
637 637 15 000 Kč 15 000 Kč 10 474 Kč 70 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 4 024 Kč 4 %
637 637 55 000 Kč Navýšení 80 000 Kč 79 662 Kč 100 %
637 637 640 000 Kč Pokles 340 000 Kč 173 437 Kč 51 %
637 637 4 040 000 Kč Navýšení 4 260 000 Kč 3 636 708 Kč 85 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 410 000 Kč Pokles 310 000 Kč 96 100 Kč 31 %
639 639 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 34 100 Kč 34 %
639 639 150 000 Kč 150 000 Kč 62 000 Kč 41 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 322 000 Kč Pokles 310 000 Kč 249 253 Kč 80 %
641 641 322 000 Kč Pokles 88 000 Kč 59 290 Kč 67 %
641 641 0 Kč Navýšení 132 000 Kč 99 963 Kč 76 %
641 641 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 21 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
80001 O M S O 630 000 Kč 630 000 Kč 450 056 Kč 71 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 25 700 Kč 51 %
608 608 550 000 Kč 550 000 Kč 409 250 Kč 74 %
608 608 15 000 Kč 15 000 Kč 3 000 Kč 20 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 7 106 Kč 71 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 21 270 000 Kč Navýšení 26 750 000 Kč 1 462 026 Kč 5 %
130000 Odbor majetku a investic 100 000 Kč Navýšení 280 000 Kč 176 669 Kč 63 %
413 413 100 000 Kč Navýšení 220 000 Kč 119 669 Kč 54 %
413 413 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 57 000 Kč 95 %
130196 Aquapark Barrandov - rekonstrukce a modernizace objektu 500 000 Kč 500 000 Kč 21 127 Kč 4 %
413 413 500 000 Kč 500 000 Kč 21 127 Kč 4 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 850 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 847 000 Kč 41 %
437 437 850 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 847 000 Kč 41 %
410051 Sportoviště na Žvahově 0 Kč Navýšení 6 100 Kč 0 Kč 0 %
441 441 0 Kč Navýšení 6 100 Kč 0 Kč 0 %
410070 Realizace skateparku Kobrova 700 000 Kč Pokles 693 900 Kč 0 Kč 0 %
441 441 700 000 Kč Pokles 693 900 Kč 0 Kč 0 %
410071 Realizace pumtracku Košíře 4 400 000 Kč 4 400 000 Kč 118 580 Kč 3 %
441 441 4 400 000 Kč 4 400 000 Kč 118 580 Kč 3 %
410072 Streetworkout Sacré Coeur 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 42 350 Kč 3 %
441 441 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 42 350 Kč 3 %
410073 Realizace fitparku Dívčí hrady 1 320 000 Kč 1 320 000 Kč 45 000 Kč 3 %
441 441 1 320 000 Kč 1 320 000 Kč 45 000 Kč 3 %
410074 Realizace streetworkout v Husových sadech 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 90 000 Kč 2 %
441 441 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 90 000 Kč 2 %
80438000000 Rekonstrukce skateparku Butovická 5 500 000 Kč Navýšení 8 000 000 Kč 85 000 Kč 1 %
441 441 5 500 000 Kč Navýšení 8 000 000 Kč 85 000 Kč 1 %
80439000000 Street workout hřiště Barrandov 1 100 000 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 36 300 Kč 2 %
441 441 1 100 000 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 36 300 Kč 2 %
80557000000 80557000000 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 8 900 000 Kč Navýšení 15 046 700 Kč 6 953 041 Kč 46 %
170002 OLEG 0 Kč Navýšení 199 200 Kč 198 990 Kč 100 %
417 417 0 Kč Navýšení 24 300 Kč 24 157 Kč 99 %
417 417 0 Kč Navýšení 174 900 Kč 174 833 Kč 100 %
260001 Sport4Citizens 0 Kč 0 Kč -104 542 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč -113 976 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč 5 836 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč 2 646 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč 952 Kč - - - -
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 5 900 000 Kč Navýšení 5 925 000 Kč 3 997 593 Kč 67 %
437 437 100 000 Kč 100 000 Kč 71 559 Kč 72 %
437 437 4 200 000 Kč Pokles 1 107 800 Kč 50 000 Kč 5 %
437 437 220 000 Kč Navýšení 463 900 Kč 393 850 Kč 85 %
437 437 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 700 000 Kč 700 000 Kč 198 986 Kč 28 %
437 437 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
437 437 480 000 Kč Navýšení 1 245 700 Kč 1 165 700 Kč 94 %
437 437 0 Kč Navýšení 73 200 Kč 53 200 Kč 73 %
437 437 100 000 Kč 100 000 Kč 29 898 Kč 30 %
437 437 0 Kč Navýšení 1 934 400 Kč 1 934 400 Kč 100 %
370033 KST - oddělení sportu, kultury a památkové péče 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 2 861 000 Kč 95 %
437 437 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 115 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 2 726 000 Kč 2 726 000 Kč 100 %
437 437 3 000 000 Kč Pokles 139 000 Kč 0 Kč 0 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 4 586 200 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 4 586 200 Kč 0 Kč 0 %
90001 90001 0 Kč Navýšení 1 336 300 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 1 336 300 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 30 117 200 Kč Navýšení 31 379 100 Kč 8 945 108 Kč 29 %
130152 Obnova sportovišť v parku Sacré Couer 153 000 Kč 153 000 Kč 0 Kč 0 %
213 213 153 000 Kč 153 000 Kč 0 Kč 0 %
130153 Obnova dětského hřiště M, Barrandov 153 000 Kč 153 000 Kč 0 Kč 0 %
213 213 153 000 Kč 153 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 1 013 200 Kč Pokles 214 100 Kč 214 100 Kč 100 %
440 440 1 013 200 Kč Pokles 214 100 Kč 214 100 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 13 798 000 Kč Pokles 13 443 100 Kč 7 229 178 Kč 54 %
241 241 500 000 Kč Pokles 163 000 Kč 89 403 Kč 55 %
241 241 4 000 000 Kč Navýšení 4 200 000 Kč 180 721 Kč 4 %
241 241 170 000 Kč 170 000 Kč 108 655 Kč 64 %
241 241 500 000 Kč Navýšení 700 000 Kč 425 110 Kč 61 %
241 241 8 500 000 Kč Pokles 8 082 100 Kč 6 338 811 Kč 78 %
241 241 128 000 Kč 128 000 Kč 86 478 Kč 68 %
410004 Herní prvky na DH 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410039 Obnova dětského hřiště Klamovka 0 Kč Navýšení 1 061 000 Kč 1 060 965 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 1 061 000 Kč 1 060 965 Kč 100 %
410066 Vybudování dětského hřiště Wassermannova 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410067 Obnova dětského hřiště Zapova 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 101 640 Kč 1 %
241 241 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 101 640 Kč 1 %
410068 Obnova dětského hřiště Brichtova 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 90 750 Kč 2 %
241 241 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 90 750 Kč 2 %
410077 410077 0 Kč Navýšení 354 900 Kč 248 475 Kč 70 %
241 241 0 Kč Navýšení 354 900 Kč 248 475 Kč 70 %
80901000000 80901000000 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
415 415 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 180 000 Kč Navýšení 482 300 Kč 479 241 Kč 99 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 180 000 Kč Navýšení 482 300 Kč 479 241 Kč 99 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 99 981 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 61 800 Kč 61 760 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 137 500 Kč 137 500 Kč 100 %
539 539 180 000 Kč Navýšení 183 000 Kč 180 000 Kč 98 %
3611 Podpora individuální bytové výstavby 175 000 Kč Navýšení 305 000 Kč 54 471 Kč 18 %
430000 Odbor bytů a privatizace 175 000 Kč 175 000 Kč 19 463 Kč 11 %
143 143 175 000 Kč Pokles 170 000 Kč 17 463 Kč 10 %
143 143 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 2 000 Kč 40 %
430006 430006 0 Kč Navýšení 129 900 Kč 35 007 Kč 27 %
143 143 0 Kč Navýšení 129 900 Kč 35 007 Kč 27 %
430011 430011 0 Kč Navýšení 100 Kč 1 Kč 1 %
143 143 0 Kč Navýšení 100 Kč 1 Kč 1 %
3612 Bytové hospodářství 66 552 000 Kč Pokles 54 758 000 Kč 6 379 019 Kč 12 %
130000 Odbor majetku a investic 1 602 000 Kč 1 602 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
130118 Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4, včetně návrhu dopravy v klidu 500 000 Kč 500 000 Kč 152 050 Kč 30 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 152 050 Kč 30 %
130134 Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 5 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 5 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130135 Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
130140 Stavební úpravy a nástavba objektu Lidická 251/34 - PD 550 000 Kč 550 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 550 000 Kč 550 000 Kč 0 Kč 0 %
130151 Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 10 000 000 Kč Pokles 5 000 000 Kč 14 520 Kč 0 %
813 813 10 000 000 Kč Pokles 5 000 000 Kč 14 520 Kč 0 %
130178 Poštovka DPS 2 850 000 Kč 2 850 000 Kč 2 083 128 Kč 73 %
813 813 2 850 000 Kč 2 850 000 Kč 2 083 128 Kč 73 %
130181 Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 1 400 000 Kč Pokles 750 000 Kč 183 920 Kč 25 %
813 813 1 400 000 Kč Pokles 750 000 Kč 183 920 Kč 25 %
130186 Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 075 799 Kč 22 %
813 813 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 075 799 Kč 22 %
130201 Rekonstrukce objektu Koulka 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a privatizace 3 500 000 Kč Pokles 3 356 000 Kč 2 340 595 Kč 70 %
843 843 3 500 000 Kč Pokles 1 589 000 Kč 605 000 Kč 38 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 757 000 Kč 1 726 980 Kč 98 %
843 843 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 8 615 Kč 86 %
80750000117 Raudnitzův dům 35 000 000 Kč Pokles 33 000 000 Kč 529 007 Kč 2 %
813 813 35 000 000 Kč Pokles 33 000 000 Kč 529 007 Kč 2 %
3613 Nebytové hospodářství 17 083 000 Kč Pokles 11 467 000 Kč 2 493 546 Kč 22 %
130000 Odbor majetku a investic 3 700 000 Kč Pokles 3 100 000 Kč 148 292 Kč 5 %
813 813 200 000 Kč Navýšení 1 400 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 145 563 Kč 15 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 700 000 Kč 2 729 Kč 0 %
130136 Plzeňská 117/39, 150 00 Praha 5, Košíře – sanace vlhkého zdiva 11 000 Kč 11 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 11 000 Kč 11 000 Kč 0 Kč 0 %
130137 Plzeňská 314/115, 150 00 Praha 5, Košíře – sanace vlhkého zdiva 12 000 Kč 12 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 12 000 Kč 12 000 Kč 0 Kč 0 %
130138 VŠ MVVP, U Santošky 1093/17, 150 00 Praha 5, Smíchov – sanace vlhkého zdiva 14 000 Kč Navýšení 15 300 Kč 0 Kč 0 %
813 813 14 000 Kč Navýšení 15 300 Kč 0 Kč 0 %
130182 Demolice objektu na pozemku p.č. 149/4 Hlubočepy 8 000 000 Kč Pokles 4 000 000 Kč 18 150 Kč 0 %
813 813 8 000 000 Kč Pokles 4 000 000 Kč 18 150 Kč 0 %
130199 Výměna oken Plzeňská 39/117 500 000 Kč 500 000 Kč 410 190 Kč 82 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 410 190 Kč 82 %
130200 Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 146 000 Kč 146 000 Kč 145 200 Kč 99 %
813 813 146 000 Kč 146 000 Kč 145 200 Kč 99 %
130202 Doplnění chlazení do stávajícího VZTzařízení pro pobočku Městské knihovny v objektu náměstí 14. říjn 300 000 Kč Pokles 298 700 Kč 0 Kč 0 %
813 813 300 000 Kč Pokles 298 700 Kč 0 Kč 0 %
130203 MŠ Korálek, stavení úpravy objektu 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 1 588 762 Kč 72 %
813 813 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 1 588 762 Kč 72 %
130204 Výměna oken, vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 Kancelář starosty 1 200 000 Kč Pokles 85 000 Kč 85 000 Kč 100 %
837 837 1 200 000 Kč Pokles 85 000 Kč 85 000 Kč 100 %
430000 Odbor bytů a privatizace 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 97 952 Kč 99 %
843 843 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 97 952 Kč 99 %
3631 Veřejné osvětlení 250 000 Kč Navýšení 2 057 300 Kč 161 259 Kč 8 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 250 000 Kč Navýšení 2 057 300 Kč 161 259 Kč 8 %
841 841 250 000 Kč Navýšení 2 057 300 Kč 161 259 Kč 8 %
3632 Pohřebnictví 800 000 Kč Navýšení 1 092 800 Kč 386 907 Kč 35 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 800 000 Kč Navýšení 1 092 800 Kč 386 907 Kč 35 %
839 839 800 000 Kč Navýšení 1 092 800 Kč 386 907 Kč 35 %
3635 Územní plánování 10 580 000 Kč Pokles 10 560 000 Kč 2 004 560 Kč 19 %
150000 150000 10 580 000 Kč Pokles 10 560 000 Kč 2 004 560 Kč 19 %
115 115 20 000 Kč 20 000 Kč 13 680 Kč 68 %
115 115 9 560 000 Kč 9 560 000 Kč 1 838 065 Kč 19 %
115 115 1 000 000 Kč Pokles 980 000 Kč 152 815 Kč 16 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6 400 000 Kč Pokles 3 216 800 Kč 396 158 Kč 12 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 5 900 000 Kč Pokles 2 716 800 Kč 396 158 Kč 15 %
937 937 2 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 3 200 Kč 3 %
937 937 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
937 937 0 Kč Navýšení 58 000 Kč 58 000 Kč 100 %
937 937 100 000 Kč Navýšení 145 400 Kč 144 958 Kč 100 %
937 937 300 000 Kč Pokles 162 000 Kč 110 000 Kč 68 %
937 937 3 500 000 Kč Pokles 2 171 400 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 9 393 000 Kč Navýšení 15 293 000 Kč 740 469 Kč 5 %
130000 Odbor majetku a investic 5 240 000 Kč Pokles 2 640 000 Kč 573 731 Kč 22 %
113 113 235 000 Kč 235 000 Kč 207 540 Kč 88 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 1 400 000 Kč 270 084 Kč 19 %
813 813 3 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 96 108 Kč 10 %
130041 vybudování veřejné infrastruktury - výstavba občanského vybavení "Hotel Mozart" 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
130205 Rekonstrukce inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka 1 000 000 Kč Pokles 903 000 Kč 37 510 Kč 4 %
813 813 1 000 000 Kč Pokles 903 000 Kč 37 510 Kč 4 %
430000 Odbor bytů a privatizace 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 400 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 2 800 000 Kč Pokles 1 400 000 Kč 0 Kč 0 %
81156000205 81156000205 0 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 129 228 Kč 2 %
813 813 0 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 129 228 Kč 2 %
81157000000 81157000000 0 Kč Navýšení 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
81158000000 81158000000 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
90000 odbor ekonomický 3 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
1009 1009 3 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 1 200 000 Kč Pokles 500 000 Kč 45 375 Kč 9 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 1 200 000 Kč Pokles 500 000 Kč 45 375 Kč 9 %
241 241 1 200 000 Kč Pokles 500 000 Kč 45 375 Kč 9 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 486 Kč 90 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 486 Kč 90 %
241 241 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 486 Kč 90 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 5 920 000 Kč Navýšení 6 137 400 Kč 5 521 603 Kč 90 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 5 920 000 Kč Navýšení 6 137 400 Kč 5 521 603 Kč 90 %
241 241 5 920 000 Kč Navýšení 6 137 400 Kč 5 521 603 Kč 90 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 1 139 496 Kč 16 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 1 139 496 Kč 16 %
241 241 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 2 000 000 Kč Pokles 1 800 000 Kč 1 057 513 Kč 59 %
241 241 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 81 983 Kč 41 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 150 000 Kč 150 000 Kč 70 664 Kč 47 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 150 000 Kč 150 000 Kč 70 664 Kč 47 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 70 664 Kč 47 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 212 450 600 Kč Pokles 211 979 100 Kč 81 053 564 Kč 38 %
130212 130212 0 Kč Navýšení 58 100 Kč 54 450 Kč 94 %
213 213 0 Kč Navýšení 58 100 Kč 54 450 Kč 94 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 88 360 000 Kč Pokles 84 522 600 Kč 63 137 320 Kč 75 %
241 241 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 2 259 747 Kč 56 %
241 241 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
241 241 8 700 000 Kč 8 700 000 Kč 1 716 009 Kč 20 %
241 241 760 000 Kč 760 000 Kč 309 155 Kč 41 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 730 086 Kč 73 %
241 241 0 Kč Navýšení 12 500 Kč 12 500 Kč 100 %
241 241 73 000 000 Kč Pokles 69 153 700 Kč 57 584 950 Kč 83 %
241 241 900 000 Kč Pokles 887 400 Kč 515 873 Kč 58 %
410001 Nákup městského mobiliáře 4 050 000 Kč 4 050 000 Kč 113 740 Kč 3 %
241 241 4 050 000 Kč 4 050 000 Kč 113 740 Kč 3 %
410029 Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 6 300 000 Kč 6 300 000 Kč 179 080 Kč 3 %
241 241 6 300 000 Kč 6 300 000 Kč 179 080 Kč 3 %
410035 Participativní rozpočet 12 000 000 Kč 12 000 000 Kč 612 936 Kč 5 %
241 241 12 000 000 Kč 12 000 000 Kč 612 936 Kč 5 %
410036 Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 3 000 000 Kč Navýšení 3 389 000 Kč 198 Kč 0 %
241 241 3 000 000 Kč Navýšení 3 389 000 Kč 198 Kč 0 %
410054 Volnočasový areál Vidoule 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410058 Předprojekční průzkumy 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410062 Ozeleňování a ochlazování ulic 4 500 000 Kč 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 4 500 000 Kč 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410063 Rekonstrukce parku Kavalírka 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 187 913 Kč 9 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 187 913 Kč 9 %
410064 Nákup stromového tomografu 700 000 Kč 700 000 Kč 301 176 Kč 43 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 301 176 Kč 43 %
410065 Instalace bezpečnostního sloupku Předpolí Dětského ostrova 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
410069 Vybudování parku Na Pláni 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410075 410075 0 Kč Navýšení 260 200 Kč 260 186 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 260 200 Kč 260 186 Kč 100 %
80505000000 Rekonstrukce parku Santoška 28 240 600 Kč Navýšení 30 130 300 Kč 0 Kč 0 %
241 241 28 240 600 Kč Navýšení 30 130 300 Kč 0 Kč 0 %
80506000000 80506000000 0 Kč Navýšení 11 829 000 Kč 719 114 Kč 6 %
241 241 0 Kč Navýšení 11 829 000 Kč 719 114 Kč 6 %
80506000046 Komunitní zahrada Hlubočepy 14 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 14 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
80507000000 Revitalizace parku Klamovka 20 700 000 Kč Pokles 19 591 500 Kč 13 261 051 Kč 68 %
241 241 20 700 000 Kč Pokles 19 591 500 Kč 13 261 051 Kč 68 %
80508000000 Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 20 000 000 Kč Pokles 19 898 400 Kč 2 226 400 Kč 11 %
241 241 20 000 000 Kč Pokles 19 898 400 Kč 2 226 400 Kč 11 %
81146000000 81146000000 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
81147000000 81147000000 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
81148000000 81148000000 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
81149000000 81149000000 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 599 600 Kč 599 540 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 650 000 Kč Pokles 599 600 Kč 599 540 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 499 600 Kč 499 540 Kč 100 %
241 241 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 870 000 Kč 870 000 Kč 392 442 Kč 45 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 870 000 Kč 870 000 Kč 392 442 Kč 45 %
637 637 430 000 Kč 430 000 Kč 77 892 Kč 18 %
637 637 140 000 Kč 140 000 Kč 14 550 Kč 10 %
637 637 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 100 %
4311 Sociální poradenství 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4312 Odborné sociální poradenství 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 390 000 Kč Navýšení 930 500 Kč 606 088 Kč 65 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 390 000 Kč Navýšení 930 500 Kč 606 088 Kč 65 %
539 539 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 3 198 Kč 64 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 82 500 Kč 82 435 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 170 000 Kč 100 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 2 922 Kč 24 %
539 539 370 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 208 533 Kč 46 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 139 000 Kč 139 000 Kč 100 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 1 527 500 Kč 639 357 Kč 42 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 643 000 Kč 545 290 Kč 85 %
526 526 0 Kč Navýšení 480 000 Kč 409 940 Kč 85 %
526 526 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 99 448 Kč 83 %
526 526 0 Kč Navýšení 43 000 Kč 35 902 Kč 83 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 884 500 Kč 94 067 Kč 11 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 869 500 Kč 79 067 Kč 9 %
4342 Soc.péče a pomoc přistěhovalcům a vybr.etnikům 0 Kč Navýšení 56 200 Kč 9 184 Kč 16 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 56 200 Kč 9 184 Kč 16 %
539 539 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 7 139 Kč 15 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 2 045 Kč 40 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 96 200 Kč 96 200 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 96 200 Kč 96 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 78 200 Kč 78 200 Kč 100 %
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 5 800 000 Kč Pokles 4 365 000 Kč 3 651 517 Kč 84 %
130000 Odbor majetku a investic 200 000 Kč 200 000 Kč 100 Kč 0 %
513 513 200 000 Kč Pokles 195 000 Kč 100 Kč 0 %
513 513 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
130173 Na Hřebenkách 2765/3a Jesle - zateplení objektů 5 200 000 Kč Pokles 3 800 000 Kč 3 502 500 Kč 92 %
513 513 5 200 000 Kč Pokles 3 800 000 Kč 3 502 500 Kč 92 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 400 000 Kč Pokles 365 000 Kč 148 917 Kč 41 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
539 539 110 000 Kč Pokles 60 000 Kč 3 917 Kč 7 %
539 539 290 000 Kč Pokles 160 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 97 000 Kč 97 000 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 27 295 000 Kč Navýšení 36 990 600 Kč 36 482 537 Kč 99 %
100 CSOP 27 295 000 Kč Navýšení 36 685 000 Kč 36 177 000 Kč 99 %
539 539 27 295 000 Kč Pokles 22 702 000 Kč 22 702 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 13 883 000 Kč 13 375 000 Kč 96 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
100006 100006 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 537 Kč 100 %
510 510 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 537 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 242 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 48 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 48 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 48 000 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 6 620 000 Kč Pokles 4 042 200 Kč 2 053 088 Kč 51 %
130116 Dům s pečovatelskou službou,Zubatého 10-přestavba suterén.prostor a řešení vlhkosti a odvětrávání 4 920 000 Kč Pokles 2 707 200 Kč 1 301 446 Kč 48 %
513 513 4 920 000 Kč Pokles 2 707 200 Kč 1 301 446 Kč 48 %
130174 Na Neklance Dům sociálních služeb - kompletní výměna hlavních bezpečnostních dveří 320 000 Kč 320 000 Kč 0 Kč 0 %
513 513 320 000 Kč 320 000 Kč 0 Kč 0 %
130176 Zubatého 330/10 byty zvláštní určení - rekonstrukce bytů 380 000 Kč 380 000 Kč 377 841 Kč 99 %
513 513 380 000 Kč 380 000 Kč 377 841 Kč 99 %
130197 Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance 1 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 338 800 Kč 56 %
513 513 1 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 338 800 Kč 56 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 Kč Navýšení 118 700 Kč 118 700 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 118 700 Kč 118 700 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 2 200 Kč 2 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 500 Kč 14 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 47 000 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4372 Krizová pomoc 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
4373 Domy na půl cesty 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %