Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 80367000000 (ORG 80367000000) / 2018

Název:
80367000000 (80367000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 22 000 000 Kč 22 000 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 22 000 000 Kč 22 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 22 000 000 Kč 22 000 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 22 000 000 Kč 22 000 000 Kč 0 Kč 0 %
513 513 22 000 000 Kč 22 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 22 000 000 Kč 22 000 000 Kč 0 Kč 0 %