Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 130000 (ORG 130000) / 2018

Název:
130000 (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 23 345 000 Kč 23 345 000 Kč 2 444 892 Kč 10 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 9 807 000 Kč Pokles 9 202 000 Kč 2 394 437 Kč 26 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 605 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 13 538 000 Kč 13 538 000 Kč 50 455 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 32 479 Kč 2 %
5171 Opravy a udržování 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 32 479 Kč 2 %
813 813 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 32 479 Kč 2 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 2 026 254 Kč 51 %
5171 Opravy a udržování 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 2 026 254 Kč 51 %
813 813 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 2 026 254 Kč 51 %
6171 Činnost místní správy 12 000 000 Kč Pokles 9 664 700 Kč 16 895 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 12 000 000 Kč Pokles 9 664 700 Kč 16 895 Kč 0 %
913 913 12 000 000 Kč Pokles 9 664 700 Kč 16 895 Kč 0 %
Celkem 17 500 000 Kč Pokles 15 164 700 Kč 2 075 628 Kč 14 %