Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2016

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 22 811 000 Kč Pokles 11 706 900 Kč 8 641 076 Kč 74 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 44 739 100 Kč Navýšení 45 893 500 Kč 37 059 790 Kč 81 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 21 760 000 Kč Pokles 7 206 400 Kč 6 877 409 Kč 95 %
  
Doprava 21 245 000 Kč Pokles 15 201 500 Kč 2 928 262 Kč 19 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 28 585 500 Kč Navýšení 32 788 600 Kč 24 306 500 Kč 74 %
  
Ostatní 360 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 360 000 Kč Navýšení 835 700 Kč 829 131 Kč 99 %
  
Požární ochrana 850 000 Kč Pokles 200 000 Kč 116 160 Kč 58 %
  
Školství a sociální věci 286 162 700 Kč Navýšení 289 636 900 Kč 260 302 977 Kč 90 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 20 105 500 Kč Navýšení 45 841 700 Kč 13 954 237 Kč 30 %
  
Veřejná správa 280 320 100 Kč Navýšení 299 032 500 Kč 273 101 761 Kč 91 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 80 000 Kč Navýšení 803 200 Kč 803 165 Kč 100 %
  
Všeobecná pokladní správa 4 816 700 Kč Navýšení 77 701 900 Kč 21 212 870 Kč 27 %
  
Zdravotnictví 1 530 000 Kč Pokles 684 100 Kč 489 590 Kč 72 %
  
Životní prostředí 77 475 500 Kč Navýšení 83 536 900 Kč 74 770 769 Kč 90 %
Celkem 811 201 100 Kč Navýšení 911 069 800 Kč 725 393 697 Kč 80 %