Financování celkem 2018

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 675 710 000 Kč 697 852 100 Kč 108 671 896 Kč
2) Celkové výdaje 1 166 851 500 Kč 1 196 728 300 Kč 115 285 630 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 136 633 000 Kč 132 073 000 Kč 30 121 749 Kč
z toho investiční výdaje města 453 351 000 Kč 456 460 500 Kč 16 094 995 Kč
3) Financování celkem 491 141 500 Kč 498 876 200 Kč 6 613 734 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0 Kč 0 Kč 0 Kč
změna stavu finančních prostředků (pol. 8115) 491 141 500 Kč 498 876 200 Kč 8 234 452 Kč