Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / 2016

Struktura příjmů

Rozpočet
Skutečnost

Stav příjmů

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
  
Daňové příjmy 86 960 000 Kč 86 960 000 Kč 89 440 008 Kč 103 %
  
Kapitálové příjmy 0 Kč 0 Kč 187 550 Kč - - - -
  
Nedaňové příjmy 6 550 000 Kč Navýšení 7 828 800 Kč 7 543 723 Kč 96 %
  
Přijaté dotace 510 327 600 Kč Navýšení 770 568 400 Kč 716 849 921 Kč 93 %
Celkem 603 837 600 Kč Navýšení 865 357 200 Kč 814 021 201 Kč 94 %