Pohled přes položky 2019

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1341 0 Poplatek ze psů 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 2 664 054 Kč 63 %
1342 0 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 600 000 Kč 3 600 000 Kč 3 244 911 Kč 90 %
1343 0 Poplatek za užívání veřejného prostranství 33 400 000 Kč 33 400 000 Kč 13 795 657 Kč 41 %
1344 0 Poplatek ze vstupného 600 000 Kč 600 000 Kč 185 760 Kč 31 %
1345 0 Poplatek z ubytovací kapacity 3 200 000 Kč 3 200 000 Kč 1 720 756 Kč 54 %
1361 Správní poplatky 28 400 000 Kč 28 400 000 Kč 11 815 790 Kč 42 %
0 ostatní 28 400 000 Kč 28 400 000 Kč 412 930 Kč 1 %
10 10 0 Kč 0 Kč 150 000 Kč - - - -
104 104 0 Kč 0 Kč 100 Kč - - - -
109 109 0 Kč 0 Kč 300 Kč - - - -
11 11 0 Kč 0 Kč 89 400 Kč - - - -
110 110 0 Kč 0 Kč 6 500 Kč - - - -
115 115 0 Kč 0 Kč 666 451 Kč - - - -
12 12 0 Kč 0 Kč 12 800 Kč - - - -
13 13 0 Kč 0 Kč 255 350 Kč - - - -
146 146 0 Kč 0 Kč 4 643 901 Kč - - - -
149 149 0 Kč 0 Kč 233 850 Kč - - - -
15 15 0 Kč 0 Kč 700 Kč - - - -
16 16 0 Kč 0 Kč 69 500 Kč - - - -
17 17 0 Kč 0 Kč 110 000 Kč - - - -
18 18 0 Kč 0 Kč 1 840 500 Kč - - - -
2 2 0 Kč 0 Kč 453 545 Kč - - - -
20 20 0 Kč 0 Kč 22 900 Kč - - - -
3 3 0 Kč 0 Kč 331 650 Kč - - - -
38 38 0 Kč 0 Kč 234 900 Kč - - - -
39 39 0 Kč 0 Kč 30 000 Kč - - - -
4 4 0 Kč 0 Kč 146 490 Kč - - - -
40 40 0 Kč 0 Kč 122 010 Kč - - - -
42 42 0 Kč 0 Kč 22 653 Kč - - - -
44 44 0 Kč 0 Kč 560 Kč - - - -
471 471 0 Kč 0 Kč 12 600 Kč - - - -
48 48 0 Kč 0 Kč 490 Kč - - - -
49 49 0 Kč 0 Kč 181 100 Kč - - - -
5 5 0 Kč 0 Kč 9 600 Kč - - - -
50 50 0 Kč 0 Kč 78 400 Kč - - - -
52 52 0 Kč 0 Kč 6 650 Kč - - - -
53 53 0 Kč 0 Kč 12 060 Kč - - - -
56 56 0 Kč 0 Kč 200 Kč - - - -
57 57 0 Kč 0 Kč 200 Kč - - - -
58 58 0 Kč 0 Kč 600 Kč - - - -
6 6 0 Kč 0 Kč 22 500 Kč - - - -
7 stravenky 0 Kč 0 Kč 1 621 800 Kč - - - -
8 8 0 Kč 0 Kč 3 100 Kč - - - -
9 9 0 Kč 0 Kč 9 500 Kč - - - -
1511 0 Daň z nemovitostí 124 600 000 Kč 124 600 000 Kč 50 745 627 Kč 41 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč Navýšení 218 200 Kč 533 482 Kč 244 %
0 ostatní 0 Kč 0 Kč 524 558 Kč - - - -
106 106 0 Kč 0 Kč 8 924 Kč - - - -
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 218 200 Kč 0 Kč 0 %
2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 0 Kč 0 Kč 4 000 Kč - - - -
602 602 0 Kč 0 Kč 4 000 Kč - - - -
2141 0 Příjmy z úroků (část) 4 400 000 Kč 4 400 000 Kč 10 595 503 Kč 241 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 33 280 000 Kč 33 280 000 Kč 25 063 340 Kč 75 %
0 ostatní 0 Kč 0 Kč 1 000 Kč - - - -
130116 Dům s pečovatelskou službou,Zubatého 10-přestavba suterén.prostor a řešení vlhkosti a odvětrávání 0 Kč 0 Kč 2 602 892 Kč - - - -
130131 130131 0 Kč 0 Kč 13 736 Kč - - - -
600 600 760 000 Kč 760 000 Kč 188 502 Kč 25 %
601 601 16 878 000 Kč 16 878 000 Kč 9 447 932 Kč 56 %
602 602 15 642 000 Kč 15 642 000 Kč 12 552 877 Kč 80 %
605 605 0 Kč 0 Kč 156 400 Kč - - - -
80436000000 ZŠ Pod Žvahovem 0 Kč 0 Kč 100 000 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 970 200 Kč 2 717 912 Kč 280 %
0 ostatní 0 Kč 0 Kč 244 051 Kč - - - -
100 CSOP 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 1 713 475 Kč 343 %
10359000000 10359000000 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 502 Kč 100 %
10422000000 10422000000 0 Kč Navýšení 224 400 Kč 224 280 Kč 100 %
10488000000 10488000000 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 13 504 Kč 199 %
10924000000 10924000000 0 Kč 0 Kč 3 502 Kč - - - -
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč 0 Kč 69 100 Kč - - - -
756 756 0 Kč 0 Kč 7 500 Kč - - - -
812 812 0 Kč 0 Kč 282 Kč - - - -
813 813 0 Kč 0 Kč 2 650 Kč - - - -
814 814 0 Kč 0 Kč 7 558 Kč - - - -
863 863 0 Kč 0 Kč 305 180 Kč - - - -
866 866 0 Kč 0 Kč 8 442 Kč - - - -
869 869 0 Kč 0 Kč 15 000 Kč - - - -
871 871 0 Kč Navýšení 11 400 Kč 0 Kč 0 %
875 875 0 Kč 0 Kč 81 721 Kč - - - -
876 876 0 Kč 0 Kč 5 297 Kč - - - -
877 877 0 Kč Navýšení 224 100 Kč 0 Kč 0 %
880 880 0 Kč 0 Kč 12 868 Kč - - - -
2310 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 Kč 0 Kč 29 824 Kč - - - -
2322 0 Přijaté pojistné náhrady 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 200 000 Kč 10 200 000 Kč 2 482 204 Kč 24 %
0 ostatní 8 468 000 Kč 8 468 000 Kč 2 366 253 Kč 28 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč 0 Kč 69 100 Kč - - - -
601 601 1 044 000 Kč 1 044 000 Kč 16 500 Kč 2 %
602 602 688 000 Kč 688 000 Kč 28 851 Kč 4 %
61 61 0 Kč 0 Kč 1 500 Kč - - - -
2328 0 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč -204 860 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 28 010 Kč - - - -
4131 0 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 700 000 000 Kč Navýšení 718 306 000 Kč 129 858 693 Kč 18 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 682 714 000 Kč Navýšení 864 604 100 Kč 463 968 759 Kč 54 %
0 ostatní 682 714 000 Kč Navýšení 755 969 100 Kč 401 951 224 Kč 53 %
100 CSOP 0 Kč Navýšení 19 113 200 Kč 19 113 200 Kč 100 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 4 955 600 Kč 4 955 544 Kč 100 %
15003000000 EU Šablony - MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 1 067 600 Kč 1 067 482 Kč 100 %
15014000000 15014000000 0 Kč Navýšení 1 120 800 Kč 1 120 896 Kč 100 %
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 868 000 Kč 868 080 Kč 100 %
15034000000 15034000000 0 Kč Navýšení 1 282 000 Kč 1 282 048 Kč 100 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 6 354 800 Kč 6 354 740 Kč 100 %
15058000000 15058000000 0 Kč Navýšení 1 394 400 Kč 2 788 756 Kč 200 %
2360430000000 2360430000000 0 Kč Navýšení 3 608 600 Kč 0 Kč 0 %
2360433000000 2360433000000 0 Kč Navýšení 1 850 800 Kč 0 Kč 0 %
2390385000000 ZŠ A MŠ Kořenského - pól růstu 0 Kč Navýšení 82 600 Kč 0 Kč 0 %
2450646000000 2450646000000 0 Kč Navýšení 1 166 800 Kč 0 Kč 0 %
2450653000000 2450653000000 0 Kč Navýšení 499 200 Kč 0 Kč 0 %
2451157000000 2451157000000 0 Kč Navýšení 493 600 Kč 0 Kč 0 %
2451161000000 multikulturní šablony pro MŠ Duha 0 Kč Navýšení 570 800 Kč 0 Kč 0 %
2451177000000 2451177000000 0 Kč Navýšení 239 200 Kč 233 128 Kč 97 %
2451183000000 2451183000000 0 Kč Navýšení 479 600 Kč 239 661 Kč 50 %
2451225000000 2451225000000 0 Kč Navýšení 776 800 Kč 0 Kč 0 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 292 800 Kč 0 Kč 0 %
2451262000000 2451262000000 0 Kč Navýšení 702 400 Kč 0 Kč 0 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 7 588 200 Kč 2 280 000 Kč 30 %
2541097000000 2541097000000 0 Kč Navýšení 296 300 Kč 0 Kč 0 %
2541098000000 2541098000000 0 Kč Navýšení 510 800 Kč 0 Kč 0 %
2541099000000 2541099000000 0 Kč Navýšení 1 113 500 Kč 0 Kč 0 %
2541100000000 2541100000000 0 Kč Navýšení 548 600 Kč 0 Kč 0 %
2541137000000 2541137000000 0 Kč Navýšení 933 600 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 1 286 000 Kč 1 286 000 Kč 100 %
2661358000000 2661358000000 0 Kč Navýšení 345 000 Kč 0 Kč 0 %
2661362000000 2661362000000 0 Kč Navýšení 383 400 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 414 000 Kč 332 000 Kč 80 %
80938000209 80938000209 0 Kč Navýšení 45 000 000 Kč 20 000 000 Kč 44 %
81010000162 81010000162 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
81011000059 81011000059 0 Kč Navýšení 1 900 000 Kč 0 Kč 0 %
875 875 0 Kč Navýšení 96 000 Kč 96 000 Kč 100 %
Celkem 1 628 794 000 Kč Navýšení 1 830 178 500 Kč 719 249 421 Kč 39 %


Výdajové položky

Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 277 200 000 Kč Navýšení 285 525 000 Kč 132 613 245 Kč 46 %
260000 KTA 277 200 000 Kč Navýšení 285 525 000 Kč 132 613 245 Kč 46 %
526 526 0 Kč Navýšení 960 000 Kč 390 958 Kč 41 %
926 926 277 200 000 Kč Navýšení 284 565 000 Kč 132 222 287 Kč 46 %
5019 Ostatní platy 600 000 Kč 600 000 Kč 106 860 Kč 18 %
260000 KTA 600 000 Kč 600 000 Kč 106 860 Kč 18 %
926 926 500 000 Kč 500 000 Kč 58 306 Kč 12 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 48 554 Kč 49 %
5021 Ostatní osobní výdaje 21 000 000 Kč Navýšení 31 651 800 Kč 12 627 889 Kč 40 %
10858000000 Smart vzdělávání 0 Kč Navýšení 178 800 Kč 59 426 Kč 33 %
926 926 0 Kč Navýšení 178 800 Kč 59 426 Kč 33 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 3 350 200 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 3 350 200 Kč 0 Kč 0 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 5 849 800 Kč 0 Kč 0 %
526 526 0 Kč Navýšení 5 849 800 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 21 000 000 Kč Navýšení 22 273 000 Kč 12 796 415 Kč 57 %
426 426 0 Kč Navýšení 926 400 Kč 0 Kč 0 %
926 926 16 000 000 Kč Pokles 14 236 000 Kč 9 112 255 Kč 64 %
926 926 5 000 000 Kč Navýšení 7 110 600 Kč 3 684 160 Kč 52 %
260001 Sport4Citizens 0 Kč 0 Kč -227 952 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč -227 952 Kč - - - -
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 29 000 000 Kč 29 000 000 Kč 13 023 378 Kč 45 %
260000 KTA 29 000 000 Kč 29 000 000 Kč 13 023 378 Kč 45 %
926 926 29 000 000 Kč 29 000 000 Kč 13 023 378 Kč 45 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 1 167 017 Kč 49 %
260000 KTA 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 1 167 017 Kč 49 %
926 926 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 1 167 017 Kč 49 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 79 410 000 Kč Navýšení 81 076 600 Kč 37 971 140 Kč 47 %
10858000000 Smart vzdělávání 0 Kč Navýšení 38 200 Kč 12 887 Kč 34 %
926 926 0 Kč Navýšení 38 200 Kč 12 887 Kč 34 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 79 410 000 Kč Navýšení 80 438 400 Kč 37 952 961 Kč 47 %
526 526 0 Kč Navýšení 240 000 Kč 95 200 Kč 40 %
926 926 1 250 000 Kč Pokles 226 400 Kč 92 625 Kč 41 %
926 926 73 160 000 Kč Navýšení 74 972 000 Kč 35 188 499 Kč 47 %
926 926 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 2 576 637 Kč 52 %
260001 Sport4Citizens 0 Kč 0 Kč 5 292 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč 5 292 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 29 850 000 Kč Navýšení 30 817 800 Kč 13 911 454 Kč 45 %
10858000000 Smart vzdělávání 0 Kč Navýšení 13 800 Kč 3 909 Kč 28 %
926 926 0 Kč Navýšení 13 800 Kč 3 909 Kč 28 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 216 800 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 216 800 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 29 850 000 Kč Navýšení 30 587 200 Kč 13 905 640 Kč 45 %
526 526 0 Kč Navýšení 86 000 Kč 34 270 Kč 40 %
926 926 450 000 Kč 450 000 Kč 32 545 Kč 7 %
926 926 26 400 000 Kč Navýšení 27 051 200 Kč 12 664 232 Kč 47 %
926 926 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 1 174 593 Kč 39 %
260001 Sport4Citizens 0 Kč 0 Kč 1 904 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč 1 904 Kč - - - -
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 660 000 Kč 1 660 000 Kč 581 904 Kč 35 %
260000 KTA 1 660 000 Kč 1 660 000 Kč 581 904 Kč 35 %
926 926 1 660 000 Kč 1 660 000 Kč 581 904 Kč 35 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 204 000 Kč 204 000 Kč 19 929 Kč 10 %
260000 KTA 204 000 Kč 204 000 Kč 19 929 Kč 10 %
926 926 170 000 Kč 170 000 Kč 17 291 Kč 10 %
926 926 34 000 Kč 34 000 Kč 2 638 Kč 8 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4 182 000 Kč Navýšení 4 292 000 Kč 639 520 Kč 15 %
190000 Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu 640 000 Kč 640 000 Kč 273 210 Kč 43 %
619 619 640 000 Kč 640 000 Kč 273 210 Kč 43 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 2 442 000 Kč 2 442 000 Kč 145 300 Kč 6 %
637 637 642 000 Kč 642 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 145 300 Kč 8 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 600 000 Kč Navýšení 710 000 Kč 123 000 Kč 17 %
637 637 600 000 Kč Navýšení 710 000 Kč 123 000 Kč 17 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 500 000 Kč 500 000 Kč 98 010 Kč 20 %
539 539 500 000 Kč 500 000 Kč 98 010 Kč 20 %
5131 Potraviny 100 000 Kč 100 000 Kč 27 603 Kč 28 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 100 000 Kč 100 000 Kč 27 603 Kč 28 %
916 916 100 000 Kč 100 000 Kč 27 603 Kč 28 %
5132 Ochranné pomůcky 40 000 Kč 40 000 Kč 35 578 Kč 89 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 40 000 Kč 40 000 Kč 35 578 Kč 89 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 35 578 Kč 89 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 40 000 Kč 40 000 Kč 11 529 Kč 29 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 40 000 Kč 40 000 Kč 11 529 Kč 29 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 11 529 Kč 29 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 944 000 Kč 944 000 Kč 344 441 Kč 36 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 940 000 Kč 940 000 Kč 344 441 Kč 37 %
916 916 940 000 Kč 940 000 Kč 344 441 Kč 37 %
260000 KTA 4 000 Kč 4 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 460 000 Kč Navýšení 18 327 300 Kč 2 247 326 Kč 12 %
100000 Odbor kancelář městské části 440 000 Kč 440 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 440 000 Kč 440 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Odbor majetku a investic 0 Kč Navýšení 122 000 Kč 122 000 Kč 100 %
913 913 0 Kč Navýšení 122 000 Kč 122 000 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 8 360 000 Kč 8 360 000 Kč 750 367 Kč 9 %
916 916 8 360 000 Kč 8 360 000 Kč 750 367 Kč 9 %
240000 OSS 5 200 000 Kč 5 200 000 Kč 1 054 338 Kč 20 %
924 924 5 200 000 Kč 5 200 000 Kč 1 054 338 Kč 20 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 536 300 Kč 141 815 Kč 26 %
539 539 0 Kč Navýšení 536 300 Kč 141 815 Kč 26 %
2541099000000 2541099000000 0 Kč Navýšení 654 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 654 200 Kč 0 Kč 0 %
2541100000000 2541100000000 0 Kč Navýšení 270 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 270 200 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 84 600 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 84 600 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 1 000 000 Kč Pokles 200 000 Kč 178 807 Kč 89 %
241 241 1 000 000 Kč Pokles 200 000 Kč 178 807 Kč 89 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 21 936 000 Kč Navýšení 22 853 200 Kč 8 358 379 Kč 37 %
100000 Odbor kancelář městské části 620 000 Kč 620 000 Kč 99 113 Kč 16 %
710 710 620 000 Kč 620 000 Kč 99 113 Kč 16 %
130000 Odbor majetku a investic 300 000 Kč 300 000 Kč 124 302 Kč 41 %
913 913 300 000 Kč 300 000 Kč 124 302 Kč 41 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 6 340 000 Kč Navýšení 6 389 500 Kč 1 627 078 Kč 25 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 349 500 Kč 141 980 Kč 41 %
916 916 6 040 000 Kč 6 040 000 Kč 1 485 098 Kč 25 %
190000 Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 255 081 Kč 21 %
619 619 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 255 081 Kč 21 %
240000 OSS 2 400 000 Kč Navýšení 2 800 000 Kč 1 247 690 Kč 45 %
924 924 2 400 000 Kč Navýšení 2 800 000 Kč 1 247 690 Kč 45 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 413 Kč 94 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 413 Kč 94 %
370000 Kancelář starosty 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 300 000 Kč 300 000 Kč 36 258 Kč 12 %
437 437 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 36 258 Kč 36 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 120 000 Kč Navýšení 170 000 Kč 143 504 Kč 84 %
637 637 110 000 Kč Navýšení 160 000 Kč 143 504 Kč 90 %
637 637 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 748 000 Kč Navýšení 764 200 Kč 178 590 Kč 23 %
439 439 0 Kč Navýšení 12 600 Kč 0 Kč 0 %
539 539 400 000 Kč 400 000 Kč 157 874 Kč 39 %
539 539 0 Kč Navýšení 3 600 Kč 0 Kč 0 %
639 639 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 228 000 Kč 228 000 Kč 20 715 Kč 9 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 8 000 Kč 8 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 8 000 Kč 8 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 9 000 000 Kč Navýšení 9 400 000 Kč 4 603 301 Kč 49 %
241 241 1 000 000 Kč Navýšení 1 400 000 Kč 793 558 Kč 57 %
241 241 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 3 809 744 Kč 48 %
80001 O M S O 100 000 Kč 100 000 Kč 42 050 Kč 42 %
608 608 100 000 Kč 100 000 Kč 42 050 Kč 42 %
5151 Studená voda 3 736 000 Kč 3 736 000 Kč 1 686 211 Kč 45 %
130000 Odbor majetku a investic 30 000 Kč 30 000 Kč 7 938 Kč 26 %
913 913 30 000 Kč 30 000 Kč 7 938 Kč 26 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 1 450 000 Kč 1 450 000 Kč 525 532 Kč 36 %
916 916 1 450 000 Kč 1 450 000 Kč 525 532 Kč 36 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 2 256 000 Kč 2 256 000 Kč 1 152 741 Kč 51 %
241 241 256 000 Kč 256 000 Kč 160 596 Kč 63 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 992 145 Kč 50 %
5152 Teplo 340 000 Kč 340 000 Kč 97 908 Kč 29 %
130000 Odbor majetku a investic 280 000 Kč 280 000 Kč 84 708 Kč 30 %
913 913 280 000 Kč 280 000 Kč 84 708 Kč 30 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 60 000 Kč 60 000 Kč 13 200 Kč 22 %
916 916 60 000 Kč 60 000 Kč 13 200 Kč 22 %
5153 Plyn 4 260 000 Kč 4 260 000 Kč 870 064 Kč 20 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 4 260 000 Kč 4 260 000 Kč 870 064 Kč 20 %
916 916 4 260 000 Kč 4 260 000 Kč 870 064 Kč 20 %
5154 Elektrická energie 7 506 000 Kč Pokles 7 481 000 Kč 2 831 817 Kč 38 %
130000 Odbor majetku a investic 6 000 Kč 6 000 Kč 684 Kč 11 %
913 913 6 000 Kč 6 000 Kč 684 Kč 11 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 5 360 000 Kč 5 360 000 Kč 2 117 975 Kč 40 %
916 916 5 360 000 Kč 5 360 000 Kč 2 117 975 Kč 40 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 2 140 000 Kč Pokles 2 115 000 Kč 713 158 Kč 34 %
241 241 340 000 Kč 340 000 Kč 173 640 Kč 51 %
241 241 1 800 000 Kč Pokles 1 775 000 Kč 539 518 Kč 30 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 280 086 Kč 28 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 280 086 Kč 28 %
916 916 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 280 086 Kč 28 %
5157 Teplá voda 60 000 Kč 60 000 Kč 15 696 Kč 26 %
130000 Odbor majetku a investic 60 000 Kč 60 000 Kč 15 696 Kč 26 %
913 913 60 000 Kč 60 000 Kč 15 696 Kč 26 %
5161 Služby pošt 3 150 000 Kč Navýšení 4 173 600 Kč 1 531 278 Kč 37 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 1 010 055 Kč 33 %
916 916 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 1 010 055 Kč 33 %
260000 KTA 50 000 Kč Navýšení 1 073 600 Kč 521 223 Kč 49 %
926 926 10 000 Kč Navýšení 1 033 600 Kč 516 768 Kč 50 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 4 455 Kč 11 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 281 000 Kč 5 281 000 Kč 2 231 064 Kč 42 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 40 000 Kč 40 000 Kč 135 Kč 0 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 135 Kč 0 %
240000 OSS 3 741 000 Kč 3 741 000 Kč 1 700 929 Kč 45 %
924 924 100 000 Kč 100 000 Kč 50 300 Kč 50 %
924 924 3 641 000 Kč 3 641 000 Kč 1 650 629 Kč 45 %
260000 KTA 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 530 000 Kč 35 %
926 926 400 000 Kč 400 000 Kč 69 100 Kč 17 %
926 926 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 460 900 Kč 42 %
5163 Služby peněžních ústavů 3 032 000 Kč 3 032 000 Kč 1 859 386 Kč 61 %
150000 150000 240 000 Kč 240 000 Kč 23 630 Kč 10 %
115 115 40 000 Kč 40 000 Kč 23 630 Kč 59 %
315 315 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 079 750 Kč 64 %
916 916 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 613 312 Kč 61 %
1016 1016 700 000 Kč 700 000 Kč 466 438 Kč 67 %
260000 KTA 200 000 Kč 200 000 Kč 41 664 Kč 21 %
926 926 200 000 Kč 200 000 Kč 41 664 Kč 21 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 12 000 Kč 12 000 Kč 10 928 Kč 91 %
637 637 12 000 Kč 12 000 Kč 10 928 Kč 91 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 640 000 Kč 640 000 Kč 433 832 Kč 68 %
241 241 640 000 Kč 640 000 Kč 433 832 Kč 68 %
90000 odbor ekonomický 240 000 Kč 240 000 Kč 269 582 Kč 112 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 6 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
1009 1009 234 000 Kč 234 000 Kč 269 582 Kč 115 %
5164 Nájemné 7 631 400 Kč Navýšení 7 781 700 Kč 3 643 544 Kč 47 %
130000 Odbor majetku a investic 470 000 Kč 470 000 Kč 415 080 Kč 88 %
113 113 470 000 Kč 470 000 Kč 415 080 Kč 88 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 1 410 000 Kč Navýšení 1 560 300 Kč 844 555 Kč 54 %
916 916 600 000 Kč Navýšení 750 300 Kč 300 422 Kč 40 %
916 916 810 000 Kč 810 000 Kč 544 133 Kč 67 %
240000 OSS 5 751 400 Kč 5 751 400 Kč 2 383 909 Kč 41 %
924 924 5 751 400 Kč 5 751 400 Kč 2 383 909 Kč 41 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 78 200 000 Kč Pokles 76 339 200 Kč 4 745 517 Kč 6 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
10858000000 Smart vzdělávání 0 Kč Navýšení 462 400 Kč 0 Kč 0 %
917 917 0 Kč Navýšení 462 400 Kč 0 Kč 0 %
10858000001 Smart vzdělávání 0 Kč Navýšení 278 200 Kč 0 Kč 0 %
917 917 0 Kč Navýšení 278 200 Kč 0 Kč 0 %
130000 Odbor majetku a investic 5 000 000 Kč Pokles 4 940 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 200 000 Kč Navýšení 320 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 400 000 Kč Pokles 280 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 400 000 Kč Pokles 340 000 Kč 0 Kč 0 %
513 513 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 3 200 000 Kč 3 200 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
150000 150000 30 910 000 Kč 30 910 000 Kč 99 825 Kč 0 %
115 115 19 120 000 Kč 19 120 000 Kč 0 Kč 0 %
315 315 11 790 000 Kč 11 790 000 Kč 99 825 Kč 1 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
170000 Odbor legislativní 200 000 Kč 200 000 Kč 110 007 Kč 55 %
917 917 200 000 Kč 200 000 Kč 110 007 Kč 55 %
170001 OLEG 4 600 000 Kč Pokles 4 229 600 Kč 801 872 Kč 19 %
917 917 4 600 000 Kč Pokles 4 229 600 Kč 801 872 Kč 19 %
170002 OLEG 10 200 000 Kč Navýšení 10 229 200 Kč 2 898 313 Kč 28 %
417 417 0 Kč Navýšení 29 200 Kč 0 Kč 0 %
917 917 10 200 000 Kč 10 200 000 Kč 2 898 313 Kč 28 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
517 517 0 Kč Navýšení 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
2541097000000 2541097000000 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 0 Kč 0 %
2541098000000 2541098000000 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 0 Kč 0 %
2541099000000 2541099000000 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 0 Kč 0 %
2541100000000 2541100000000 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 Kancelář starosty 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 170 000 Kč 7 %
837 837 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 170 000 Kč 7 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 11 520 000 Kč 11 520 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 1 520 000 Kč 1 520 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a privatizace 7 000 000 Kč Pokles 3 296 000 Kč 665 500 Kč 20 %
843 843 7 000 000 Kč Pokles 3 296 000 Kč 665 500 Kč 20 %
90000 odbor ekonomický 570 000 Kč Pokles 3 800 Kč 0 Kč 0 %
909 909 570 000 Kč Pokles 3 800 Kč 0 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 5 600 000 Kč Navýšení 7 616 000 Kč 2 450 999 Kč 32 %
100000 Odbor kancelář městské části 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 4 900 000 Kč Navýšení 5 423 000 Kč 2 403 999 Kč 44 %
926 926 300 000 Kč 300 000 Kč 84 271 Kč 28 %
926 926 4 600 000 Kč Navýšení 5 123 000 Kč 2 319 728 Kč 45 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 1 446 000 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 1 446 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 600 000 Kč Navýšení 647 000 Kč 47 000 Kč 7 %
440 440 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 47 000 Kč 100 %
440 440 160 000 Kč 160 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 440 000 Kč 440 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 21 213 400 Kč Navýšení 21 279 400 Kč 9 452 669 Kč 44 %
100000 Odbor kancelář městské části 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
240000 OSS 20 813 400 Kč 20 813 400 Kč 9 187 437 Kč 44 %
924 924 20 813 400 Kč 20 813 400 Kč 9 187 437 Kč 44 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 200 000 Kč Navýšení 266 000 Kč 265 232 Kč 100 %
937 937 200 000 Kč Navýšení 266 000 Kč 265 232 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 369 081 600 Kč Navýšení 371 545 800 Kč 137 021 390 Kč 37 %
100000 Odbor kancelář městské části 36 220 000 Kč 36 220 000 Kč 8 625 634 Kč 24 %
710 710 35 100 000 Kč 35 100 000 Kč 8 625 634 Kč 25 %
910 910 1 120 000 Kč 1 120 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Odbor majetku a investic 11 464 000 Kč Pokles 11 402 000 Kč 1 695 621 Kč 15 %
413 413 1 060 000 Kč 1 060 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 336 886 Kč 8 %
813 813 4 000 Kč 4 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 105 875 Kč 3 %
913 913 2 400 000 Kč Pokles 2 278 000 Kč 1 252 860 Kč 55 %
150000 150000 3 920 000 Kč Pokles 3 880 000 Kč 253 364 Kč 7 %
115 115 2 000 000 Kč Pokles 1 960 000 Kč 128 744 Kč 7 %
315 315 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 22 980 Kč 1 %
615 615 120 000 Kč 120 000 Kč 101 640 Kč 85 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 2 322 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 322 200 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 35 220 000 Kč Navýšení 35 350 200 Kč 13 570 417 Kč 38 %
916 916 800 000 Kč Navýšení 930 200 Kč 166 472 Kč 18 %
916 916 34 420 000 Kč 34 420 000 Kč 13 403 945 Kč 39 %
170001 OLEG 292 400 Kč Navýšení 662 800 Kč 368 174 Kč 56 %
917 917 292 400 Kč Navýšení 662 800 Kč 368 174 Kč 56 %
170002 OLEG 400 000 Kč Pokles 248 500 Kč 0 Kč 0 %
917 917 400 000 Kč Pokles 248 500 Kč 0 Kč 0 %
190000 Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu 17 928 000 Kč Pokles 17 728 000 Kč 4 996 154 Kč 28 %
619 619 15 528 000 Kč Pokles 15 328 000 Kč 4 996 154 Kč 33 %
619 619 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
240000 OSS 17 762 000 Kč Navýšení 18 217 400 Kč 5 255 179 Kč 29 %
924 924 700 000 Kč Navýšení 1 036 400 Kč 336 380 Kč 32 %
924 924 17 062 000 Kč Navýšení 17 181 000 Kč 4 918 799 Kč 29 %
260000 KTA 1 400 000 Kč Navýšení 1 600 000 Kč 1 231 295 Kč 77 %
926 926 400 000 Kč 400 000 Kč 196 686 Kč 49 %
926 926 1 000 000 Kč Navýšení 1 200 000 Kč 1 034 609 Kč 86 %
370000 Kancelář starosty 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 13 740 000 Kč 13 740 000 Kč 5 745 863 Kč 42 %
437 437 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 694 000 Kč 100 %
437 437 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 266 118 Kč 19 %
637 637 1 570 000 Kč 1 570 000 Kč 635 742 Kč 40 %
637 637 70 000 Kč 70 000 Kč 2 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 8 900 000 Kč 8 900 000 Kč 3 150 000 Kč 35 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 24 860 000 Kč Pokles 24 788 800 Kč 10 975 160 Kč 44 %
437 437 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 8 080 000 Kč Pokles 7 920 000 Kč 6 679 900 Kč 84 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 860 000 Kč 860 000 Kč 77 600 Kč 9 %
637 637 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 6 960 000 Kč 6 960 000 Kč 3 770 000 Kč 54 %
637 637 1 710 000 Kč Pokles 1 664 800 Kč 447 660 Kč 27 %
937 937 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 7 000 000 Kč Pokles 6 889 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 4 670 000 Kč Navýšení 5 195 800 Kč 644 127 Kč 12 %
539 539 2 140 000 Kč Pokles 2 103 600 Kč 423 191 Kč 20 %
539 539 0 Kč Navýšení 88 200 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 580 000 Kč 580 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 740 000 Kč Navýšení 850 000 Kč 12 171 Kč 1 %
739 739 1 210 000 Kč Navýšení 1 374 000 Kč 208 765 Kč 15 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 8 192 800 Kč Pokles 7 016 200 Kč 989 006 Kč 14 %
440 440 1 818 400 Kč Pokles 1 499 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 324 000 Kč Navýšení 1 464 000 Kč 110 398 Kč 8 %
440 440 2 026 400 Kč Pokles 1 041 000 Kč 428 200 Kč 41 %
440 440 3 024 000 Kč Pokles 3 012 000 Kč 450 408 Kč 15 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 185 566 800 Kč Pokles 181 141 900 Kč 78 882 512 Kč 44 %
241 241 11 840 000 Kč 11 840 000 Kč 6 732 291 Kč 57 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 400 000 Kč 400 000 Kč 198 004 Kč 50 %
241 241 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 128 000 Kč 128 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 90 750 Kč 4 %
241 241 17 000 000 Kč 17 000 000 Kč 6 055 481 Kč 36 %
241 241 146 000 000 Kč Pokles 142 500 500 Kč 64 543 654 Kč 45 %
241 241 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 1 113 442 Kč 28 %
341 341 1 354 800 Kč Pokles 677 400 Kč 0 Kč 0 %
641 641 644 000 Kč Pokles 396 000 Kč 0 Kč 0 %
841 841 500 000 Kč 500 000 Kč 148 890 Kč 30 %
430000 Odbor bytů a privatizace 350 000 Kč Navýšení 4 024 000 Kč 127 234 Kč 3 %
143 143 350 000 Kč Pokles 340 000 Kč 17 463 Kč 5 %
443 443 0 Kč Navýšení 39 000 Kč 38 333 Kč 98 %
443 443 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 227 Kč 87 %
843 843 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 39 494 Kč 99 %
843 843 0 Kč Navýšení 3 599 000 Kč 26 717 Kč 1 %
7 stravenky 5 808 000 Kč 5 808 000 Kč 3 095 614 Kč 53 %
926 926 5 808 000 Kč 5 808 000 Kč 3 095 614 Kč 53 %
80001 O M S O 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
608 608 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 257 600 Kč Navýšení 603 800 Kč 0 Kč 0 %
317 317 0 Kč Navýšení 88 600 Kč 0 Kč 0 %
341 341 257 600 Kč Navýšení 515 200 Kč 0 Kč 0 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 566 200 Kč 566 038 Kč 100 %
909 909 0 Kč Navýšení 566 200 Kč 566 038 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 122 215 200 Kč Navýšení 124 589 200 Kč 7 371 190 Kč 6 %
100000 Odbor kancelář městské části 200 000 Kč 200 000 Kč 72 467 Kč 36 %
710 710 200 000 Kč 200 000 Kč 72 467 Kč 36 %
130000 Odbor majetku a investic 20 000 000 Kč Navýšení 22 212 800 Kč 692 918 Kč 3 %
813 813 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 5 457 Kč 0 %
813 813 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 161 965 Kč 3 %
913 913 11 000 000 Kč Navýšení 13 212 800 Kč 525 496 Kč 4 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 5 860 000 Kč 5 860 000 Kč 560 352 Kč 10 %
916 916 5 860 000 Kč 5 860 000 Kč 560 352 Kč 10 %
240000 OSS 2 138 000 Kč Pokles 2 019 000 Kč 86 000 Kč 4 %
924 924 2 138 000 Kč Pokles 2 019 000 Kč 86 000 Kč 4 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 300 000 Kč Navýšení 422 200 Kč 46 860 Kč 11 %
637 637 300 000 Kč 300 000 Kč 46 860 Kč 16 %
637 637 0 Kč Navýšení 122 200 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 45 800 000 Kč 45 800 000 Kč 4 190 019 Kč 9 %
440 440 0 Kč Navýšení 75 600 Kč 75 533 Kč 100 %
440 440 4 400 000 Kč Navýšení 4 424 000 Kč 4 023 998 Kč 91 %
440 440 41 400 000 Kč Pokles 41 300 400 Kč 90 488 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 47 917 200 Kč Navýšení 48 075 200 Kč 1 722 574 Kč 4 %
241 241 400 000 Kč 400 000 Kč 72 188 Kč 18 %
241 241 8 000 000 Kč Navýšení 8 400 000 Kč 88 172 Kč 1 %
241 241 17 400 000 Kč 17 400 000 Kč 1 517 444 Kč 9 %
341 341 10 000 000 Kč Pokles 9 758 000 Kč 44 770 Kč 0 %
641 641 12 117 200 Kč 12 117 200 Kč 0 Kč 0 %
5172 Programové vybavení 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 135 312 Kč 5 %
240000 OSS 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 135 312 Kč 5 %
924 924 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 135 312 Kč 5 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 840 000 Kč Pokles 3 793 000 Kč 1 123 673 Kč 30 %
260000 KTA 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 589 064 Kč 31 %
926 926 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 576 282 Kč 38 %
926 926 200 000 Kč 200 000 Kč 648 Kč 0 %
926 926 200 000 Kč 200 000 Kč 12 135 Kč 6 %
260001 Sport4Citizens 0 Kč 0 Kč 11 671 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč 11 671 Kč - - - -
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 1 720 000 Kč 1 720 000 Kč 375 827 Kč 22 %
437 437 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 8 048 Kč 4 %
637 637 1 260 000 Kč 1 260 000 Kč 367 779 Kč 29 %
637 637 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 200 000 Kč Pokles 153 000 Kč 147 110 Kč 96 %
440 440 200 000 Kč Pokles 153 000 Kč 147 110 Kč 96 %
5175 Pohoštění 8 974 000 Kč Navýšení 9 131 900 Kč 2 073 830 Kč 23 %
100000 Odbor kancelář městské části 2 220 000 Kč Navýšení 2 237 000 Kč 582 087 Kč 26 %
710 710 20 000 Kč Navýšení 37 000 Kč 12 823 Kč 35 %
910 910 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 569 264 Kč 26 %
150000 150000 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 1 100 000 Kč Navýšení 1 226 100 Kč 552 422 Kč 45 %
916 916 600 000 Kč Navýšení 726 100 Kč 408 884 Kč 56 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 143 538 Kč 29 %
190000 Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu 400 000 Kč 400 000 Kč 6 220 Kč 2 %
619 619 400 000 Kč 400 000 Kč 6 220 Kč 2 %
370000 Kancelář starosty 490 000 Kč Pokles 473 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 200 000 Kč Pokles 183 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 500 000 Kč 500 000 Kč 150 296 Kč 30 %
437 437 200 000 Kč 200 000 Kč 54 838 Kč 27 %
637 637 300 000 Kč 300 000 Kč 95 458 Kč 32 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 2 180 000 Kč 2 180 000 Kč 536 499 Kč 25 %
437 437 80 000 Kč 80 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 500 000 Kč 500 000 Kč 164 155 Kč 33 %
637 637 1 280 000 Kč 1 280 000 Kč 343 244 Kč 27 %
637 637 280 000 Kč 280 000 Kč 29 100 Kč 10 %
637 637 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 1 062 000 Kč Navýšení 1 093 800 Kč 205 577 Kč 19 %
439 439 0 Kč Navýšení 18 800 Kč 0 Kč 0 %
539 539 400 000 Kč 400 000 Kč 191 632 Kč 48 %
539 539 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 220 000 Kč 220 000 Kč 5 401 Kč 2 %
539 539 20 000 Kč Navýšení 24 000 Kč 2 798 Kč 12 %
739 739 422 000 Kč 422 000 Kč 5 746 Kč 1 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 222 000 Kč 222 000 Kč 35 032 Kč 16 %
440 440 222 000 Kč 222 000 Kč 35 032 Kč 16 %
7 stravenky 760 000 Kč 760 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 760 000 Kč 760 000 Kč 0 Kč 0 %
80001 O M S O 20 000 Kč 20 000 Kč 5 697 Kč 28 %
608 608 20 000 Kč 20 000 Kč 5 697 Kč 28 %
5176 Účastnické poplatky na konference 300 000 Kč 300 000 Kč 50 296 Kč 17 %
260000 KTA 300 000 Kč 300 000 Kč 50 296 Kč 17 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 9 900 Kč 10 %
926 926 200 000 Kč 200 000 Kč 40 396 Kč 20 %
5177 Nákup uměleckých předmětů 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 167 230 Kč 17 %
240000 OSS 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 700 000 Kč 700 000 Kč 167 230 Kč 24 %
926 926 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 500 000 Kč 500 000 Kč 167 230 Kč 33 %
5182 0 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 Kč 0 Kč 1 064 472 Kč - - - -
908 908 0 Kč 0 Kč 20 000 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 1 024 472 Kč - - - -
936 936 0 Kč 0 Kč 20 000 Kč - - - -
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 7 200 Kč 7 125 Kč 99 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 7 200 Kč 7 125 Kč 99 %
926 926 0 Kč Navýšení 7 200 Kč 7 125 Kč 99 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 426 000 Kč Navýšení 1 483 000 Kč 167 836 Kč 11 %
170000 Odbor legislativní 1 406 000 Kč 1 406 000 Kč 126 930 Kč 9 %
917 917 1 406 000 Kč 1 406 000 Kč 126 930 Kč 9 %
260000 KTA 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč 0 Kč -13 324 Kč - - - -
839 839 0 Kč 0 Kč -13 324 Kč - - - -
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 12 000 Kč 12 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 12 000 Kč 12 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
430000 Odbor bytů a privatizace 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 17 230 Kč 86 %
843 843 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 17 230 Kč 86 %
5194 Věcné dary 2 740 000 Kč Navýšení 2 795 200 Kč 854 779 Kč 31 %
100000 Odbor kancelář městské části 240 000 Kč 240 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 Kancelář starosty 120 000 Kč 120 000 Kč 29 286 Kč 24 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 29 286 Kč 29 %
937 937 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 300 000 Kč 300 000 Kč 20 909 Kč 7 %
437 437 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 20 909 Kč 21 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 180 000 Kč Navýšení 225 200 Kč 134 384 Kč 60 %
437 437 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 140 000 Kč Navýšení 185 200 Kč 114 360 Kč 62 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 20 024 Kč 67 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 500 000 Kč Navýšení 510 000 Kč 41 700 Kč 8 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 400 000 Kč 400 000 Kč 41 700 Kč 10 %
739 739 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
80001 O M S O 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 628 500 Kč 57 %
608 608 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 628 500 Kč 57 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 500 000 Kč Navýšení 669 800 Kč 669 778 Kč 100 %
260000 KTA 500 000 Kč Navýšení 669 800 Kč 669 778 Kč 100 %
926 926 500 000 Kč Navýšení 669 800 Kč 669 778 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 40 000 Kč Navýšení 462 900 Kč 236 400 Kč 51 %
370000 Kancelář starosty 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 0 Kč Navýšení 281 400 Kč 236 400 Kč 84 %
437 437 0 Kč Navýšení 106 400 Kč 106 400 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 58 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 58 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 83 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 83 500 Kč 0 Kč 0 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 2 640 000 Kč Navýšení 3 612 800 Kč 1 846 700 Kč 51 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 2 040 000 Kč Navýšení 2 862 800 Kč 1 647 700 Kč 58 %
437 437 440 000 Kč Navýšení 847 800 Kč 507 700 Kč 60 %
637 637 0 Kč Navýšení 235 000 Kč 40 000 Kč 17 %
637 637 1 600 000 Kč Navýšení 1 700 000 Kč 1 100 000 Kč 65 %
637 637 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 600 000 Kč Pokles 462 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 600 000 Kč Pokles 462 000 Kč 0 Kč 0 %
370033 KST - oddělení sportu, kultury a památkové péče 0 Kč Navýšení 190 000 Kč 150 000 Kč 79 %
437 437 0 Kč Navýšení 190 000 Kč 150 000 Kč 79 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 98 000 Kč 49 000 Kč 50 %
641 641 0 Kč Navýšení 98 000 Kč 49 000 Kč 50 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 100 000 Kč Navýšení 606 400 Kč 0 Kč 0 %
370000 Kancelář starosty 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 0 Kč Navýšení 175 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 175 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 218 200 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 218 200 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 33 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 33 200 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 890 000 Kč Navýšení 10 070 700 Kč 4 483 926 Kč 45 %
370000 Kancelář starosty 160 000 Kč 160 000 Kč 40 000 Kč 25 %
637 637 160 000 Kč 160 000 Kč 40 000 Kč 25 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 1 990 000 Kč Navýšení 3 786 000 Kč 2 296 000 Kč 61 %
437 437 960 000 Kč Navýšení 1 510 000 Kč 1 040 000 Kč 69 %
637 637 1 030 000 Kč Navýšení 1 226 000 Kč 1 166 000 Kč 95 %
637 637 0 Kč Navýšení 1 050 000 Kč 90 000 Kč 9 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
370033 KST - oddělení sportu, kultury a památkové péče 0 Kč Navýšení 3 501 000 Kč 1 550 000 Kč 44 %
437 437 0 Kč Navýšení 3 501 000 Kč 1 550 000 Kč 44 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 1 140 000 Kč Pokles 1 010 000 Kč 518 000 Kč 51 %
539 539 340 000 Kč Pokles 190 000 Kč 138 000 Kč 73 %
539 539 360 000 Kč 360 000 Kč 360 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
739 739 440 000 Kč 440 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 430 100 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 430 100 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 583 600 Kč 79 926 Kč 14 %
241 241 0 Kč Navýšení 499 600 Kč 0 Kč 0 %
641 641 0 Kč Navýšení 84 000 Kč 79 926 Kč 95 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 877 500 Kč 25 000 Kč 3 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 0 Kč Navýšení 827 500 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 770 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 57 500 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 25 000 Kč 50 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 25 000 Kč 50 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 30 000 000 Kč Pokles 20 383 200 Kč 320 000 Kč 2 %
370000 Kancelář starosty 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 16 600 000 Kč Pokles 12 409 100 Kč 320 000 Kč 3 %
437 437 8 400 000 Kč Pokles 7 385 800 Kč 100 000 Kč 1 %
637 637 5 800 000 Kč Pokles 3 889 300 Kč 120 000 Kč 3 %
637 637 400 000 Kč Pokles 134 000 Kč 100 000 Kč 75 %
637 637 2 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
370033 KST - oddělení sportu, kultury a památkové péče 6 000 000 Kč Pokles 2 289 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 6 000 000 Kč Pokles 2 289 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 3 000 000 Kč Pokles 1 884 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 3 000 000 Kč Pokles 1 880 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 1 300 000 Kč Pokles 700 400 Kč 0 Kč 0 %
241 241 1 300 000 Kč Pokles 700 400 Kč 0 Kč 0 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 289 901 600 Kč Pokles 288 480 300 Kč 160 308 208 Kč 56 %
100 CSOP 54 590 000 Kč Pokles 51 956 800 Kč 27 880 458 Kč 54 %
539 539 54 590 000 Kč Pokles 51 956 800 Kč 27 880 458 Kč 54 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 7 400 800 Kč Navýšení 8 181 400 Kč 4 783 700 Kč 58 %
440 440 7 400 800 Kč Navýšení 8 174 400 Kč 4 776 700 Kč 58 %
441 441 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 7 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 28 063 200 Kč Pokles 7 704 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 8 080 000 Kč Pokles 3 582 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 19 983 200 Kč Pokles 4 121 800 Kč 0 Kč 0 %
513 0513 - KK POŠTOVKA - 6 978 000 Kč 6 978 000 Kč 3 198 250 Kč 46 %
637 637 6 978 000 Kč 6 978 000 Kč 3 198 250 Kč 46 %
756 756 8 408 000 Kč Navýšení 8 974 200 Kč 5 122 200 Kč 57 %
440 440 8 408 000 Kč Navýšení 8 974 200 Kč 5 122 200 Kč 57 %
757 757 22 809 000 Kč Navýšení 24 334 000 Kč 13 854 200 Kč 57 %
440 440 22 809 000 Kč Navýšení 24 334 000 Kč 13 854 200 Kč 57 %
807 807 9 524 000 Kč Navýšení 10 391 200 Kč 6 037 700 Kč 58 %
440 440 9 524 000 Kč Navýšení 10 391 200 Kč 6 037 700 Kč 58 %
808 808 20 020 000 Kč Navýšení 21 359 200 Kč 12 097 700 Kč 57 %
440 440 20 020 000 Kč Navýšení 21 359 200 Kč 12 097 700 Kč 57 %
812 812 12 604 000 Kč Navýšení 13 289 800 Kč 7 519 600 Kč 57 %
440 440 12 604 000 Kč Navýšení 13 289 800 Kč 7 519 600 Kč 57 %
813 813 4 138 000 Kč Navýšení 4 629 600 Kč 2 709 550 Kč 59 %
440 440 4 138 000 Kč Navýšení 4 629 600 Kč 2 709 550 Kč 59 %
814 814 12 554 000 Kč Navýšení 13 512 600 Kč 7 760 350 Kč 57 %
440 440 12 554 000 Kč Navýšení 13 512 600 Kč 7 760 350 Kč 57 %
815 815 10 032 000 Kč Navýšení 10 856 600 Kč 6 260 200 Kč 58 %
440 440 10 032 000 Kč Navýšení 10 856 600 Kč 6 260 200 Kč 58 %
816 816 27 208 200 Kč Navýšení 28 668 800 Kč 16 061 700 Kč 56 %
440 440 27 208 200 Kč Navýšení 28 608 800 Kč 16 061 700 Kč 56 %
637 637 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
863 863 17 960 000 Kč Navýšení 18 908 000 Kč 10 678 850 Kč 56 %
440 440 17 960 000 Kč Navýšení 18 908 000 Kč 10 678 850 Kč 56 %
865 865 2 290 000 Kč Navýšení 2 659 600 Kč 1 616 700 Kč 61 %
440 440 2 290 000 Kč Navýšení 2 659 600 Kč 1 616 700 Kč 61 %
866 866 2 320 000 Kč Navýšení 2 655 200 Kč 1 593 500 Kč 60 %
440 440 2 320 000 Kč Navýšení 2 655 200 Kč 1 593 500 Kč 60 %
867 867 1 710 000 Kč Navýšení 2 052 200 Kč 1 270 100 Kč 62 %
440 440 1 710 000 Kč Navýšení 2 052 200 Kč 1 270 100 Kč 62 %
869 869 2 500 000 Kč Navýšení 2 853 400 Kč 1 710 900 Kč 60 %
440 440 2 500 000 Kč Navýšení 2 853 400 Kč 1 710 900 Kč 60 %
871 871 9 976 000 Kč Navýšení 15 912 000 Kč 11 154 000 Kč 70 %
440 440 9 976 000 Kč Navýšení 15 912 000 Kč 11 154 000 Kč 70 %
873 873 2 380 000 Kč Navýšení 2 722 200 Kč 1 634 700 Kč 60 %
440 440 2 380 000 Kč Navýšení 2 722 200 Kč 1 634 700 Kč 60 %
874 874 4 566 400 Kč Navýšení 5 066 800 Kč 2 885 050 Kč 57 %
440 440 4 566 400 Kč Navýšení 5 036 800 Kč 2 885 050 Kč 57 %
637 637 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
875 875 2 548 000 Kč Navýšení 3 104 200 Kč 1 834 000 Kč 59 %
437 437 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
440 440 2 548 000 Kč Navýšení 3 054 200 Kč 1 784 000 Kč 58 %
876 876 3 370 000 Kč Navýšení 3 705 200 Kč 2 163 050 Kč 58 %
440 440 3 370 000 Kč Navýšení 3 705 200 Kč 2 163 050 Kč 58 %
877 877 2 789 000 Kč Navýšení 3 362 300 Kč 1 861 600 Kč 55 %
440 440 2 789 000 Kč Navýšení 3 362 300 Kč 1 861 600 Kč 55 %
878 878 2 080 000 Kč Navýšení 2 451 200 Kč 1 498 650 Kč 61 %
440 440 2 080 000 Kč Navýšení 2 451 200 Kč 1 498 650 Kč 61 %
879 879 6 176 000 Kč Navýšení 6 511 200 Kč 3 685 500 Kč 57 %
440 440 6 176 000 Kč Navýšení 6 511 200 Kč 3 685 500 Kč 57 %
880 880 2 587 000 Kč Navýšení 2 974 200 Kč 1 791 800 Kč 60 %
440 440 2 587 000 Kč Navýšení 2 974 200 Kč 1 791 800 Kč 60 %
882 882 2 320 000 Kč Navýšení 2 706 200 Kč 1 644 200 Kč 61 %
440 440 2 320 000 Kč Navýšení 2 706 200 Kč 1 644 200 Kč 61 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 72 759 100 Kč 44 046 397 Kč 61 %
100 CSOP 0 Kč Navýšení 19 113 200 Kč 19 113 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 19 113 200 Kč 19 113 200 Kč 100 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 4 955 600 Kč 4 955 544 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 4 955 600 Kč 4 955 544 Kč 100 %
15003000000 EU Šablony - MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 1 067 600 Kč 1 067 482 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 067 600 Kč 1 067 482 Kč 100 %
15014000000 15014000000 0 Kč Navýšení 1 120 800 Kč 1 120 896 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 120 800 Kč 1 120 896 Kč 100 %
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 868 000 Kč 868 080 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 868 000 Kč 868 080 Kč 100 %
15034000000 15034000000 0 Kč Navýšení 1 282 000 Kč 1 282 048 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 282 000 Kč 1 282 048 Kč 100 %
15058000000 15058000000 0 Kč Navýšení 1 394 400 Kč 1 394 378 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 394 400 Kč 1 394 378 Kč 100 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 1 480 400 Kč 590 480 Kč 40 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 480 400 Kč 590 480 Kč 40 %
2360430000000 2360430000000 0 Kč Navýšení 455 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 455 400 Kč 0 Kč 0 %
2360433000000 2360433000000 0 Kč Navýšení 811 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 811 800 Kč 0 Kč 0 %
2450646000000 2450646000000 0 Kč Navýšení 1 166 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 166 800 Kč 0 Kč 0 %
2450653000000 2450653000000 0 Kč Navýšení 499 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 499 200 Kč 0 Kč 0 %
2451157000000 2451157000000 0 Kč Navýšení 493 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 493 600 Kč 0 Kč 0 %
2451161000000 multikulturní šablony pro MŠ Duha 0 Kč Navýšení 1 426 800 Kč 855 800 Kč 60 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 426 800 Kč 855 800 Kč 60 %
2451177000000 2451177000000 0 Kč Navýšení 239 200 Kč 233 128 Kč 97 %
440 440 0 Kč Navýšení 239 200 Kč 233 128 Kč 97 %
2451183000000 2451183000000 0 Kč Navýšení 479 600 Kč 239 661 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 479 600 Kč 239 661 Kč 50 %
2451225000000 2451225000000 0 Kč Navýšení 776 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 776 800 Kč 0 Kč 0 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 292 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 292 800 Kč 0 Kč 0 %
2451262000000 2451262000000 0 Kč Navýšení 702 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 702 400 Kč 0 Kč 0 %
2541137000000 2541137000000 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 0 Kč 0 %
2661358000000 2661358000000 0 Kč Navýšení 345 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 345 000 Kč 0 Kč 0 %
2661362000000 2661362000000 0 Kč Navýšení 383 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 383 400 Kč 0 Kč 0 %
756 756 0 Kč Navýšení 1 128 400 Kč 394 900 Kč 35 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 128 400 Kč 394 900 Kč 35 %
757 757 0 Kč Navýšení 3 274 500 Kč 1 218 600 Kč 37 %
440 440 0 Kč Navýšení 3 274 500 Kč 1 218 600 Kč 37 %
807 807 0 Kč Navýšení 1 677 000 Kč 586 800 Kč 35 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 677 000 Kč 586 800 Kč 35 %
808 808 0 Kč Navýšení 2 731 400 Kč 1 060 900 Kč 39 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 731 400 Kč 1 060 900 Kč 39 %
812 812 0 Kč Navýšení 2 109 400 Kč 800 900 Kč 38 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 109 400 Kč 800 900 Kč 38 %
813 813 0 Kč Navýšení 856 800 Kč 299 900 Kč 35 %
440 440 0 Kč Navýšení 856 800 Kč 299 900 Kč 35 %
814 814 0 Kč Navýšení 2 267 200 Kč 855 700 Kč 38 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 267 200 Kč 855 700 Kč 38 %
815 815 0 Kč Navýšení 2 085 200 Kč 762 400 Kč 37 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 085 200 Kč 762 400 Kč 37 %
816 816 0 Kč Navýšení 4 979 700 Kč 1 839 000 Kč 37 %
440 440 0 Kč Navýšení 4 979 700 Kč 1 839 000 Kč 37 %
863 863 0 Kč Navýšení 2 371 000 Kč 866 000 Kč 37 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 371 000 Kč 866 000 Kč 37 %
865 865 0 Kč Navýšení 415 900 Kč 145 500 Kč 35 %
440 440 0 Kč Navýšení 415 900 Kč 145 500 Kč 35 %
866 866 0 Kč Navýšení 541 600 Kč 189 600 Kč 35 %
440 440 0 Kč Navýšení 541 600 Kč 189 600 Kč 35 %
867 867 0 Kč Navýšení 376 700 Kč 131 800 Kč 35 %
440 440 0 Kč Navýšení 376 700 Kč 131 800 Kč 35 %
869 869 0 Kč Navýšení 569 700 Kč 199 500 Kč 35 %
440 440 0 Kč Navýšení 569 700 Kč 199 500 Kč 35 %
871 871 0 Kč Navýšení 1 873 300 Kč 732 300 Kč 39 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 873 300 Kč 732 300 Kč 39 %
873 873 0 Kč Navýšení 537 600 Kč 188 300 Kč 35 %
440 440 0 Kč Navýšení 537 600 Kč 188 300 Kč 35 %
874 874 0 Kč Navýšení 1 594 400 Kč 607 500 Kč 38 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 594 400 Kč 607 500 Kč 38 %
875 875 0 Kč Navýšení 598 900 Kč 272 000 Kč 45 %
440 440 0 Kč Navýšení 598 900 Kč 272 000 Kč 45 %
876 876 0 Kč Navýšení 684 300 Kč 239 500 Kč 35 %
440 440 0 Kč Navýšení 684 300 Kč 239 500 Kč 35 %
877 877 0 Kč Navýšení 433 500 Kč 151 800 Kč 35 %
440 440 0 Kč Navýšení 433 500 Kč 151 800 Kč 35 %
878 878 0 Kč Navýšení 345 400 Kč 120 900 Kč 35 %
440 440 0 Kč Navýšení 345 400 Kč 120 900 Kč 35 %
879 879 0 Kč Navýšení 818 500 Kč 286 400 Kč 35 %
440 440 0 Kč Navýšení 818 500 Kč 286 400 Kč 35 %
880 880 0 Kč Navýšení 572 400 Kč 200 400 Kč 35 %
440 440 0 Kč Navýšení 572 400 Kč 200 400 Kč 35 %
882 882 0 Kč Navýšení 500 400 Kč 175 100 Kč 35 %
440 440 0 Kč Navýšení 500 400 Kč 175 100 Kč 35 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3 540 000 Kč Navýšení 3 863 700 Kč 3 547 000 Kč 92 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 3 540 000 Kč Navýšení 3 588 200 Kč 3 540 000 Kč 99 %
637 637 540 000 Kč 540 000 Kč 540 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 0 Kč 0 %
637 637 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 100 %
370033 KST - oddělení sportu, kultury a památkové péče 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 148 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 108 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 107 000 Kč 7 000 Kč 7 %
241 241 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 7 000 Kč 100 %
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti 0 Kč 0 Kč 23 019 Kč - - - -
6402 6402 0 Kč 0 Kč 23 019 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 23 019 Kč - - - -
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 928 100 Kč 1 249 014 Kč 135 %
0 ostatní 0 Kč Navýšení 677 400 Kč 677 364 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 677 400 Kč 677 364 Kč 100 %
10359000000 10359000000 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 7 004 Kč 200 %
440 440 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 7 004 Kč 200 %
10422000000 10422000000 0 Kč Navýšení 224 400 Kč 224 280 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 224 400 Kč 224 280 Kč 100 %
10488000000 10488000000 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 13 504 Kč 199 %
440 440 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 13 504 Kč 199 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 16 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 16 000 Kč 100 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč 0 Kč 310 863 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 310 863 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 10 000 Kč Navýšení 20 000 Kč 2 000 Kč 10 %
130000 Odbor majetku a investic 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a privatizace 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 2 000 Kč 20 %
143 143 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 2 000 Kč 20 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 80 000 Kč 80 000 Kč 39 000 Kč 49 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 80 000 Kč 80 000 Kč 39 000 Kč 49 %
916 916 80 000 Kč 80 000 Kč 39 000 Kč 49 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 320 000 Kč 1 320 000 Kč 492 859 Kč 37 %
260000 KTA 1 320 000 Kč 1 320 000 Kč 492 859 Kč 37 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 492 859 Kč 38 %
5492 Dary obyvatelstvu 310 000 Kč 310 000 Kč 88 000 Kč 28 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 300 000 Kč 300 000 Kč 78 000 Kč 26 %
639 639 300 000 Kč 300 000 Kč 78 000 Kč 26 %
80001 O M S O 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 42 000 Kč 42 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 42 000 Kč 42 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 42 000 Kč 42 000 Kč 100 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 12 052 000 Kč Navýšení 15 093 000 Kč 7 414 796 Kč 49 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 1 302 000 Kč 1 228 000 Kč 94 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 302 000 Kč 1 228 000 Kč 94 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 1 739 000 Kč 43 848 Kč 3 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 739 000 Kč 43 848 Kč 3 %
7 stravenky 12 052 000 Kč 12 052 000 Kč 6 142 948 Kč 51 %
926 926 249 600 Kč 249 600 Kč 34 400 Kč 14 %
926 926 11 802 400 Kč 11 802 400 Kč 6 108 548 Kč 52 %
5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0 Kč Navýšení 369 200 Kč 349 665 Kč 95 %
170002 OLEG 0 Kč Navýšení 369 200 Kč 349 665 Kč 95 %
417 417 0 Kč Navýšení 369 200 Kč 349 665 Kč 95 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 470 255 Kč 29 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 470 255 Kč 29 %
839 839 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 470 255 Kč 29 %
5901 Nespecifikované rezervy 6 000 000 Kč Navýšení 22 185 200 Kč 0 Kč 0 %
90000 odbor ekonomický 6 000 000 Kč Navýšení 19 512 600 Kč 0 Kč 0 %
209 209 0 Kč Navýšení 4 150 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 5 922 400 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
509 509 0 Kč Navýšení 595 000 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 6 000 000 Kč Pokles 845 200 Kč 0 Kč 0 %
90001 90001 0 Kč Navýšení 2 672 600 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 2 672 600 Kč 0 Kč 0 %
5903 Rezerva na krizová opatření 580 000 Kč 580 000 Kč 0 Kč 0 %
100000 Odbor kancelář městské části 580 000 Kč 580 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 580 000 Kč 580 000 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 7 200 Kč 90 %
90000 odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 7 200 Kč 90 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 7 200 Kč 90 %
6111 Programové vybavení 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240004 Licence 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240014 Digitalizace úřadu 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410058 Předprojekční průzkumy 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 813 289 200 Kč Navýšení 908 375 900 Kč 73 725 011 Kč 8 %
130026 Letohrádek Portheimka č.p.68, Štefánikova 12 1 108 000 Kč 1 108 000 Kč 0 Kč 0 %
613 613 1 108 000 Kč 1 108 000 Kč 0 Kč 0 %
130041 vybudování veřejné infrastruktury - výstavba občanského vybavení "Hotel Mozart" 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
130059 ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru 2 292 000 Kč 2 292 000 Kč 2 291 740 Kč 100 %
413 413 2 292 000 Kč 2 292 000 Kč 2 291 740 Kč 100 %
130075 Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“. 16 000 000 Kč 16 000 000 Kč 37 510 Kč 0 %
913 913 16 000 000 Kč 16 000 000 Kč 37 510 Kč 0 %
130077 Císařská louka - lávka (PD) 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
313 313 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130084 Financování VZMR - ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 8 - Jinonice - provedení nového pavil 73 800 000 Kč 73 800 000 Kč 21 726 006 Kč 29 %
413 413 73 800 000 Kč 73 800 000 Kč 21 726 006 Kč 29 %
130095 ZŠ a MŠ Kořenského. objekt pod Žvahovem 463/21 - úpravy pro umístění tříd ZŠ vč. ostranění závad 0 Kč 0 Kč -0 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč -0 Kč - - - -
130096 ZˇA a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 34 000 000 Kč Pokles 33 849 200 Kč 0 Kč 0 %
413 413 34 000 000 Kč Pokles 33 849 200 Kč 0 Kč 0 %
130097 Úprava objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby FZŠ Drtinova 29 400 000 Kč 29 400 000 Kč 261 360 Kč 1 %
413 413 29 400 000 Kč 29 400 000 Kč 261 360 Kč 1 %
130100 FZŠ Drtinova1861/1-sanace části obvodového zdiva a úprava ležaté kanalizace (PD) 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
130101 ZŠ a MŠ Kořenského,obj. Kořenského 760/10-sanace suterén. prostor do uliční části, opatření proti vl 24 000 Kč 24 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 24 000 Kč 24 000 Kč 0 Kč 0 %
130103 MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 1 560 000 Kč 1 560 000 Kč 580 800 Kč 37 %
413 413 1 560 000 Kč 1 560 000 Kč 580 800 Kč 37 %
130104 ZŠ a MŠ Barrandov 1, j.Chaplinovo nám.615/1, rekonstrukce doprav. hřiště vč.rekon.2 hřišť a vyb.učeb 74 000 Kč 74 000 Kč 72 600 Kč 98 %
413 413 74 000 Kč 74 000 Kč 72 600 Kč 98 %
130116 Dům s pečovatelskou službou,Zubatého 10-přestavba suterén.prostor a řešení vlhkosti a odvětrávání 9 840 000 Kč Pokles 7 627 200 Kč 2 602 892 Kč 34 %
513 513 9 840 000 Kč Pokles 7 627 200 Kč 2 602 892 Kč 34 %
130118 Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4, včetně návrhu dopravy v klidu 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130133 Stavební úpravy komunikace Na Pomezí 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
313 313 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130134 Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130135 Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
130136 Plzeňská 117/39, 150 00 Praha 5, Košíře – sanace vlhkého zdiva 22 000 Kč 22 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 22 000 Kč 22 000 Kč 0 Kč 0 %
130137 Plzeňská 314/115, 150 00 Praha 5, Košíře – sanace vlhkého zdiva 24 000 Kč 24 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 24 000 Kč 24 000 Kč 0 Kč 0 %
130138 VŠ MVVP, U Santošky 1093/17, 150 00 Praha 5, Smíchov – sanace vlhkého zdiva 28 000 Kč 28 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 28 000 Kč 28 000 Kč 0 Kč 0 %
130140 Stavební úpravy a nástavba objektu Lidická 251/34 - PD 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
130150 Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami 1 000 000 Kč Pokles 941 900 Kč 43 700 Kč 5 %
913 913 1 000 000 Kč Pokles 941 900 Kč 43 700 Kč 5 %
130151 Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 20 000 000 Kč 20 000 000 Kč 29 040 Kč 0 %
813 813 20 000 000 Kč 20 000 000 Kč 29 040 Kč 0 %
130152 Obnova sportovišť v parku Sacré Couer 306 000 Kč 306 000 Kč 0 Kč 0 %
213 213 306 000 Kč 306 000 Kč 0 Kč 0 %
130153 Obnova dětského hřiště M, Barrandov 306 000 Kč 306 000 Kč 0 Kč 0 %
213 213 306 000 Kč 306 000 Kč 0 Kč 0 %
130155 Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ a CSOP 2 000 000 Kč Pokles 1 449 700 Kč 0 Kč 0 %
410 410 0 Kč Navýšení 413 500 Kč 0 Kč 0 %
713 713 2 000 000 Kč Pokles 1 036 200 Kč 0 Kč 0 %
130159 FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
130162 MŠ Beníškové - nástavba 2. NP objektu 1 628 000 Kč 1 628 000 Kč 890 560 Kč 55 %
413 413 1 628 000 Kč 1 628 000 Kč 890 560 Kč 55 %
130164 ZŠ a MŠ U Santošky - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav 654 000 Kč 654 000 Kč 96 800 Kč 15 %
413 413 654 000 Kč 654 000 Kč 96 800 Kč 15 %
130166 ZŠ a MŠ - Bezbariérovost škol zřizovaných MČ P5 858 000 Kč 858 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 858 000 Kč 858 000 Kč 0 Kč 0 %
130173 Na Hřebenkách 2765/3a Jesle - zateplení objektů 10 400 000 Kč 10 400 000 Kč 0 Kč 0 %
513 513 10 400 000 Kč 10 400 000 Kč 0 Kč 0 %
130174 Na Neklance Dům sociálních služeb - kompletní výměna hlavních bezpečnostních dveří 640 000 Kč 640 000 Kč 0 Kč 0 %
513 513 640 000 Kč 640 000 Kč 0 Kč 0 %
130176 Zubatého 330/10 byty zvláštní určení - rekonstrukce bytů 760 000 Kč 760 000 Kč 566 791 Kč 75 %
513 513 760 000 Kč 760 000 Kč 566 791 Kč 75 %
130178 Poštovka DPS 5 700 000 Kč 5 700 000 Kč 786 331 Kč 14 %
813 813 5 700 000 Kč 5 700 000 Kč 786 331 Kč 14 %
130181 Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %
130182 Demolice objektu na pozemku p.č. 149/4 Hlubočepy 16 000 000 Kč 16 000 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 16 000 000 Kč 16 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130186 Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 1 440 653 Kč 14 %
813 813 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 1 440 653 Kč 14 %
130189 ZŠ a MŠ U Santošky - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení 250 000 Kč 250 000 Kč 249 744 Kč 100 %
413 413 250 000 Kč 250 000 Kč 249 744 Kč 100 %
130190 MŠ Beníškové "Slunéčko"- výstavba kontejnerového pavilonu MŠ 3 582 000 Kč 3 582 000 Kč 1 079 320 Kč 30 %
413 413 3 582 000 Kč 3 582 000 Kč 1 079 320 Kč 30 %
130191 ZŠ a MŠ Tyršova - stavební úpravy tělocvičny 6 800 000 Kč 6 800 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 6 800 000 Kč 6 800 000 Kč 0 Kč 0 %
130192 MŠ Nad Palatou - snížení energetické náročnosti 24 600 000 Kč 24 600 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 24 600 000 Kč 24 600 000 Kč 0 Kč 0 %
130193 MŠ Lohniského - snížení energetické náročnosti 23 000 000 Kč 23 000 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 23 000 000 Kč 23 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130194 ZŠ a MŠ Barrandov I, objekt Renoirova 648/29 - snížení energetické náročnosti 24 600 000 Kč 24 600 000 Kč 20 000 Kč 0 %
413 413 24 600 000 Kč 24 600 000 Kč 20 000 Kč 0 %
130195 ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130196 Aquapark Barrandov - rekonstrukce a modernizace objektu 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130197 Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
513 513 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130198 Zastřešení veřejného prostoru Dětského ostrova 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
713 713 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130199 Výměna oken Plzeňská 39/117 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 459 800 Kč 46 %
813 813 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 459 800 Kč 46 %
130200 Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 292 000 Kč 292 000 Kč 145 200 Kč 50 %
813 813 292 000 Kč 292 000 Kč 145 200 Kč 50 %
130201 Rekonstrukce objektu Koulka 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
130202 Doplnění chlazení do stávajícího VZTzařízení pro pobočku Městské knihovny v objektu náměstí 14. říjn 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
130203 MŠ Korálek, stavení úpravy objektu 4 400 000 Kč 4 400 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 4 400 000 Kč 4 400 000 Kč 0 Kč 0 %
130204 Výměna oken, vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130205 Rekonstrukce inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka 2 000 000 Kč Navýšení 12 000 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 000 Kč Navýšení 12 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130206 Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu - vybudování spisov 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130207 Vybudování systému Klimatizace, řízeného větrání s rekuperací vzduchu v admin.bud. 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130208 Rekonstrukce hlavních vchodových dveří do administrativních budov úřadu 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130210 130210 0 Kč Navýšení 150 800 Kč 0 Kč 0 %
413 413 0 Kč Navýšení 150 800 Kč 0 Kč 0 %
130212 130212 0 Kč Navýšení 58 100 Kč 0 Kč 0 %
213 213 0 Kč Navýšení 58 100 Kč 0 Kč 0 %
160005 Satvební úpravy budov MČ 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
2390385000000 ZŠ A MŠ Kořenského - pól růstu 0 Kč Navýšení 82 600 Kč 0 Kč 0 %
413 413 0 Kč Navýšení 82 600 Kč 0 Kč 0 %
2541097000000 2541097000000 0 Kč Navýšení 309 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 309 200 Kč 0 Kč 0 %
2541098000000 2541098000000 0 Kč Navýšení 465 800 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 465 800 Kč 0 Kč 0 %
2541099000000 2541099000000 0 Kč Navýšení 508 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 508 000 Kč 0 Kč 0 %
2541100000000 2541100000000 0 Kč Navýšení 289 300 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 289 300 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství, kultury a sportu 0 Kč Navýšení 9 306 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 8 069 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 236 600 Kč 0 Kč 0 %
400007 MŠ Kurandové - rekonstrukce školního hřiště 1 200 000 Kč Pokles 19 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 200 000 Kč Pokles 19 600 Kč 0 Kč 0 %
400008 ZŠ a MŠ Kořenského - rekonstrukce školního hřiště 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400009 ZŠ a MŠ Radlická - rekonstrukce školního hřiště 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400010 ZŠ a MŠ U Santošky - rekonstrukce školního hřiště 1 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 1 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400011 ZŠ a MŠ U Santošky - objekt MŠ U Santošky - rekonstrukce školního hřiště 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410029 Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 12 600 000 Kč 12 600 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 12 600 000 Kč 12 600 000 Kč 0 Kč 0 %
410035 Participativní rozpočet 24 000 000 Kč 24 000 000 Kč 100 430 Kč 0 %
241 241 24 000 000 Kč 24 000 000 Kč 100 430 Kč 0 %
410036 Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 6 000 000 Kč Navýšení 6 778 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 6 000 000 Kč Navýšení 6 778 000 Kč 0 Kč 0 %
410039 Obnova dětského hřiště Klamovka 0 Kč Navýšení 2 122 000 Kč 2 121 929 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 2 122 000 Kč 2 121 929 Kč 100 %
410054 Volnočasový areál Vidoule 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410062 Ozeleňování a ochlazování ulic 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410063 Rekonstrukce parku Kavalírka 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 259 182 Kč 6 %
241 241 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 259 182 Kč 6 %
410065 Instalace bezpečnostního sloupku Předpolí Dětského ostrova 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 0 Kč 0 %
410066 Vybudování dětského hřiště Wassermannova 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410067 Obnova dětského hřiště Zapova 14 000 000 Kč 14 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 14 000 000 Kč 14 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410068 Obnova dětského hřiště Brichtova 11 000 000 Kč 11 000 000 Kč 90 750 Kč 1 %
241 241 11 000 000 Kč 11 000 000 Kč 90 750 Kč 1 %
410069 Vybudování parku Na Pláni 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410070 Realizace skateparku Kobrova 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 0 Kč 0 %
410071 Realizace pumtracku Košíře 8 800 000 Kč 8 800 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 8 800 000 Kč 8 800 000 Kč 0 Kč 0 %
410072 Streetworkout Sacré Coeur 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 42 350 Kč 2 %
441 441 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 42 350 Kč 2 %
410073 Realizace fitparku Dívčí hrady 2 640 000 Kč 2 640 000 Kč 45 000 Kč 2 %
441 441 2 640 000 Kč 2 640 000 Kč 45 000 Kč 2 %
410074 Realizace streetworkout v Husových sadech 11 000 000 Kč 11 000 000 Kč 90 000 Kč 1 %
441 441 11 000 000 Kč 11 000 000 Kč 90 000 Kč 1 %
410075 410075 0 Kč Navýšení 520 400 Kč 206 668 Kč 40 %
241 241 0 Kč Navýšení 520 400 Kč 206 668 Kč 40 %
410076 410076 0 Kč Navýšení 303 100 Kč 302 892 Kč 100 %
341 341 0 Kč Navýšení 303 100 Kč 302 892 Kč 100 %
430000 Odbor bytů a privatizace 0 Kč Navýšení 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 0 Kč Navýšení 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %
80435000081 FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu