Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 06.02.2017
Schválený rozpočet 0 Kč 0 Kč Schválený rozpočet 0 Kč
Upravený rozpočet 0 Kč 0 Kč Upravený rozpočet 0 Kč
běžné příjmy 0 Kč běžné výdaje 0 Kč
ostatní příjmy 0 Kč ostatní výdaje 0 Kč velké opravy 0 Kč investice 0 Kč
Skutečnost 27 881 745 Kč 15 227 495 Kč Skutečnost 12 654 251 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
100000 100000 0 Kč
240000 240000 0 Kč