Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 410000 (ORG 410000) / 2018

Název:
410000 (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 120 058 900 Kč Pokles 115 575 400 Kč 59 671 909 Kč 52 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 750 000 Kč 750 000 Kč 103 747 Kč 14 %
Civilní připravenost na krizové stavy 534 900 Kč 534 900 Kč 0 Kč 0 %
Doprava 5 970 000 Kč Pokles 5 320 100 Kč 275 634 Kč 5 %
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 175 000 Kč 60 500 Kč 35 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 3 500 Kč 50 %
Tělovýchova a zájmová činnost 9 220 000 Kč Pokles 8 780 300 Kč 4 740 273 Kč 54 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 657 600 Kč 0 Kč 0 %
Životní prostředí 103 584 000 Kč Pokles 99 350 500 Kč 54 488 255 Kč 55 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 200 000 Kč Navýšení 550 000 Kč 491 547 Kč 89 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč Navýšení 550 000 Kč 491 547 Kč 89 %
241 241 200 000 Kč Navýšení 550 000 Kč 491 547 Kč 89 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 19 500 000 Kč Pokles 18 500 000 Kč 15 144 482 Kč 82 %
5171 Opravy a udržování 19 500 000 Kč Pokles 18 500 000 Kč 15 144 482 Kč 82 %
241 241 19 500 000 Kč Pokles 18 500 000 Kč 15 144 482 Kč 82 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 500 000 Kč 500 000 Kč 25 955 Kč 5 %
5171 Opravy a udržování 500 000 Kč 500 000 Kč 25 955 Kč 5 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 25 955 Kč 5 %
Celkem 25 200 000 Kč Pokles 24 550 000 Kč 15 661 984 Kč 64 %