Financování celkem 2018

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 675 710 000 Kč 675 710 000 Kč 3 148 859 Kč
2) Celkové výdaje 1 166 851 500 Kč 1 166 851 500 Kč 22 835 182 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 136 633 000 Kč 132 033 000 Kč 9 979 933 Kč
z toho investiční výdaje města 453 351 000 Kč 453 351 000 Kč 111 162 Kč
3) Financování celkem 491 141 500 Kč 491 141 500 Kč 19 686 323 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0 Kč 0 Kč 0 Kč
změna stavu finančních prostředků (pol. 8115) 491 141 500 Kč 491 141 500 Kč 19 686 323 Kč