Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 12.03.2019
Schválený rozpočet 814 397 000 Kč -361 155 700 Kč Schválený rozpočet 1 175 552 700 Kč
Upravený rozpočet 815 698 800 Kč -363 157 900 Kč Upravený rozpočet 1 178 856 700 Kč
běžné příjmy 815 698 800 Kč běžné výdaje 689 554 500 Kč
ostatní příjmy 0 Kč ostatní výdaje 489 302 200 Kč velké opravy 61 107 600 Kč investice 428 194 600 Kč
Skutečnost 90 146 147 Kč -11 824 374 Kč Skutečnost 101 970 521 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Financování VZMR - ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 8 - Jinonice - provedení nového pavil 130084 36 900 000 Kč
Raudnitzův dům 80750000117 35 000 000 Kč
Rekonstrukce parku Santoška 80505000000 28 240 600 Kč
Revitalizace parku Klamovka 80507000000 20 700 000 Kč
Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 80508000000 20 000 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor správy veřejného prostranství 410000 23 958 600 Kč
Odbor školství, kultury a sportu 400000 22 900 000 Kč
Odbor majetku a investic 130000 10 000 000 Kč
Odbor KMČ - hospodářská správa 160000 2 930 000 Kč
OSS 240000 1 069 000 Kč