Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 02.08.2018
Schválený rozpočet 675 710 000 Kč -491 141 500 Kč Schválený rozpočet 1 166 851 500 Kč
Upravený rozpočet 1 081 809 000 Kč -361 690 400 Kč Upravený rozpočet 1 443 499 400 Kč
běžné příjmy 1 081 197 900 Kč běžné výdaje 785 793 000 Kč
ostatní příjmy 611 100 Kč ostatní výdaje 657 706 400 Kč velké opravy 57 314 900 Kč investice 600 391 500 Kč
Skutečnost 496 591 757 Kč -27 419 432 Kč Skutečnost 524 011 189 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
80436000000 80436000000 41 842 000 Kč
80508000000 80508000000 39 898 400 Kč
80750000117 80750000117 36 800 000 Kč
80367000000 80367000000 32 316 200 Kč
80435000081 80435000081 30 474 900 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
410000 410000 24 550 000 Kč
130000 130000 15 164 700 Kč
400000 400000 13 704 200 Kč
160000 160000 2 380 000 Kč
240000 240000 890 800 Kč