Financování celkem 2018

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 675 710 000 Kč 1 252 253 800 Kč 974 615 101 Kč
2) Celkové výdaje 1 166 851 500 Kč 1 459 372 900 Kč 699 346 553 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 136 633 000 Kč 134 012 500 Kč 106 077 281 Kč
z toho investiční výdaje města 453 351 000 Kč 617 918 700 Kč 206 515 302 Kč
3) Financování celkem 491 141 500 Kč 207 119 100 Kč -275 268 548 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0 Kč 0 Kč 0 Kč
změna stavu finančních prostředků (pol. 8115) 491 141 500 Kč 207 119 100 Kč -274 217 897 Kč