Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 400000 (ORG 400000) / 2018

Název:
400000 (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 36 054 000 Kč Pokles 35 208 000 Kč 2 422 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 35 204 000 Kč Pokles 34 358 000 Kč 2 422 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 850 000 Kč 850 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 7 500 000 Kč 7 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 7 500 000 Kč 7 500 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 7 500 000 Kč 7 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 9 980 000 Kč 9 980 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 9 980 000 Kč 9 980 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 9 980 000 Kč 9 980 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 17 480 000 Kč 17 480 000 Kč 0 Kč 0 %