Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Záhorského č.p. 886 - vzdělávací a komunitní centrum (ORG 80367000000) / 2018

Název:
Záhorského č.p. 886 - vzdělávací a komunitní centrum (80367000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 22 000 000 Kč Navýšení 32 759 700 Kč 32 411 211 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 22 000 000 Kč Navýšení 32 759 700 Kč 32 411 211 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 22 000 000 Kč Navýšení 32 316 200 Kč 31 967 722 Kč 99 %
6121 Budovy, haly a stavby 22 000 000 Kč Navýšení 31 879 800 Kč 31 531 420 Kč 99 %
513 513 22 000 000 Kč Navýšení 31 879 800 Kč 31 531 420 Kč 99 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 436 400 Kč 436 302 Kč 100 %
513 513 0 Kč Navýšení 436 400 Kč 436 302 Kč 100 %
Celkem 22 000 000 Kč Navýšení 32 316 200 Kč 31 967 722 Kč 99 %