Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 400000 (ORG 400000) / 2018

Název:
400000 (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 36 054 000 Kč Pokles 25 534 800 Kč 3 518 819 Kč 14 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 35 204 000 Kč Pokles 24 947 600 Kč 3 518 819 Kč 14 %
Tělovýchova a zájmová činnost 850 000 Kč Pokles 587 200 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 7 500 000 Kč Navýšení 7 843 600 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 7 500 000 Kč Navýšení 7 843 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 7 500 000 Kč Navýšení 7 843 600 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 9 980 000 Kč Pokles 5 860 600 Kč 2 512 136 Kč 43 %
5171 Opravy a udržování 9 980 000 Kč Pokles 5 860 600 Kč 2 512 136 Kč 43 %
440 440 9 980 000 Kč Pokles 5 860 600 Kč 2 512 136 Kč 43 %
Celkem 17 480 000 Kč Pokles 13 704 200 Kč 2 512 136 Kč 18 %