Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 130000 (ORG 130000) / 2018

Název:
130000 (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 23 345 000 Kč 23 345 000 Kč 5 238 526 Kč 22 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 9 807 000 Kč Pokles 9 158 500 Kč 3 219 399 Kč 35 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 648 500 Kč 563 358 Kč 87 %
Veřejná správa 13 538 000 Kč 13 538 000 Kč 1 455 769 Kč 11 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 23 500 Kč 23 456 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 23 500 Kč 23 456 Kč 100 %
413 413 0 Kč Navýšení 23 500 Kč 23 456 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 1 500 000 Kč Pokles 1 476 500 Kč 42 475 Kč 3 %
5171 Opravy a udržování 1 500 000 Kč Pokles 1 476 500 Kč 42 475 Kč 3 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 1 476 500 Kč 42 475 Kč 3 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 2 640 127 Kč 66 %
5171 Opravy a udržování 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 2 640 127 Kč 66 %
813 813 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 2 640 127 Kč 66 %
6171 Činnost místní správy 12 000 000 Kč Pokles 9 664 700 Kč 333 613 Kč 3 %
5171 Opravy a udržování 12 000 000 Kč Pokles 9 664 700 Kč 333 613 Kč 3 %
913 913 12 000 000 Kč Pokles 9 664 700 Kč 333 613 Kč 3 %
Celkem 17 500 000 Kč Pokles 15 164 700 Kč 3 039 671 Kč 20 %