Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2018

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 35 901 000 Kč Navýšení 35 906 200 Kč 18 745 398 Kč 52 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 35 551 000 Kč Navýšení 35 556 200 Kč 18 508 354 Kč 52 %
Všeobecná pokladní správa 350 000 Kč 350 000 Kč 237 044 Kč 68 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 2 380 000 Kč 2 380 000 Kč 960 627 Kč 40 %
5171 Opravy a udržování 2 380 000 Kč 2 380 000 Kč 960 627 Kč 40 %
916 916 2 380 000 Kč 2 380 000 Kč 960 627 Kč 40 %
Celkem 2 380 000 Kč 2 380 000 Kč 960 627 Kč 40 %