Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 240000 (ORG 240000) / 2018

Název:
240000 (240000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 28 128 700 Kč Navýšení 32 740 200 Kč 15 701 459 Kč 48 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 28 128 700 Kč Navýšení 32 740 200 Kč 15 701 459 Kč 48 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 890 800 Kč 890 800 Kč 212 087 Kč 24 %
5171 Opravy a udržování 890 800 Kč 890 800 Kč 212 087 Kč 24 %
924 924 890 800 Kč 890 800 Kč 212 087 Kč 24 %
Celkem 890 800 Kč 890 800 Kč 212 087 Kč 24 %