Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 29.04.2020
Schválený rozpočet 859 873 200 Kč -383 292 400 Kč Schválený rozpočet 1 243 165 600 Kč
Upravený rozpočet 942 164 700 Kč -514 982 700 Kč Upravený rozpočet 1 457 147 400 Kč
běžné příjmy 906 562 200 Kč běžné výdaje 767 932 100 Kč
ostatní příjmy 35 602 500 Kč ostatní výdaje 689 215 300 Kč velké opravy 76 001 400 Kč investice 613 213 900 Kč
Skutečnost 255 617 933 Kč 45 404 462 Kč Skutečnost 210 213 471 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
80750000117 80750000117 108 237 800 Kč
80938000209 80938000209 69 880 600 Kč
80505000000 80505000000 48 836 300 Kč
81231000097 81231000097 47 000 000 Kč
80508000000 80508000000 37 752 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
180000 180000 32 788 400 Kč
400000 400000 20 350 000 Kč
410000 410000 10 980 900 Kč
130000 130000 9 011 600 Kč
160000 160000 2 299 400 Kč