Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 16.07.2019
Schválený rozpočet 1 628 794 000 Kč -722 311 400 Kč Schválený rozpočet 2 351 105 400 Kč
Upravený rozpočet 1 830 178 500 Kč -786 272 800 Kč Upravený rozpočet 2 616 451 300 Kč
běžné příjmy 1 830 178 500 Kč běžné výdaje 1 491 997 600 Kč
ostatní příjmy 0 Kč ostatní výdaje 1 124 453 700 Kč velké opravy 124 589 200 Kč investice 999 864 500 Kč
Skutečnost 719 249 421 Kč 8 338 215 Kč Skutečnost 710 911 206 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Raudnitzův dům 80750000117 84 000 000 Kč
Financování VZMR - ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 8 - Jinonice - provedení nového pavil 130084 73 800 000 Kč
Rekonstrukce parku Santoška 80505000000 60 260 600 Kč
80938000209 80938000209 45 000 000 Kč
Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 80508000000 39 796 800 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor správy veřejného prostranství 410000 48 075 200 Kč
Odbor školství, kultury a sportu 400000 45 800 000 Kč
Odbor majetku a investic 130000 22 212 800 Kč
Odbor KMČ - hospodářská správa 160000 5 860 000 Kč
OSS 240000 2 019 000 Kč