Financování celkem 2018

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 675 710 000 Kč 1 081 809 000 Kč 496 591 757 Kč
2) Celkové výdaje 1 166 851 500 Kč 1 443 499 400 Kč 524 011 189 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 136 633 000 Kč 133 993 100 Kč 78 673 461 Kč
z toho investiční výdaje města 453 351 000 Kč 600 391 500 Kč 148 850 680 Kč
3) Financování celkem 491 141 500 Kč 361 690 400 Kč 27 419 432 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0 Kč 0 Kč 0 Kč
změna stavu finančních prostředků (pol. 8115) 491 141 500 Kč 361 690 400 Kč 28 562 677 Kč