Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 80437000000 (ORG 80437000000) / 2018

Název:
80437000000 (80437000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 21 120 000 Kč Pokles 14 648 500 Kč 6 915 028 Kč 47 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 21 120 000 Kč Pokles 14 648 500 Kč 6 915 028 Kč 47 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 21 120 000 Kč Pokles 14 648 500 Kč 6 915 028 Kč 47 %
6121 Budovy, haly a stavby 21 120 000 Kč Pokles 14 648 500 Kč 6 915 028 Kč 47 %
441 441 21 120 000 Kč Pokles 14 648 500 Kč 6 915 028 Kč 47 %
Celkem 21 120 000 Kč Pokles 14 648 500 Kč 6 915 028 Kč 47 %