Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 160000 (ORG 160000) / 2018

Název:
160000 (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 35 901 000 Kč Navýšení 35 906 200 Kč 14 263 604 Kč 40 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 35 551 000 Kč Navýšení 35 556 200 Kč 14 026 560 Kč 39 %
Všeobecná pokladní správa 350 000 Kč 350 000 Kč 237 044 Kč 68 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 2 380 000 Kč 2 380 000 Kč 270 022 Kč 11 %
5171 Opravy a udržování 2 380 000 Kč 2 380 000 Kč 270 022 Kč 11 %
916 916 2 380 000 Kč 2 380 000 Kč 270 022 Kč 11 %
Celkem 2 380 000 Kč 2 380 000 Kč 270 022 Kč 11 %