Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 160000 (ORG 160000) / 2018

Název:
160000 (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 35 901 000 Kč Navýšení 36 446 300 Kč 5 087 793 Kč 14 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 35 551 000 Kč Navýšení 36 096 300 Kč 4 880 269 Kč 14 %
Všeobecná pokladní správa 350 000 Kč 350 000 Kč 207 524 Kč 59 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 2 380 000 Kč 2 380 000 Kč 93 393 Kč 4 %
5171 Opravy a udržování 2 380 000 Kč 2 380 000 Kč 93 393 Kč 4 %
916 916 2 380 000 Kč 2 380 000 Kč 93 393 Kč 4 %
Celkem 2 380 000 Kč 2 380 000 Kč 93 393 Kč 4 %