Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 410000 (ORG 410000) / 2018

Název:
410000 (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 120 058 900 Kč Pokles 119 658 900 Kč 10 565 816 Kč 9 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 750 000 Kč 750 000 Kč 31 916 Kč 4 %
Civilní připravenost na krizové stavy 534 900 Kč 534 900 Kč 0 Kč 0 %
Doprava 5 970 000 Kč Navýšení 5 977 700 Kč 97 034 Kč 2 %
Tělovýchova a zájmová činnost 9 220 000 Kč Pokles 8 812 300 Kč 602 366 Kč 7 %
Životní prostředí 103 584 000 Kč 103 584 000 Kč 9 834 500 Kč 9 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 200 000 Kč 200 000 Kč 199 392 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč 200 000 Kč 199 392 Kč 100 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 199 392 Kč 100 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 19 500 000 Kč 19 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 19 500 000 Kč 19 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 19 500 000 Kč 19 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 25 200 000 Kč 25 200 000 Kč 199 392 Kč 1 %