Pohled přes paragrafy 2019

Příjmy

Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Příjmy Daňové příjmy 198 000 000 Kč 198 000 000 Kč 84 172 555 Kč 43 %
Nedaňové příjmy 48 080 000 Kč Navýšení 49 268 400 Kč 41 249 414 Kč 84 %
Přijaté dotace 1 382 714 000 Kč Navýšení 1 582 910 100 Kč 593 827 451 Kč 38 %
Celkem 1 628 794 000 Kč Navýšení 1 830 178 500 Kč 719 249 421 Kč 39 %


Výdaje

Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 400 000 Kč 400 000 Kč 198 004 Kč 50 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 400 000 Kč 400 000 Kč 198 004 Kč 50 %
241 241 400 000 Kč 400 000 Kč 198 004 Kč 50 %
2141 Vnitřní obchod 6 960 000 Kč 6 960 000 Kč 3 770 000 Kč 54 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 6 960 000 Kč 6 960 000 Kč 3 770 000 Kč 54 %
637 637 6 960 000 Kč 6 960 000 Kč 3 770 000 Kč 54 %
2212 Silnice 25 790 000 Kč Navýšení 25 851 100 Kč 470 467 Kč 2 %
130133 Stavební úpravy komunikace Na Pomezí 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
313 313 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
150000 150000 13 790 000 Kč 13 790 000 Kč 122 805 Kč 1 %
315 315 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 22 980 Kč 1 %
315 315 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
315 315 11 790 000 Kč 11 790 000 Kč 99 825 Kč 1 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 10 000 000 Kč Pokles 9 758 000 Kč 44 770 Kč 0 %
341 341 10 000 000 Kč Pokles 9 758 000 Kč 44 770 Kč 0 %
410076 410076 0 Kč Navýšení 303 100 Kč 302 892 Kč 100 %
341 341 0 Kč Navýšení 303 100 Kč 302 892 Kč 100 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 640 000 Kč 4 640 000 Kč 433 832 Kč 9 %
130077 Císařská louka - lávka (PD) 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
313 313 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 640 000 Kč 640 000 Kč 433 832 Kč 68 %
241 241 640 000 Kč 640 000 Kč 433 832 Kč 68 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 1 757 600 Kč Navýšení 3 603 800 Kč 0 Kč 0 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 1 757 600 Kč Navýšení 3 603 800 Kč 0 Kč 0 %
317 317 0 Kč Navýšení 88 600 Kč 0 Kč 0 %
341 341 1 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 257 600 Kč Navýšení 515 200 Kč 0 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 1 354 800 Kč Pokles 677 400 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 1 354 800 Kč Pokles 677 400 Kč 0 Kč 0 %
341 341 1 354 800 Kč Pokles 677 400 Kč 0 Kč 0 %
3111 Předškolní zařízení 107 570 400 Kč Navýšení 132 219 600 Kč 41 368 321 Kč 31 %
130000 Odbor majetku a investic 400 000 Kč Pokles 280 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 400 000 Kč Pokles 280 000 Kč 0 Kč 0 %
130103 MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 1 560 000 Kč 1 560 000 Kč 580 800 Kč 37 %
413 413 1 560 000 Kč 1 560 000 Kč 580 800 Kč 37 %
130155 Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ a CSOP 0 Kč Navýšení 963 800 Kč 0 Kč 0 %
410 410 0 Kč Navýšení 413 500 Kč 0 Kč 0 %
410 410 0 Kč Navýšení 550 300 Kč 0 Kč 0 %
130162 MŠ Beníškové - nástavba 2. NP objektu 1 628 000 Kč 1 628 000 Kč 890 560 Kč 55 %
413 413 1 628 000 Kč 1 628 000 Kč 890 560 Kč 55 %
130190 MŠ Beníškové "Slunéčko"- výstavba kontejnerového pavilonu MŠ 3 582 000 Kč 3 582 000 Kč 1 079 320 Kč 30 %
413 413 3 582 000 Kč 3 582 000 Kč 1 079 320 Kč 30 %
130192 MŠ Nad Palatou - snížení energetické náročnosti 24 600 000 Kč 24 600 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 24 600 000 Kč 24 600 000 Kč 0 Kč 0 %
130193 MŠ Lohniského - snížení energetické náročnosti 23 000 000 Kč 23 000 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 23 000 000 Kč 23 000 000 Kč 0 Kč 0 %
15003000000 EU Šablony - MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 1 067 600 Kč 1 067 482 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 067 600 Kč 1 067 482 Kč 100 %
15014000000 15014000000 0 Kč Navýšení 1 120 800 Kč 1 120 896 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 120 800 Kč 1 120 896 Kč 100 %
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 868 000 Kč 868 080 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 868 000 Kč 868 080 Kč 100 %
15034000000 15034000000 0 Kč Navýšení 1 282 000 Kč 1 282 048 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 282 000 Kč 1 282 048 Kč 100 %
2360430000000 2360430000000 0 Kč Navýšení 3 608 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 455 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 3 153 200 Kč 0 Kč 0 %
2450653000000 2450653000000 0 Kč Navýšení 499 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 499 200 Kč 0 Kč 0 %
2451157000000 2451157000000 0 Kč Navýšení 493 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 493 600 Kč 0 Kč 0 %
2451161000000 multikulturní šablony pro MŠ Duha 0 Kč Navýšení 1 426 800 Kč 855 800 Kč 60 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 426 800 Kč 855 800 Kč 60 %
2451183000000 2451183000000 0 Kč Navýšení 479 600 Kč 239 661 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 479 600 Kč 239 661 Kč 50 %
2541097000000 2541097000000 0 Kč Navýšení 329 200 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 309 200 Kč 0 Kč 0 %
2541137000000 2541137000000 0 Kč Navýšení 933 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 872 500 Kč 0 Kč 0 %
2661358000000 2661358000000 0 Kč Navýšení 345 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 345 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 13 964 000 Kč Pokles 10 867 000 Kč 4 134 396 Kč 38 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 236 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 400 000 Kč Navýšení 4 424 000 Kč 4 023 998 Kč 91 %
440 440 160 000 Kč 160 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 8 080 000 Kč Pokles 3 582 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 324 000 Kč Navýšení 1 464 000 Kč 110 398 Kč 8 %
400007 MŠ Kurandové - rekonstrukce školního hřiště 1 200 000 Kč Pokles 19 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 200 000 Kč Pokles 19 600 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a privatizace 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 227 Kč 87 %
443 443 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 227 Kč 87 %
81010000162 81010000162 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
865 865 2 290 000 Kč Navýšení 3 075 500 Kč 1 762 200 Kč 57 %
440 440 2 290 000 Kč Navýšení 2 659 600 Kč 1 616 700 Kč 61 %
440 440 0 Kč Navýšení 415 900 Kč 145 500 Kč 35 %
866 866 2 320 000 Kč Navýšení 3 196 800 Kč 1 783 100 Kč 56 %
440 440 2 320 000 Kč Navýšení 2 655 200 Kč 1 593 500 Kč 60 %
440 440 0 Kč Navýšení 541 600 Kč 189 600 Kč 35 %
867 867 1 710 000 Kč Navýšení 2 428 900 Kč 1 401 900 Kč 58 %
440 440 1 710 000 Kč Navýšení 2 052 200 Kč 1 270 100 Kč 62 %
440 440 0 Kč Navýšení 376 700 Kč 131 800 Kč 35 %
869 869 2 500 000 Kč Navýšení 3 423 100 Kč 1 910 400 Kč 56 %
440 440 2 500 000 Kč Navýšení 2 853 400 Kč 1 710 900 Kč 60 %
440 440 0 Kč Navýšení 569 700 Kč 199 500 Kč 35 %
873 873 2 380 000 Kč Navýšení 3 259 800 Kč 1 823 000 Kč 56 %
440 440 2 380 000 Kč Navýšení 2 722 200 Kč 1 634 700 Kč 60 %
440 440 0 Kč Navýšení 537 600 Kč 188 300 Kč 35 %
874 874 4 566 400 Kč Navýšení 6 661 200 Kč 3 492 550 Kč 52 %
440 440 4 566 400 Kč Navýšení 5 036 800 Kč 2 885 050 Kč 57 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 594 400 Kč 607 500 Kč 38 %
637 637 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
875 875 2 548 000 Kč Navýšení 3 703 100 Kč 2 106 000 Kč 57 %
437 437 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 598 900 Kč 272 000 Kč 45 %
440 440 2 548 000 Kč Navýšení 3 054 200 Kč 1 784 000 Kč 58 %
876 876 3 370 000 Kč Navýšení 4 389 500 Kč 2 402 550 Kč 55 %
440 440 3 370 000 Kč Navýšení 3 705 200 Kč 2 163 050 Kč 58 %
440 440 0 Kč Navýšení 684 300 Kč 239 500 Kč 35 %
877 877 2 789 000 Kč Navýšení 3 795 800 Kč 2 013 400 Kč 53 %
440 440 2 789 000 Kč Navýšení 3 362 300 Kč 1 861 600 Kč 55 %
440 440 0 Kč Navýšení 433 500 Kč 151 800 Kč 35 %
878 878 2 080 000 Kč Navýšení 2 796 600 Kč 1 619 550 Kč 58 %
440 440 2 080 000 Kč Navýšení 2 451 200 Kč 1 498 650 Kč 61 %
440 440 0 Kč Navýšení 345 400 Kč 120 900 Kč 35 %
879 879 6 176 000 Kč Navýšení 7 329 700 Kč 3 971 900 Kč 54 %
440 440 6 176 000 Kč Navýšení 6 511 200 Kč 3 685 500 Kč 57 %
440 440 0 Kč Navýšení 818 500 Kč 286 400 Kč 35 %
880 880 2 587 000 Kč Navýšení 4 692 600 Kč 3 138 200 Kč 67 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 146 000 Kč 1 146 000 Kč 100 %
440 440 2 587 000 Kč Navýšení 2 974 200 Kč 1 791 800 Kč 60 %
440 440 0 Kč Navýšení 572 400 Kč 200 400 Kč 35 %
882 882 2 320 000 Kč Navýšení 3 206 600 Kč 1 819 300 Kč 57 %
440 440 2 320 000 Kč Navýšení 2 706 200 Kč 1 644 200 Kč 61 %
440 440 0 Kč Navýšení 500 400 Kč 175 100 Kč 35 %
3113 Základní školy 471 005 200 Kč Navýšení 573 999 100 Kč 172 238 845 Kč 30 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 4 955 600 Kč 4 955 544 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 4 955 600 Kč 4 955 544 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 1 460 000 Kč Pokles 1 400 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 400 000 Kč Pokles 340 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 1 060 000 Kč 1 060 000 Kč 0 Kč 0 %
130059 ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru 2 292 000 Kč 2 292 000 Kč 2 291 740 Kč 100 %
413 413 2 292 000 Kč 2 292 000 Kč 2 291 740 Kč 100 %
130084 Financování VZMR - ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 8 - Jinonice - provedení nového pavil 73 800 000 Kč 73 800 000 Kč 21 726 006 Kč 29 %
413 413 73 800 000 Kč 73 800 000 Kč 21 726 006 Kč 29 %
130095 ZŠ a MŠ Kořenského. objekt pod Žvahovem 463/21 - úpravy pro umístění tříd ZŠ vč. ostranění závad 0 Kč 0 Kč -0 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč -0 Kč - - - -
130096 ZˇA a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 34 000 000 Kč Pokles 33 849 200 Kč 0 Kč 0 %
413 413 34 000 000 Kč Pokles 33 849 200 Kč 0 Kč 0 %
130097 Úprava objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby FZŠ Drtinova 29 400 000 Kč 29 400 000 Kč 261 360 Kč 1 %
413 413 29 400 000 Kč 29 400 000 Kč 261 360 Kč 1 %
130100 FZŠ Drtinova1861/1-sanace části obvodového zdiva a úprava ležaté kanalizace (PD) 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
130101 ZŠ a MŠ Kořenského,obj. Kořenského 760/10-sanace suterén. prostor do uliční části, opatření proti vl 24 000 Kč 24 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 24 000 Kč 24 000 Kč 0 Kč 0 %
130104 ZŠ a MŠ Barrandov 1, j.Chaplinovo nám.615/1, rekonstrukce doprav. hřiště vč.rekon.2 hřišť a vyb.učeb 74 000 Kč 74 000 Kč 72 600 Kč 98 %
413 413 74 000 Kč 74 000 Kč 72 600 Kč 98 %
130159 FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
130164 ZŠ a MŠ U Santošky - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav 654 000 Kč 654 000 Kč 96 800 Kč 15 %
413 413 654 000 Kč 654 000 Kč 96 800 Kč 15 %
130166 ZŠ a MŠ - Bezbariérovost škol zřizovaných MČ P5 858 000 Kč 858 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 858 000 Kč 858 000 Kč 0 Kč 0 %
130189 ZŠ a MŠ U Santošky - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení 250 000 Kč 250 000 Kč 249 744 Kč 100 %
413 413 250 000 Kč 250 000 Kč 249 744 Kč 100 %
130191 ZŠ a MŠ Tyršova - stavební úpravy tělocvičny 6 800 000 Kč 6 800 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 6 800 000 Kč 6 800 000 Kč 0 Kč 0 %
130194 ZŠ a MŠ Barrandov I, objekt Renoirova 648/29 - snížení energetické náročnosti 24 600 000 Kč 24 600 000 Kč 20 000 Kč 0 %
413 413 24 600 000 Kč 24 600 000 Kč 20 000 Kč 0 %
130195 ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130210 130210 0 Kč Navýšení 150 800 Kč 0 Kč 0 %
413 413 0 Kč Navýšení 150 800 Kč 0 Kč 0 %
15058000000 15058000000 0 Kč Navýšení 1 394 400 Kč 1 394 378 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 394 400 Kč 1 394 378 Kč 100 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 7 400 800 Kč Navýšení 9 661 800 Kč 5 374 180 Kč 56 %
440 440 7 400 800 Kč Navýšení 8 174 400 Kč 4 776 700 Kč 58 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 480 400 Kč 590 480 Kč 40 %
441 441 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 7 000 Kč 100 %
2360433000000 2360433000000 0 Kč Navýšení 1 850 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 811 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 039 000 Kč 0 Kč 0 %
2390385000000 ZŠ A MŠ Kořenského - pól růstu 0 Kč Navýšení 82 600 Kč 0 Kč 0 %
413 413 0 Kč Navýšení 82 600 Kč 0 Kč 0 %
2450646000000 2450646000000 0 Kč Navýšení 1 166 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 166 800 Kč 0 Kč 0 %
2451177000000 2451177000000 0 Kč Navýšení 239 200 Kč 233 128 Kč 97 %
440 440 0 Kč Navýšení 239 200 Kč 233 128 Kč 97 %
2451225000000 2451225000000 0 Kč Navýšení 776 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 776 800 Kč 0 Kč 0 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 292 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 292 800 Kč 0 Kč 0 %
2451262000000 2451262000000 0 Kč Navýšení 702 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 702 400 Kč 0 Kč 0 %
2541098000000 2541098000000 0 Kč Navýšení 510 800 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 465 800 Kč 0 Kč 0 %
2541099000000 2541099000000 0 Kč Navýšení 1 237 200 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 654 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 508 000 Kč 0 Kč 0 %
2541100000000 2541100000000 0 Kč Navýšení 609 500 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 289 300 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 270 200 Kč 0 Kč 0 %
2661362000000 2661362000000 0 Kč Navýšení 383 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 383 400 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 70 477 200 Kč Pokles 61 466 300 Kč 587 928 Kč 1 %
440 440 41 400 000 Kč Pokles 41 300 400 Kč 90 488 Kč 0 %
440 440 440 000 Kč 440 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 19 983 200 Kč Pokles 4 121 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 12 000 Kč 12 000 Kč 100 %
440 440 3 024 000 Kč Pokles 3 012 000 Kč 450 408 Kč 15 %
440 440 0 Kč Navýšení 8 069 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 8 000 Kč 8 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 3 000 000 Kč Pokles 1 880 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 222 000 Kč 222 000 Kč 35 032 Kč 16 %
400008 ZŠ a MŠ Kořenského - rekonstrukce školního hřiště 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400009 ZŠ a MŠ Radlická - rekonstrukce školního hřiště 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400010 ZŠ a MŠ U Santošky - rekonstrukce školního hřiště 1 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 1 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400011 ZŠ a MŠ U Santošky - objekt MŠ U Santošky - rekonstrukce školního hřiště 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 7 000 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 7 000 Kč 100 %
430000 Odbor bytů a privatizace 0 Kč Navýšení 39 000 Kč 38 333 Kč 98 %
443 443 0 Kč Navýšení 39 000 Kč 38 333 Kč 98 %
756 756 8 408 000 Kč Navýšení 10 102 600 Kč 5 517 100 Kč 55 %
440 440 8 408 000 Kč Navýšení 8 974 200 Kč 5 122 200 Kč 57 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 128 400 Kč 394 900 Kč 35 %
757 757 22 809 000 Kč Navýšení 27 608 500 Kč 15 072 800 Kč 55 %
440 440 22 809 000 Kč Navýšení 24 334 000 Kč 13 854 200 Kč 57 %
440 440 0 Kč Navýšení 3 274 500 Kč 1 218 600 Kč 37 %
80435000081 FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu 37 000 000 Kč 37 000 000 Kč 9 478 787 Kč 26 %
413 413 37 000 000 Kč 37 000 000 Kč 9 478 787 Kč 26 %
80436000000 ZŠ Pod Žvahovem 15 400 000 Kč Navýšení 20 428 600 Kč 10 190 584 Kč 50 %
413 413 15 400 000 Kč Navýšení 20 428 600 Kč 10 190 584 Kč 50 %
80440000052 Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Tyršova 6 400 000 Kč 6 400 000 Kč 4 726 334 Kč 74 %
413 413 6 400 000 Kč 6 400 000 Kč 4 726 334 Kč 74 %
807 807 9 524 000 Kč Navýšení 13 361 000 Kč 7 917 300 Kč 59 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 292 800 Kč 1 292 800 Kč 100 %
440 440 9 524 000 Kč Navýšení 10 391 200 Kč 6 037 700 Kč 58 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 677 000 Kč 586 800 Kč 35 %
808 808 20 020 000 Kč Navýšení 24 090 600 Kč 13 158 600 Kč 55 %
440 440 20 020 000 Kč Navýšení 21 359 200 Kč 12 097 700 Kč 57 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 731 400 Kč 1 060 900 Kč 39 %
80938000209 80938000209 0 Kč Navýšení 45 000 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 0 Kč Navýšení 45 000 000 Kč 0 Kč 0 %
81011000059 81011000059 0 Kč Navýšení 1 900 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 0 Kč Navýšení 1 900 000 Kč 0 Kč 0 %
812 812 12 604 000 Kč Navýšení 15 399 200 Kč 8 320 500 Kč 54 %
440 440 12 604 000 Kč Navýšení 13 289 800 Kč 7 519 600 Kč 57 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 109 400 Kč 800 900 Kč 38 %
814 814 12 554 000 Kč Navýšení 17 521 400 Kč 10 357 650 Kč 59 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 741 600 Kč 1 741 600 Kč 100 %
440 440 12 554 000 Kč Navýšení 13 512 600 Kč 7 760 350 Kč 57 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 267 200 Kč 855 700 Kč 38 %
815 815 10 032 000 Kč Navýšení 12 941 800 Kč 7 022 600 Kč 54 %
440 440 10 032 000 Kč Navýšení 10 856 600 Kč 6 260 200 Kč 58 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 085 200 Kč 762 400 Kč 37 %
816 816 27 208 200 Kč Navýšení 33 648 500 Kč 17 900 700 Kč 53 %
440 440 27 208 200 Kč Navýšení 28 608 800 Kč 16 061 700 Kč 56 %
440 440 0 Kč Navýšení 4 979 700 Kč 1 839 000 Kč 37 %
637 637 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
863 863 17 960 000 Kč Navýšení 22 679 000 Kč 12 944 850 Kč 57 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 100 %
440 440 17 960 000 Kč Navýšení 18 908 000 Kč 10 678 850 Kč 56 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 371 000 Kč 866 000 Kč 37 %
871 871 9 976 000 Kč Navýšení 18 221 300 Kč 12 322 300 Kč 68 %
440 440 0 Kč Navýšení 436 000 Kč 436 000 Kč 100 %
440 440 9 976 000 Kč Navýšení 15 912 000 Kč 11 154 000 Kč 70 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 873 300 Kč 732 300 Kč 39 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3117 První stupeň základních škol 4 138 000 Kč Navýšení 5 562 000 Kč 3 084 983 Kč 55 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 75 600 Kč 75 533 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 75 600 Kč 75 533 Kč 100 %
813 813 4 138 000 Kč Navýšení 5 486 400 Kč 3 009 450 Kč 55 %
440 440 4 138 000 Kč Navýšení 4 629 600 Kč 2 709 550 Kč 59 %
440 440 0 Kč Navýšení 856 800 Kč 299 900 Kč 35 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 659 300 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 659 300 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 108 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 430 100 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 83 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 33 200 Kč 0 Kč 0 %
3231 Základní umělecké školy 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 340 000 Kč 340 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 340 000 Kč 340 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 80 000 Kč 80 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 2 018 400 Kč Navýšení 10 876 800 Kč 194 110 Kč 2 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 6 689 200 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 216 800 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 3 350 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 322 200 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 926 400 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 926 400 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 1 562 000 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 1 446 000 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 84 600 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 18 800 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 12 600 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 2 018 400 Kč Pokles 1 699 200 Kč 194 110 Kč 11 %
440 440 200 000 Kč Pokles 153 000 Kč 147 110 Kč 96 %
440 440 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 47 000 Kč 100 %
440 440 1 818 400 Kč Pokles 1 499 200 Kč 0 Kč 0 %
3311 Divadelní činnost 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 100 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 100 %
637 637 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 642 000 Kč 642 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 642 000 Kč 642 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 642 000 Kč 642 000 Kč 0 Kč 0 %
3314 Činnosti knihovnické 622 000 Kč 622 000 Kč 550 930 Kč 89 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 622 000 Kč 622 000 Kč 550 930 Kč 89 %
637 637 540 000 Kč 540 000 Kč 540 000 Kč 100 %
637 637 12 000 Kč 12 000 Kč 10 928 Kč 91 %
637 637 70 000 Kč 70 000 Kč 2 Kč 0 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 9 340 000 Kč 9 340 000 Kč 3 251 640 Kč 35 %
150000 150000 140 000 Kč 140 000 Kč 101 640 Kč 73 %
615 615 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 120 000 Kč 120 000 Kč 101 640 Kč 85 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 8 900 000 Kč 8 900 000 Kč 3 150 000 Kč 35 %
637 637 8 900 000 Kč 8 900 000 Kč 3 150 000 Kč 35 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 11 248 000 Kč 11 248 000 Kč 4 178 777 Kč 37 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 4 270 000 Kč 4 270 000 Kč 980 527 Kč 23 %
637 637 300 000 Kč 300 000 Kč 46 860 Kč 16 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 36 258 Kč 36 %
637 637 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 145 300 Kč 8 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 20 909 Kč 21 %
637 637 300 000 Kč 300 000 Kč 95 458 Kč 32 %
637 637 1 570 000 Kč 1 570 000 Kč 635 742 Kč 40 %
637 637 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
513 0513 - KK POŠTOVKA - 6 978 000 Kč 6 978 000 Kč 3 198 250 Kč 46 %
637 637 6 978 000 Kč 6 978 000 Kč 3 198 250 Kč 46 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 15 525 200 Kč 15 525 200 Kč 0 Kč 0 %
130026 Letohrádek Portheimka č.p.68, Štefánikova 12 1 108 000 Kč 1 108 000 Kč 0 Kč 0 %
613 613 1 108 000 Kč 1 108 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 2 300 000 Kč 2 300 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 2 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 770 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 12 117 200 Kč 12 117 200 Kč 0 Kč 0 %
641 641 12 117 200 Kč 12 117 200 Kč 0 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 400 000 Kč Navýšení 522 200 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 400 000 Kč Navýšení 522 200 Kč 0 Kč 0 %
637 637 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 122 200 Kč 0 Kč 0 %
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 16 568 000 Kč Navýšení 16 613 000 Kč 5 275 584 Kč 32 %
190000 Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu 16 568 000 Kč Pokles 16 368 000 Kč 5 275 584 Kč 32 %
619 619 400 000 Kč 400 000 Kč 6 220 Kč 2 %
619 619 640 000 Kč 640 000 Kč 273 210 Kč 43 %
619 619 15 528 000 Kč Pokles 15 328 000 Kč 4 996 154 Kč 33 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 245 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 0 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 5 800 000 Kč Pokles 5 451 800 Kč 250 000 Kč 5 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 5 800 000 Kč Pokles 5 451 800 Kč 250 000 Kč 5 %
637 637 0 Kč Navýšení 57 500 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 175 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 5 800 000 Kč Pokles 3 889 300 Kč 120 000 Kč 3 %
637 637 0 Kč Navýšení 1 050 000 Kč 90 000 Kč 9 %
637 637 0 Kč Navýšení 235 000 Kč 40 000 Kč 17 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 22 154 000 Kč Navýšení 26 773 000 Kč 11 114 959 Kč 42 %
190000 Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu 3 600 000 Kč 3 600 000 Kč 255 081 Kč 7 %
619 619 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 255 081 Kč 21 %
619 619 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 Kancelář starosty 2 500 000 Kč Pokles 2 483 000 Kč 69 286 Kč 3 %
637 637 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 200 000 Kč Pokles 183 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 29 286 Kč 29 %
637 637 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 160 000 Kč 160 000 Kč 40 000 Kč 25 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 3 030 000 Kč Navýšení 3 190 000 Kč 2 496 000 Kč 78 %
637 637 1 030 000 Kč Navýšení 1 226 000 Kč 1 166 000 Kč 95 %
637 637 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
637 637 400 000 Kč Pokles 134 000 Kč 100 000 Kč 75 %
637 637 1 600 000 Kč Navýšení 1 700 000 Kč 1 100 000 Kč 65 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 10 300 000 Kč 10 300 000 Kč 7 317 720 Kč 71 %
637 637 1 280 000 Kč 1 280 000 Kč 343 244 Kč 27 %
637 637 8 080 000 Kč Pokles 7 920 000 Kč 6 679 900 Kč 84 %
637 637 600 000 Kč Navýšení 710 000 Kč 123 000 Kč 17 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 20 024 Kč 67 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 8 048 Kč 4 %
637 637 110 000 Kč Navýšení 160 000 Kč 143 504 Kč 90 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 820 000 Kč 820 000 Kč 119 700 Kč 15 %
639 639 300 000 Kč 300 000 Kč 78 000 Kč 26 %
639 639 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 400 000 Kč 400 000 Kč 41 700 Kč 10 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 644 000 Kč Pokles 620 000 Kč 170 926 Kč 28 %
641 641 0 Kč Navýšení 84 000 Kč 79 926 Kč 95 %
641 641 644 000 Kč Pokles 396 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 0 Kč Navýšení 42 000 Kč 42 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 98 000 Kč 49 000 Kč 50 %
80001 O M S O 1 260 000 Kč 1 260 000 Kč 686 247 Kč 54 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
608 608 20 000 Kč 20 000 Kč 5 697 Kč 28 %
608 608 100 000 Kč 100 000 Kč 42 050 Kč 42 %
608 608 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 628 500 Kč 57 %
608 608 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 42 540 000 Kč Navýšení 50 920 000 Kč 1 992 650 Kč 4 %
130000 Odbor majetku a investic 200 000 Kč Navýšení 380 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 200 000 Kč Navýšení 320 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
130196 Aquapark Barrandov - rekonstrukce a modernizace objektu 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 694 000 Kč 100 %
437 437 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 694 000 Kč 100 %
410070 Realizace skateparku Kobrova 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 0 Kč 0 %
410071 Realizace pumtracku Košíře 8 800 000 Kč 8 800 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 8 800 000 Kč 8 800 000 Kč 0 Kč 0 %
410072 Streetworkout Sacré Coeur 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 42 350 Kč 2 %
441 441 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 42 350 Kč 2 %
410073 Realizace fitparku Dívčí hrady 2 640 000 Kč 2 640 000 Kč 45 000 Kč 2 %
441 441 2 640 000 Kč 2 640 000 Kč 45 000 Kč 2 %
410074 Realizace streetworkout v Husových sadech 11 000 000 Kč 11 000 000 Kč 90 000 Kč 1 %
441 441 11 000 000 Kč 11 000 000 Kč 90 000 Kč 1 %
80438000000 Rekonstrukce skateparku Butovická 11 000 000 Kč Navýšení 16 000 000 Kč 85 000 Kč 1 %
441 441 11 000 000 Kč Navýšení 16 000 000 Kč 85 000 Kč 1 %
80439000000 Street workout hřiště Barrandov 2 200 000 Kč Navýšení 4 200 000 Kč 36 300 Kč 1 %
441 441 2 200 000 Kč Navýšení 4 200 000 Kč 36 300 Kč 1 %
80557000000 80557000000 0 Kč Navýšení 1 200 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 0 Kč Navýšení 1 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 17 800 000 Kč Navýšení 26 843 400 Kč 3 915 637 Kč 15 %
170002 OLEG 0 Kč Navýšení 398 400 Kč 349 665 Kč 88 %
417 417 0 Kč Navýšení 29 200 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 369 200 Kč 349 665 Kč 95 %
260001 Sport4Citizens 0 Kč 0 Kč -209 085 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč 5 292 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč 1 904 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč -227 952 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč 11 671 Kč - - - -
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 11 800 000 Kč Navýšení 11 850 000 Kč 2 075 056 Kč 18 %
437 437 0 Kč Navýšení 106 400 Kč 106 400 Kč 100 %
437 437 200 000 Kč 200 000 Kč 54 838 Kč 27 %
437 437 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 8 400 000 Kč Pokles 7 385 800 Kč 100 000 Kč 1 %
437 437 440 000 Kč Navýšení 847 800 Kč 507 700 Kč 60 %
437 437 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 266 118 Kč 19 %
437 437 960 000 Kč Navýšení 1 510 000 Kč 1 040 000 Kč 69 %
370033 KST - oddělení sportu, kultury a památkové péče 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 1 700 000 Kč 28 %
437 437 6 000 000 Kč Pokles 2 289 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 190 000 Kč 150 000 Kč 79 %
437 437 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 3 501 000 Kč 1 550 000 Kč 44 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 5 922 400 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 5 922 400 Kč 0 Kč 0 %
90001 90001 0 Kč Navýšení 2 672 600 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 2 672 600 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 60 234 400 Kč Navýšení 63 371 000 Kč 10 091 132 Kč 16 %
130152 Obnova sportovišť v parku Sacré Couer 306 000 Kč 306 000 Kč 0 Kč 0 %
213 213 306 000 Kč 306 000 Kč 0 Kč 0 %
130153 Obnova dětského hřiště M, Barrandov 306 000 Kč 306 000 Kč 0 Kč 0 %
213 213 306 000 Kč 306 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 2 026 400 Kč Pokles 1 041 000 Kč 428 200 Kč 41 %
440 440 2 026 400 Kč Pokles 1 041 000 Kč 428 200 Kč 41 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 27 596 000 Kč 27 596 000 Kč 7 450 253 Kč 27 %
241 241 17 000 000 Kč 17 000 000 Kč 6 055 481 Kč 36 %
241 241 256 000 Kč 256 000 Kč 160 596 Kč 63 %
241 241 1 000 000 Kč Pokles 200 000 Kč 178 807 Kč 89 %
241 241 8 000 000 Kč Navýšení 8 400 000 Kč 88 172 Kč 1 %
241 241 340 000 Kč 340 000 Kč 173 640 Kč 51 %
241 241 1 000 000 Kč Navýšení 1 400 000 Kč 793 558 Kč 57 %
410004 Herní prvky na DH 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410039 Obnova dětského hřiště Klamovka 0 Kč Navýšení 2 122 000 Kč 2 121 929 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 2 122 000 Kč 2 121 929 Kč 100 %
410066 Vybudování dětského hřiště Wassermannova 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410067 Obnova dětského hřiště Zapova 14 000 000 Kč 14 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 14 000 000 Kč 14 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410068 Obnova dětského hřiště Brichtova 11 000 000 Kč 11 000 000 Kč 90 750 Kč 1 %
241 241 11 000 000 Kč 11 000 000 Kč 90 750 Kč 1 %
80901000000 80901000000 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
415 415 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 360 000 Kč Navýšení 560 000 Kč 360 000 Kč 64 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 360 000 Kč Navýšení 560 000 Kč 360 000 Kč 64 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 360 000 Kč 360 000 Kč 360 000 Kč 100 %
3611 Podpora individuální bytové výstavby 350 000 Kč Navýšení 610 000 Kč 89 476 Kč 15 %
430000 Odbor bytů a privatizace 350 000 Kč 350 000 Kč 19 463 Kč 6 %
143 143 350 000 Kč Pokles 340 000 Kč 17 463 Kč 5 %
143 143 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 2 000 Kč 20 %
430006 430006 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 70 014 Kč 27 %
143 143 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 70 014 Kč 27 %
3612 Bytové hospodářství 133 104 000 Kč Navýšení 147 019 000 Kč 3 385 947 Kč 2 %
130000 Odbor majetku a investic 3 204 000 Kč 3 204 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 3 200 000 Kč 3 200 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 4 000 Kč 4 000 Kč 0 Kč 0 %
130118 Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4, včetně návrhu dopravy v klidu 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130134 Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130135 Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
130140 Stavební úpravy a nástavba objektu Lidická 251/34 - PD 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
130151 Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 20 000 000 Kč 20 000 000 Kč 29 040 Kč 0 %
813 813 20 000 000 Kč 20 000 000 Kč 29 040 Kč 0 %
130178 Poštovka DPS 5 700 000 Kč 5 700 000 Kč 786 331 Kč 14 %
813 813 5 700 000 Kč 5 700 000 Kč 786 331 Kč 14 %
130181 Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %
130186 Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 1 440 653 Kč 14 %
813 813 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 1 440 653 Kč 14 %
130201 Rekonstrukce objektu Koulka 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a privatizace 7 000 000 Kč Pokles 6 915 000 Kč 709 447 Kč 10 %
843 843 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 17 230 Kč 86 %
843 843 7 000 000 Kč Pokles 3 296 000 Kč 665 500 Kč 20 %
843 843 0 Kč Navýšení 3 599 000 Kč 26 717 Kč 1 %
80750000117 Raudnitzův dům 70 000 000 Kč Navýšení 84 000 000 Kč 420 476 Kč 1 %
813 813 70 000 000 Kč Navýšení 84 000 000 Kč 420 476 Kč 1 %
3613 Nebytové hospodářství 34 166 000 Kč Navýšení 34 206 000 Kč 925 827 Kč 3 %
130000 Odbor majetku a investic 7 400 000 Kč 7 400 000 Kč 111 332 Kč 2 %
813 813 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 5 457 Kč 0 %
813 813 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 105 875 Kč 3 %
130136 Plzeňská 117/39, 150 00 Praha 5, Košíře – sanace vlhkého zdiva 22 000 Kč 22 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 22 000 Kč 22 000 Kč 0 Kč 0 %
130137 Plzeňská 314/115, 150 00 Praha 5, Košíře – sanace vlhkého zdiva 24 000 Kč 24 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 24 000 Kč 24 000 Kč 0 Kč 0 %
130138 VŠ MVVP, U Santošky 1093/17, 150 00 Praha 5, Smíchov – sanace vlhkého zdiva 28 000 Kč 28 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 28 000 Kč 28 000 Kč 0 Kč 0 %
130182 Demolice objektu na pozemku p.č. 149/4 Hlubočepy 16 000 000 Kč 16 000 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 16 000 000 Kč 16 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130199 Výměna oken Plzeňská 39/117 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 459 800 Kč 46 %
813 813 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 459 800 Kč 46 %
130200 Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 292 000 Kč 292 000 Kč 145 200 Kč 50 %
813 813 292 000 Kč 292 000 Kč 145 200 Kč 50 %
130202 Doplnění chlazení do stávajícího VZTzařízení pro pobočku Městské knihovny v objektu náměstí 14. říjn 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
130203 MŠ Korálek, stavení úpravy objektu 4 400 000 Kč 4 400 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 4 400 000 Kč 4 400 000 Kč 0 Kč 0 %
130204 Výměna oken, vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 Kancelář starosty 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 170 000 Kč 7 %
837 837 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 170 000 Kč 7 %
430000 Odbor bytů a privatizace 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 39 494 Kč 99 %
843 843 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 39 494 Kč 99 %
3631 Veřejné osvětlení 500 000 Kč 500 000 Kč 148 890 Kč 30 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 500 000 Kč 500 000 Kč 148 890 Kč 30 %
841 841 500 000 Kč 500 000 Kč 148 890 Kč 30 %
3632 Pohřebnictví 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 456 931 Kč 29 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 456 931 Kč 29 %
839 839 0 Kč 0 Kč -13 324 Kč - - - -
839 839 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 470 255 Kč 29 %
3635 Územní plánování 21 160 000 Kč Pokles 21 120 000 Kč 152 374 Kč 1 %
150000 150000 21 160 000 Kč Pokles 21 120 000 Kč 152 374 Kč 1 %
115 115 19 120 000 Kč 19 120 000 Kč 0 Kč 0 %
115 115 2 000 000 Kč Pokles 1 960 000 Kč 128 744 Kč 7 %
115 115 40 000 Kč 40 000 Kč 23 630 Kč 59 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 12 800 000 Kč Pokles 12 755 000 Kč 265 232 Kč 2 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 11 800 000 Kč Pokles 11 755 000 Kč 265 232 Kč 2 %
937 937 600 000 Kč Pokles 462 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 7 000 000 Kč Pokles 6 889 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 58 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 200 000 Kč Navýšení 266 000 Kč 265 232 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 18 786 000 Kč Navýšení 28 780 000 Kč 913 931 Kč 3 %
130000 Odbor majetku a investic 10 480 000 Kč 10 480 000 Kč 913 931 Kč 9 %
113 113 470 000 Kč 470 000 Kč 415 080 Kč 88 %
813 813 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 161 965 Kč 3 %
813 813 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 336 886 Kč 8 %
130041 vybudování veřejné infrastruktury - výstavba občanského vybavení "Hotel Mozart" 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
130205 Rekonstrukce inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka 2 000 000 Kč Navýšení 12 000 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 000 Kč Navýšení 12 000 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a privatizace 5 600 000 Kč 5 600 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 0 Kč Navýšení 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 5 600 000 Kč Pokles 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %
90000 odbor ekonomický 6 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
1009 1009 6 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 90 750 Kč 4 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 90 750 Kč 4 %
241 241 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 90 750 Kč 4 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 11 840 000 Kč 11 840 000 Kč 6 732 291 Kč 57 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 11 840 000 Kč 11 840 000 Kč 6 732 291 Kč 57 %
241 241 11 840 000 Kč 11 840 000 Kč 6 732 291 Kč 57 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 128 000 Kč 128 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 128 000 Kč 128 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 128 000 Kč 128 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 14 000 000 Kč 14 000 000 Kč 1 113 442 Kč 8 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 14 000 000 Kč 14 000 000 Kč 1 113 442 Kč 8 %
241 241 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 1 113 442 Kč 28 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 424 901 200 Kč Pokles 423 943 400 Kč 84 159 267 Kč 20 %
130212 130212 0 Kč Navýšení 58 100 Kč 0 Kč 0 %
213 213 0 Kč Navýšení 58 100 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 176 720 000 Kč Pokles 173 238 500 Kč 71 445 505 Kč 41 %
241 241 146 000 000 Kč Pokles 142 500 500 Kč 64 543 654 Kč 45 %
241 241 1 800 000 Kč Pokles 1 775 000 Kč 539 518 Kč 30 %
241 241 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 3 809 744 Kč 48 %
241 241 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
241 241 17 400 000 Kč 17 400 000 Kč 1 517 444 Kč 9 %
241 241 1 520 000 Kč 1 520 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 992 145 Kč 50 %
241 241 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
410001 Nákup městského mobiliáře 8 100 000 Kč 8 100 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 8 100 000 Kč 8 100 000 Kč 0 Kč 0 %
410029 Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 12 600 000 Kč 12 600 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 12 600 000 Kč 12 600 000 Kč 0 Kč 0 %
410035 Participativní rozpočet 24 000 000 Kč 24 000 000 Kč 100 430 Kč 0 %
241 241 24 000 000 Kč 24 000 000 Kč 100 430 Kč 0 %
410036 Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 6 000 000 Kč Navýšení 6 778 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 6 000 000 Kč Navýšení 6 778 000 Kč 0 Kč 0 %
410054 Volnočasový areál Vidoule 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410058 Předprojekční průzkumy 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410062 Ozeleňování a ochlazování ulic 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410063 Rekonstrukce parku Kavalírka 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 259 182 Kč 6 %
241 241 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 259 182 Kč 6 %
410064 Nákup stromového tomografu 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 0 Kč 0 %
410065 Instalace bezpečnostního sloupku Předpolí Dětského ostrova 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 0 Kč 0 %
410069 Vybudování parku Na Pláni 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410075 410075 0 Kč Navýšení 520 400 Kč 206 668 Kč 40 %
241 241 0 Kč Navýšení 520 400 Kč 206 668 Kč 40 %
80505000000 Rekonstrukce parku Santoška 56 481 200 Kč Navýšení 60 260 600 Kč 0 Kč 0 %
241 241 56 481 200 Kč Navýšení 60 260 600 Kč 0 Kč 0 %
80506000000 80506000000 0 Kč Navýšení 23 658 000 Kč 1 341 912 Kč 6 %
241 241 0 Kč Navýšení 23 658 000 Kč 1 341 912 Kč 6 %
80506000046 Komunitní zahrada Hlubočepy 28 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 28 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
80507000000 Revitalizace parku Klamovka 41 400 000 Kč Pokles 39 183 000 Kč 9 060 024 Kč 23 %
241 241 41 400 000 Kč Pokles 39 183 000 Kč 9 060 024 Kč 23 %
80508000000 Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 40 000 000 Kč Pokles 39 796 800 Kč 1 745 546 Kč 4 %
241 241 40 000 000 Kč Pokles 39 796 800 Kč 1 745 546 Kč 4 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 4 150 000 Kč 0 Kč 0 %
209 209 0 Kč Navýšení 4 150 000 Kč 0 Kč 0 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 1 300 000 Kč Pokles 700 400 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 499 600 Kč 0 Kč 0 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 400 000 Kč 400 000 Kč 72 188 Kč 18 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 400 000 Kč 400 000 Kč 72 188 Kč 18 %
241 241 400 000 Kč 400 000 Kč 72 188 Kč 18 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 1 740 000 Kč 1 740 000 Kč 106 700 Kč 6 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 1 740 000 Kč 1 740 000 Kč 106 700 Kč 6 %
637 637 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 860 000 Kč 860 000 Kč 77 600 Kč 9 %
637 637 280 000 Kč 280 000 Kč 29 100 Kč 10 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 780 000 Kč Navýšení 984 000 Kč 14 969 Kč 2 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 780 000 Kč Navýšení 984 000 Kč 14 969 Kč 2 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 20 000 Kč Navýšení 24 000 Kč 2 798 Kč 12 %
539 539 740 000 Kč Navýšení 850 000 Kč 12 171 Kč 1 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 3 025 000 Kč 564 276 Kč 19 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 1 286 000 Kč 520 428 Kč 40 %
526 526 0 Kč Navýšení 86 000 Kč 34 270 Kč 40 %
526 526 0 Kč Navýšení 960 000 Kč 390 958 Kč 41 %
526 526 0 Kč Navýšení 240 000 Kč 95 200 Kč 40 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 1 739 000 Kč 43 848 Kč 3 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 739 000 Kč 43 848 Kč 3 %
4342 Soc.péče a pomoc přistěhovalcům a vybr.etnikům 0 Kč Navýšení 100 800 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 100 800 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 3 600 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 88 200 Kč 0 Kč 0 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 11 600 000 Kč Navýšení 11 620 000 Kč 25 401 Kč 0 %
130000 Odbor majetku a investic 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
513 513 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
130173 Na Hřebenkách 2765/3a Jesle - zateplení objektů 10 400 000 Kč 10 400 000 Kč 0 Kč 0 %
513 513 10 400 000 Kč 10 400 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 800 000 Kč Navýšení 820 000 Kč 25 401 Kč 3 %
539 539 220 000 Kč 220 000 Kč 5 401 Kč 2 %
539 539 580 000 Kč 580 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 54 590 000 Kč Navýšení 71 170 000 Kč 46 993 658 Kč 66 %
100 CSOP 54 590 000 Kč Navýšení 71 170 000 Kč 46 993 658 Kč 66 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 54 590 000 Kč Pokles 51 956 800 Kč 27 880 458 Kč 54 %
539 539 0 Kč Navýšení 19 113 200 Kč 19 113 200 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 13 240 000 Kč Pokles 11 027 200 Kč 3 169 684 Kč 29 %
130116 Dům s pečovatelskou službou,Zubatého 10-přestavba suterén.prostor a řešení vlhkosti a odvětrávání 9 840 000 Kč Pokles 7 627 200 Kč 2 602 892 Kč 34 %
513 513 9 840 000 Kč Pokles 7 627 200 Kč 2 602 892 Kč 34 %
130174 Na Neklance Dům sociálních služeb - kompletní výměna hlavních bezpečnostních dveří 640 000 Kč 640 000 Kč 0 Kč 0 %
513 513 640 000 Kč 640 000 Kč 0 Kč 0 %
130176 Zubatého 330/10 byty zvláštní určení - rekonstrukce bytů 760 000 Kč 760 000 Kč 566 791 Kč 75 %
513 513 760 000 Kč 760 000 Kč 566 791 Kč 75 %
130197 Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
513 513 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 6 780 000 Kč Navýšení 15 444 400 Kč 1 176 935 Kč 8 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 7 987 600 Kč 143 228 Kč 2 %
517 517 0 Kč Navýšení 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
526 526 0 Kč Navýšení 5 849 800 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 536 300 Kč 141 815 Kč 26 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 413 Kč 94 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 6 780 000 Kč Navýšení 6 861 800 Kč 1 033 707 Kč 15 %
539 539 0 Kč Navýšení 218 200 Kč 0 Kč 0 %
539 539 2 140 000 Kč Pokles 2 103 600 Kč 423 191 Kč 20 %
539 539 500 000 Kč 500 000 Kč 98 010 Kč 20 %
539 539 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 340 000 Kč Pokles 190 000 Kč 138 000 Kč 73 %
539 539 400 000 Kč 400 000 Kč 191 632 Kč 48 %
539 539 400 000 Kč 400 000 Kč 157 874 Kč 39 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 25 000 Kč 50 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 595 000 Kč 0 Kč 0 %
509 509 0 Kč Navýšení 595 000 Kč 0 Kč 0 %
5213 Krizová opatření 580 000 Kč 580 000 Kč 0 Kč 0 %
100000 Odbor kancelář městské části 580 000 Kč 580 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 580 000 Kč 580 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 44 420 000 Kč Pokles 43 637 200 Kč 9 045 263 Kč 21 %
100000 Odbor kancelář městské části 38 120 000 Kč Navýšení 38 137 000 Kč 8 810 037 Kč 23 %
710 710 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 440 000 Kč 440 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 20 000 Kč Navýšení 37 000 Kč 12 823 Kč 35 %
710 710 35 100 000 Kč 35 100 000 Kč 8 625 634 Kč 25 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 620 000 Kč 620 000 Kč 99 113 Kč 16 %
710 710 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 200 000 Kč 200 000 Kč 72 467 Kč 36 %
130155 Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ a CSOP 2 000 000 Kč Pokles 1 036 200 Kč 0 Kč 0 %
713 713 2 000 000 Kč Pokles 1 036 200 Kč 0 Kč 0 %
130198 Zastřešení veřejného prostoru Dětského ostrova 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
713 713 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 3 300 000 Kč Navýšení 3 464 000 Kč 235 226 Kč 7 %
739 739 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 1 210 000 Kč Navýšení 1 374 000 Kč 208 765 Kč 15 %
739 739 228 000 Kč 228 000 Kč 20 715 Kč 9 %
739 739 440 000 Kč 440 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 422 000 Kč 422 000 Kč 5 746 Kč 1 %
739 739 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
6112 Zastupitelstva obcí 45 261 600 Kč 45 261 600 Kč 18 835 106 Kč 42 %
100000 Odbor kancelář městské části 3 620 000 Kč 3 620 000 Kč 569 264 Kč 16 %
910 910 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 569 264 Kč 26 %
910 910 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 1 120 000 Kč 1 120 000 Kč 0 Kč 0 %
240000 OSS 100 000 Kč 100 000 Kč 50 300 Kč 50 %
924 924 100 000 Kč 100 000 Kč 50 300 Kč 50 %
260000 KTA 41 292 000 Kč 41 292 000 Kč 18 181 141 Kč 44 %
926 926 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 1 174 593 Kč 39 %
926 926 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 1 167 017 Kč 49 %
926 926 200 000 Kč 200 000 Kč 648 Kč 0 %
926 926 500 000 Kč 500 000 Kč 58 306 Kč 12 %
926 926 400 000 Kč 400 000 Kč 69 100 Kč 17 %
926 926 170 000 Kč 170 000 Kč 17 291 Kč 10 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 2 576 637 Kč 52 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 9 900 Kč 10 %
926 926 29 000 000 Kč 29 000 000 Kč 13 023 378 Kč 45 %
926 926 300 000 Kč 300 000 Kč 84 271 Kč 28 %
926 926 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
7 stravenky 249 600 Kč 249 600 Kč 34 400 Kč 14 %
926 926 249 600 Kč 249 600 Kč 34 400 Kč 14 %
6117 Volby do Evropského parlamentu 10 444 000 Kč Navýšení 14 649 100 Kč 7 168 248 Kč 49 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 300 000 Kč Navýšení 2 756 100 Kč 1 017 758 Kč 37 %
916 916 800 000 Kč Navýšení 930 200 Kč 166 472 Kč 18 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 349 500 Kč 141 980 Kč 41 %
916 916 600 000 Kč Navýšení 726 100 Kč 408 884 Kč 56 %
916 916 600 000 Kč Navýšení 750 300 Kč 300 422 Kč 40 %
240000 OSS 700 000 Kč Navýšení 1 036 400 Kč 336 380 Kč 32 %
924 924 700 000 Kč Navýšení 1 036 400 Kč 336 380 Kč 32 %
260000 KTA 7 444 000 Kč Navýšení 10 856 600 Kč 5 814 110 Kč 54 %
926 926 34 000 Kč 34 000 Kč 2 638 Kč 8 %
926 926 1 250 000 Kč Pokles 226 400 Kč 92 625 Kč 41 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 48 554 Kč 49 %
926 926 200 000 Kč 200 000 Kč 12 135 Kč 6 %
926 926 10 000 Kč Navýšení 1 033 600 Kč 516 768 Kč 50 %
926 926 450 000 Kč 450 000 Kč 32 545 Kč 7 %
926 926 5 000 000 Kč Navýšení 7 110 600 Kč 3 684 160 Kč 52 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 302 000 Kč 1 228 000 Kč 94 %
926 926 400 000 Kč 400 000 Kč 196 686 Kč 49 %
6171 Činnost místní správy 641 172 600 Kč Navýšení 654 615 900 Kč 256 455 342 Kč 39 %
0 ostatní 0 Kč 0 Kč 1 064 472 Kč - - - -
908 908 0 Kč 0 Kč 20 000 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 1 024 472 Kč - - - -
936 936 0 Kč 0 Kč 20 000 Kč - - - -
10858000000 Smart vzdělávání 0 Kč Navýšení 693 200 Kč 76 222 Kč 11 %
917 917 0 Kč Navýšení 462 400 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 38 200 Kč 12 887 Kč 34 %
926 926 0 Kč Navýšení 13 800 Kč 3 909 Kč 28 %
926 926 0 Kč Navýšení 178 800 Kč 59 426 Kč 33 %
10858000001 Smart vzdělávání 0 Kč Navýšení 278 200 Kč 0 Kč 0 %
917 917 0 Kč Navýšení 278 200 Kč 0 Kč 0 %
130000 Odbor majetku a investic 14 076 000 Kč Navýšení 16 288 800 Kč 2 133 684 Kč 13 %
913 913 6 000 Kč 6 000 Kč 684 Kč 11 %
913 913 30 000 Kč 30 000 Kč 7 938 Kč 26 %
913 913 0 Kč Navýšení 122 000 Kč 122 000 Kč 100 %
913 913 11 000 000 Kč Navýšení 13 212 800 Kč 525 496 Kč 4 %
913 913 60 000 Kč 60 000 Kč 15 696 Kč 26 %
913 913 280 000 Kč 280 000 Kč 84 708 Kč 30 %
913 913 300 000 Kč 300 000 Kč 124 302 Kč 41 %
913 913 2 400 000 Kč Pokles 2 278 000 Kč 1 252 860 Kč 55 %
130075 Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“. 16 000 000 Kč 16 000 000 Kč 37 510 Kč 0 %
913 913 16 000 000 Kč 16 000 000 Kč 37 510 Kč 0 %
130150 Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami 1 000 000 Kč Pokles 941 900 Kč 43 700 Kč 5 %
913 913 1 000 000 Kč Pokles 941 900 Kč 43 700 Kč 5 %
130206 Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu - vybudování spisov 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130207 Vybudování systému Klimatizace, řízeného větrání s rekuperací vzduchu v admin.bud. 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130208 Rekonstrukce hlavních vchodových dveří do administrativních budov úřadu 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 73 560 000 Kč 73 560 000 Kč 22 775 942 Kč 31 %
916 916 8 360 000 Kč 8 360 000 Kč 750 367 Kč 9 %
916 916 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 1 010 055 Kč 33 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 11 529 Kč 29 %
916 916 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 5 360 000 Kč 5 360 000 Kč 2 117 975 Kč 40 %
916 916 100 000 Kč 100 000 Kč 27 603 Kč 28 %
916 916 5 860 000 Kč 5 860 000 Kč 560 352 Kč 10 %
916 916 60 000 Kč 60 000 Kč 13 200 Kč 22 %
916 916 810 000 Kč 810 000 Kč 544 133 Kč 67 %
916 916 6 040 000 Kč 6 040 000 Kč 1 485 098 Kč 25 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 135 Kč 0 %
916 916 940 000 Kč 940 000 Kč 344 441 Kč 37 %
916 916 80 000 Kč 80 000 Kč 39 000 Kč 49 %
916 916 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 280 086 Kč 28 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 35 578 Kč 89 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 143 538 Kč 29 %
916 916 4 260 000 Kč 4 260 000 Kč 870 064 Kč 20 %
916 916 34 420 000 Kč 34 420 000 Kč 13 403 945 Kč 39 %
916 916 1 450 000 Kč 1 450 000 Kč 525 532 Kč 36 %
916 916 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 613 312 Kč 61 %
160005 Satvební úpravy budov MČ 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
160007 Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 1 000 000 Kč Pokles 836 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 1 000 000 Kč Pokles 836 000 Kč 0 Kč 0 %
160008 Rekonstrukce zvonkových komunikátorů 3 600 000 Kč Navýšení 3 764 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 3 600 000 Kč Navýšení 3 764 000 Kč 0 Kč 0 %
170000 Odbor legislativní 1 606 000 Kč 1 606 000 Kč 236 937 Kč 15 %
917 917 200 000 Kč 200 000 Kč 110 007 Kč 55 %
917 917 1 406 000 Kč 1 406 000 Kč 126 930 Kč 9 %
170001 OLEG 4 892 400 Kč 4 892 400 Kč 1 170 046 Kč 24 %
917 917 4 600 000 Kč Pokles 4 229 600 Kč 801 872 Kč 19 %
917 917 292 400 Kč Navýšení 662 800 Kč 368 174 Kč 56 %
170002 OLEG 10 600 000 Kč Pokles 10 448 500 Kč 2 898 313 Kč 28 %
917 917 10 200 000 Kč 10 200 000 Kč 2 898 313 Kč 28 %
917 917 400 000 Kč Pokles 248 500 Kč 0 Kč 0 %
240000 OSS 59 905 800 Kč Navýšení 60 305 800 Kč 20 664 114 Kč 34 %
924 924 20 813 400 Kč 20 813 400 Kč 9 187 437 Kč 44 %
924 924 3 641 000 Kč 3 641 000 Kč 1 650 629 Kč 45 %
924 924 5 200 000 Kč 5 200 000 Kč 1 054 338 Kč 20 %
924 924 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 135 312 Kč 5 %
924 924 17 062 000 Kč Navýšení 17 181 000 Kč 4 918 799 Kč 29 %
924 924 5 751 400 Kč 5 751 400 Kč 2 383 909 Kč 41 %
924 924 2 400 000 Kč Navýšení 2 800 000 Kč 1 247 690 Kč 45 %
924 924 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %