Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor správy veřejného prostranství (ORG 410000) / 2018

Název:
Odbor správy veřejného prostranství (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 120 058 900 Kč Pokles 116 302 800 Kč 80 208 840 Kč 69 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 750 000 Kč 750 000 Kč 133 475 Kč 18 %
Civilní připravenost na krizové stavy 534 900 Kč 534 900 Kč 0 Kč 0 %
Doprava 5 970 000 Kč Pokles 3 820 100 Kč 275 634 Kč 7 %
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 1 734 300 Kč 119 790 Kč 7 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 3 500 Kč 50 %
Tělovýchova a zájmová činnost 9 220 000 Kč Navýšení 9 305 000 Kč 7 679 169 Kč 83 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 657 600 Kč 657 629 Kč 100 %
Životní prostředí 103 584 000 Kč Pokles 99 493 900 Kč 71 339 644 Kč 72 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 5 000 000 Kč Pokles 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč Pokles 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 5 000 000 Kč Pokles 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 0 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 0 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 200 000 Kč Navýšení 850 000 Kč 589 138 Kč 69 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč Navýšení 850 000 Kč 589 138 Kč 69 %
241 241 200 000 Kč Navýšení 850 000 Kč 589 138 Kč 69 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 19 500 000 Kč Pokles 18 500 000 Kč 16 436 604 Kč 89 %
5171 Opravy a udržování 19 500 000 Kč Pokles 18 500 000 Kč 16 436 604 Kč 89 %
241 241 19 500 000 Kč Pokles 18 500 000 Kč 16 436 604 Kč 89 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 500 000 Kč Pokles 200 000 Kč 56 880 Kč 28 %
5171 Opravy a udržování 500 000 Kč Pokles 200 000 Kč 56 880 Kč 28 %
241 241 500 000 Kč Pokles 200 000 Kč 56 880 Kč 28 %
Celkem 25 200 000 Kč Pokles 24 550 000 Kč 17 082 622 Kč 70 %